Video: ProGlove u upotrebi u kompaniji Festo

Elektronika za nošenje

Kako nosivi uređaji osvajaju fabrike

Takozvani nosivi uređaji su veoma traženi, bilo da je reč o pametnim satovima, fitnes narukvicama ili pametnim naočarama. U privatnom sektoru ti uređaji nude brojne mogućnosti za prikupljanje podataka. Na primer, mogu se proveriti pređene udaljenosti, obrasci spavanja ili telesna temperatura. Tehnologija stvara i potencijal za korišćenje u kompanijama – posebno u pogledu optimizacije procesa.

Pojam „nosiv“ obuhvata sve elektronske uređaje koji se nose direktno na telu. Strogo govoreći, to uključuje već i pejsmejkere ili kvarcne satove. Međutim, uopšteno se pod pojmom „nosivi“ podrazumevaju uređaji koji se mogu međusobno umrežiti i kojima se može upravljati putem aplikacije na pametnom telefonu. Mogućnost povezivanja sa drugim tehnologijama zato je ključna funkcija nosivog uređaja.

Dobijanje podataka o fitnesu u privatnom sektoru

U privatnom sektoru posebno su popularni pametni satovi i fitnes narukvice. Njihova inteligentna elektronika omogućava određivanje brzine trčanja i lokacije korisnika ili merenje pulsa i otkucaja srca. Na taj način korisnici mogu prikupljati podatke kako bi saznali više o sopstvenom telu, kondiciji i navikama vežbanja. Osim toga, uređaji daju važan doprinos prevenciji bolesti i ranoj dijagnozi u hitnim slučajevima.

Video: ProGlove u upotrebi u kompaniji Festo

Optimizacija procesa u kompanijama

Nova tehnologija može se koristiti i u profesionalnom okruženju. U medicini je moguće da se lekari pomoću pametnih naočara međusobno pomažu tokom komplikovanih operacija.

U proizvodnji i logistici, inteligentne naočare pomažu u održavanju mašina. Obaveštavaju zaposlene o pogrešnom toku i daju precizna uputstva kako izvršiti popravke. Mogu i dokumentovati obavljeni posao, zbog čega više nema potrebe za ispunjavanjem obrazaca.

Video: ProGlove u upotrebi u kompaniji Festo

Inteligentne rukavice u upotrebi u kompaniji Festo

U kompaniji Festo već upotrebljavamo nosive uređaje. U tehnološkoj fabrici u Scharnhausenu, vozači distribucijskih vozila koji odvoze gotove proizvode sa montažnih radnih stanica skeniraju robu pametnom rukavicom „ProGlove“.

Na taj način radnici mogu da rade mnogo brže nego kad bi morali rukovati dodatnim ručnim skenerom. Osim toga, proces rada je ergonomičniji jer su zaposlenima obe ruke slobodne za podizanje kutija.

ProGlove će se u budućnosti koristiti i u drugim oblastima tehnologoške fabrike, na primer u odeljenju za prijem robe ili pogonima za pakovanje.

Pregled