Controlled Pneumatics: pomera granice pneumatike

Pritisak, protok i kretanje mogu se regulisati vrlo precizno – i to sa stvarno potrebnom energijom. Controlled Pneumatics, kombinacija proporcionalne tehnologije, senzora i upravljačkih algoritama, poboljšava ne samo već poznate procese automatizacije. Controlled Pneumatics takođe otvara nove mogućnosti, posebno u područjima pritiska i protoka. Takođe uključeno: Piezo ventili, koji omogućavaju vrlo preciznu regulaciju.

Pritisak za mnoge funkcije

Veliko polje za precizan rad sa pritiskom je površinska obrada. Regulisani kontaktni pritisak sa Controlled Pneumatics osigurava, na primer, potpuno ravnomernu obradu radnih komada, čak i ako imaju komplikovane geometrije. Spektar mogućnosti koje nudi Controlled Pneumatics proteže se sve do bezbednog poliranja vrlo osetljivih pločica. Regulisani pritisak takođe je idealan za doziranje: „Pressure over liquid” znači da se proizvodi poput disperzijske boje ili lepka mogu dozirati sa vrhunskom tačnošću.​​

Protok? Precizno dozirano!

Protokom se takođe može vrlo precizno upravljati pomoću Controlled Pneumatics. To je zanimljivo svuda gde se, na primer, koriste skupi gasovi u velikim količinama. Primer za to je sprečavanje oksidacije kroz preciznu regulaciju azota. Kao rezultat, koristi se tačno ona količina gasa koja je potrebna – izbegavaju se gubici.

Profili kretanja optimizuju proces

Profili pneumatskog kretanja mogu da se vrlo jednostavno kreiraju pomoću Controlled Pneumatics. Na primer, sa brzim izvlačenjem klipa cilindra, međuzaustavnicima i mekim ulaskom u krajnji položaj bez vibracija. Povratni hod se tada odvija uz smanjeni pritisak. Ovo je samo primer koji može da se varira. Takvi profili pomažu da se smanji potrošnja komprimovanog vazduha – u nekim slučajevima i do 70%.

Jednostavno dobra regulacija – tehnologija

Za uspešnu realizaciju takvih zadataka, Controlled Pneumatics zahteva interakciju nekoliko tehnologija: Piezo tehnologija u ventilima i ventilskim ostrvima, senzori, kontroleri i snažan regulacioni algoritam.​​

Proporcionalni ventili kao što su VEAB, VPPI ili Motion Terminal VTEM čine nezamenljivu osnovu. Mali VEAB, na primer, munjevito reaguje na odstupanja kod pokretnih valjaka. Time se zategnutost održava što je moguće konstantnijom prilikom namotavanja visokotehnoloških prediva. Brzina i preciznost integrisane Piezo tehnologije daju veliki doprinos tome. ​​

Proporcionalni ventil VPPI sa svojim aktuatorima uronskih kalemova ili VTEM Motion Terminal sa Piezo tehnologijom za upravljanje prikladni su kada se, na primer, namotava folija ili papir. Kod Motion Terminal-a, to se radi putem integrisanih Motion Apps.

​​Integrisani senzori prikupljaju i obrađuju podatke. Oni su dostupni upravljačkoj jedinice višeg nivoa za parametrizaciju i evaluaciju putem učinkovite komunikacione tehnologije. Navedeni parametri mogu da se regulišu gotovo u stvarnom vremenu, što značajno povećava pouzdanost proizvodnje.

Pored hardvera, učinkoviti regulacioni algoritam koji se može optimizovati prema odgovarajućim zahtevima jedna je od centralnih tačaka za Controlled Pneumatics. Naši stručnjaci su u stalnom kontaktu kako bi obezbedili optimalni zajednički rad hardvera sistema Controlled Pneumatics. Na taj način mogu da uzmu u obzir posebne zahteve svakog rešenja automatizacije. To je jedini način za postizanje optimalnih rezultata.​

август 2023

Pregled