Precizni postupci pipetiranja

Čista rešenja

Precizno rukovanje viskoznim materijama

Laboratorije u hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji sve se više oslanjaju na automatizaciju za pripremu uzoraka. Modularni procesor uzoraka koji je razvio proizvođač laboratorijske opreme Anton Paar, jedno je takvo rešenje – i koristi električne osovine i upravljačke sisteme kompanije Festo.

Prednosti laboratorijske automatizacije su jasne: oslobađa laboratorijske tehničare od monotonih, ponavljajućih zadataka, ali i rukovanja opasnim materijama. Omogućava 24-satni rad, sedam dana u nedelji i povećava kvalitet, ponovljivost i sledivost uzoraka. Ali ono što je najvažnije za većinu laboratorija jeste činjenica da automatizacija, osim što štedi vreme i novac, garantuje i proces analize bez grešaka i time tačne rezultate.Kompaktna stona platforma
Modularni procesor uzoraka je sistem za pripremu uzoraka, na primer u hromatografskoj analizi sa protokom visokog pritiska za uzorke u opsegu od nekoliko do 100 mililitara – na primer u petrohemijskoj industriji, za hranu ili mirise. Kompaktna verzija u obliku stone platforme priprema uzorke koji se zatim testiraju, na primer, u pogledu sadržaja vode, gustine, viskoznosti, suspendovanih čvrstih materija ili pH vrednosti. „Koristimo ga za automatizaciju složenog ručnog rada kao što je pipetiranje, uzorkovanje, doziranje i vaganje u velikom rasponu zapremina i za mnoge različite vrste uzoraka“, objašnjava rukovodilac projekta Markus Schöllauf iz odeljenja za automatizaciju i robotiku kompanije Anton Paar. To osigurava tačne zapremine, koncentracije i smeše. Modularni procesor uzoraka može se koristiti kao stona jedinica za tečnosti i čvrste materije ili se može integrisati u potpuna rešenja za automatizaciju.

Kompaktna stona platforma

Kompaktna stona platforma: modularni procesor uzoraka može se koristiti kao stolna jedinica za tečnosti i čvrste materije ili se može integrisati u potpuna rešenja za automatizaciju.

Precizni postupci pipetiranja

Kompaktni portali za rukovanje sa električnim osovinama kompanije Festo – osa DGEA u smeru X i osa EGSK u smeru Y, opremljeni motorima EMMS-ST – osiguravaju precizne procese pipetiranja. Nakon završetka postupka pipetiranja, pneumatski AEN cilindar Festo osigurava da se iskorišćena pipeta baci u kanal za otpad.

Drugi sistem rukovanja opremljen istim osovinama uzima posude za uzorke iz izlaznih ploča i postavlja ih na jedinicu za vaganje. Onde pipeta posudama za uzorke dodeljuje tačnu količinu i zapreminu supstance koju treba ispitati. Portal za rukovanje drži držač uzorka iznad skenera tako da se uzorak može dodeliti pomoću koda matrice podataka. Ovaj integrisani čitač barkoda omogućava praćenje uzoraka tokom celog procesa pripreme uzorka. Na kraju ovog postupka, uzorak se stavlja na izlaznu ploču.


Testirano kompletno rešenje

„Festo nam nije isporučio samo osovine, već i kompletno sistemsko rešenje uključujući CECC CODESYS kontrolu“, kaže rukovodilac projekta Schöllauf o saradnji sa kompanijom Festo i dodaje: „Bez toga ne bismo mogli ispuniti izuzetno kratak rok od četiri meseca predviđen za razvoj.“ To je omogućilo i programiranje dvaju portala za rukovanje zahvaljujući kojem se nikada ne sudaraju, iako se kreću u istom radnom području. Festo je sve proverio i testirao pre isporuke.

Ni razvoj glave za doziranje nije bio jednostavan zadatak. Ovde na scenu stupaju ventili VODA. Medijski ventili su direktno kontrolisani membranski ventili. U zavisnosti od toga kako je pritisak definisan, doza tečnosti koja se transportuje je veća ili manja. Pritisak otvaranja ventila definisan je prednapetošću i fleksibilnošću membrane. To omogućava izuzetno precizno doziranje korišćenog medija.


Pouzdanost u celom svetu

Naposletku, uzorci se moraju precizno rasporediti u posude za uzorke. „U ovom potprojektu inženjeri iz odeljenja za medicinsku tehnologiju i laboratorijsku automatizaciju u kompaniji Festo pokazali su stručnost u kombinaciji sa velikom predanošću“, nastavlja Schöllauf. To osigurava pouzdanost za dalje projekte, dodaje rukovodilac projekta – kao i činjenica da se proizvodi, rešenja i usluge kompanije Festo mogu brzo isporučiti gotovo bilo gde u svetu. To je kompanijama kao što je Anton Paar važno kako bi mogli plasirati modularni procesor uzoraka na globalno tržište.

Anton Paar

Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
Austrija

www.anton-paar.com

Oblast poslovanja: razvoj i proizvodnja visoko preciznih laboratorijskih instrumenata i procesnih mernih sistema, automatizovanih i robotskih rešenja po meri

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 1.2016
  2. Slike: Stefan Kristoferitsch
Pregled