Blue World pristup kompanije Festo

Omogućava održiva rešenja za savladavanje najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava

Ophođenje sa našom plavom planetom stavlja čovečanstvo pred izazove kao nikada do sada. Pri tome se čini da su sigurno snabdevanje svetske populacije i savladavanje demografskih promena u nerešivom sukobu sa zaštitom naših prirodnih resursa. U kompaniji Festo ovo polje sukoba rešavamo sa našom kompetenciijom u oblasti tehnologije automatizacije i tehničkog obrazovanja i usađujemo je u „Blue World“.

Sa današnjim i budućim tehnološkim oblastima pneumatike, električne automatizacije, automatizacije procesa, digitalizacije, veštačke inteligencije i biološke transformacije, omogućavamo transformaciju industrijske proizvodnje u efikasan i klimatski prihvatljiv način proizvodnje.

Sa našim pristupima fokusiranim na čoveka, omogućavamo rasterećenje ljudi na poslu, sa našim tehnologijama iz oblasti LifeTech pružamo podršku u oblasti zdravstva, a naši sistemi obuke osposobljavaju ljude da nauče i efikasno koriste nove tehnologije.

Sa našim pristupima fokusiranim na resurse, pomoću tehnologije automatizacije podržavamo strukturne promene u određenim branšama, kao što je npr. automobilska industrija, i pokazujemo kako tehnologija automatizacije može bolje da zaštiti naše najvažnije resurse kao što su voda, zemlja i vazduh. U to takođe spada i da se deglobalizacijom skrate putevi transporta i lanci vrednosti i na taj način štetne emisije svedu na minimum.


Zašto je Festo pravi partner?

Sa našim globalnim tehnološkim asortimanom u oblasti pneumatske, električne i procesne automatizacije, isporučujemo složena sistemska rešenja sa jednog mesta. Jednostavnost korišćenja bi trebalo da učini rukovanje mašinama sve intuitivnijim. Pored toga, kupcima i partnerima je na raspolaganju veliki broj odgovarajućih ponuda za učenje koje nudi Didactic, tako da ljudi mogu biti aktivno uključeni u strukturnu promenu i mogu učestvovati u njenom napredovanju.

Današnji izazovi zahtevaju široko zasnovana partnerstva koja su otvorena za inovacije. Od suštinskog značaja je da se sledeća industrijska transformacija u smeru klimatski neutralne kružne ekonomije sprovede zajednički duž čitavog lanca vrednosti.

Hrabrošću, pionirskim duhom, preduzetništvom, velikim znanjem i iskustvom u mnogim branšama, sa idejama za automatizaciju stižemo do potpuno novih oblasti rešenja: Gde nas roboti podržavaju u našem svakodnevnom radu? Kako procesi u laboratorijama u oblasti zdravstva mogu postati još bolji i brži? Kako se uzgajanje ribe može učiniti održivijim i efikasnijim? Kako ubiremo prinose u vertikalnoj farmi? Kako možemo povratiti sutrašnje sirovine iz današnjih proizvoda? Sa našim klijentima i partnerima želimo da pronađemo odgovore na mnoga od ovih pitanja. Za naš Blue World.

Postali ste zainteresovani?

U našim istaknutim temama možete saznati odgovore na trenutne trendove i kako inovacijama otvaramo nove oblasti rešenja. Prepustite se inspiraciji i dopustite da zajedno kreiramo budućnost.

јануар 2023

Pregled