Visoke peći

Hladno planirano vruće recikliranje

Industrija čelika: automatizovana reciklaža otpada iz visokih peći

Troškovi zbrinjavanja i goriva su važan faktor konkurentnosti u industriji čelika. U prostoru čeličane Arcelor Mittal u Meksiku proizvođač sistema Diproinduca upravlja visoko produktivnim postrojenjem za recikliranje otpada iz visokih peći. Pomoću potpunog rešenja, Festo je automatizovao sistem na nekoliko nivoa piramide automatizacije.

U Lázaro Cárdenasu – strateški smeštenom u najvažnijoj meksičkoj luci sirovina – najveći svetski proizvođač čelika Arcelor Mittal proizvodi čelične ploče postupkom DRI-EAF. Ova metoda proizvodnje osigurava ujednačenu teksturu površine i poboljšava kvalitet 3,8 miliona tona ploča proizvedenih svake godine. Važan sastojak u proizvodnji ploča je koks. Osigurava potrebnu toplotu u visokoj peći tokom proizvodnog procesa; međutim, nakon toga se mora reciklirati.

Proizvodnja ploča

Ploča je blok izrađen od livenog čelika, aluminijuma ili bakra čija su širina i dužina nekoliko puta veći od debljine. Ploče se izrađuju livenjem i valjanjem i primarni su materijal za limove i trake. Dimenzije ploče se prilagođavaju dimenzijama željenog proizvoda.

Tokom proizvodnje ploča od ostataka sagorevanja u visokoj peći nastaje otpad kao što su tzv. koksna prašina i mulj iz peći. Njih je moguće obraditi i kasnije vratiti u postupak sagorevanja. Zbog toga se u čeličani nalazi i postrojenje za reciklažu kompanije Diproinduca, gde se ovaj otpad reciklira.


Tajna uspešnog recikliranja

Međunarodna kompanija sa sedištem u Kanadi tokom proteklih dvadeset godina stekla je ugled u oblasti recikliranja otpadnih materijala iz industrijskih procesa u rudarstvu i proizvodnji čelika. Kompanija ima postrojenja za recikliranje u Kanadi, Meksiku, Venecueli i Trinidadu. Stručnjaci za recikliranje industrijskog otpada pretvaraju otpad nastao proizvodnjom čelika u brikete koji se mogu ponovno upotrebiti u visokoj peći čeličane. Ključni element u proizvodnji briketa je tačan odnos mešanja pojedinih sastojaka. Otpadu se dodaju voda, cement i odabrani hemijski aditivi za vezivanje pojedinih supstanci.

U Lázaro Cárdenasu precizno se doziranje pojedinačnih sastojaka izvodi pomoću rešenja za automatizaciju Festo. „Ovo je uistinu celovito rešenje, u kojem su sve od razvoja tehničkog koncepta do isporuke tehnologije upravljanja odradili sistemski inženjeri kompanije Festo Meksiko“, objašnjava Alexander Vargas, rukovodilac odeljenja za upravljanje proizvodima automatizacije procesa u kompaniji Festo.

Savršeno izmešano i oblikovano

Integrisani sistem automatizacije ima sistem za vaganje opremljen mernim ćelijama na transporterima i na posebno za to razvijenom rezervoaru za cement. Ostale komponente uključuju tehnologiju prethodnog mešanja i mešalice zajedno sa elektromotorima, kao i tehnologiju doziranja vode i hemijskih aditiva zajedno sa potrebnim pneumatskim procesnim ventilima. Sistem vaganja u rezervoaru za sirovine meri tačnu količinu otpadnog materijala za određenu seriju. On se zatim transportuje u predmešalicu i homogenizuje. Zatim se u mešalicu dodaju voda, cement i hemijski aditivi. Čim se postigne odgovarajući sastav smeše, otvara se mešalica i cela serija se transportuje do mašine za brikete koja oblikuje brikete.

Rezervoar za sirovine

Automatizovani rezervoar za sirovine: sistem vaganja meri tačnu količinu otpadnog materijala za određenu seriju.

Uspešan na svim nivoima

„Prilikom razvoja celovitog rešenja, meksički inženjeri uspešno su primenili svoje znanje o automatizaciji procesa na različitim nivoima piramide automatizacije“, objašnjava Vargas, koji je svojim stručnim znanjem od samog početka podržavao projekat iz sedišta kompanije Festo. Na nivou senzora i aktuatora, razni automatizovani procesni ventili, kao što je aktuator za četvrtinu okreta DAPS za otvaranje i zatvaranje leptir ventila, kontrolišu i regulišu sve relevantne protoke fluida u sistemu.

Na nivou polja, tri distribuirana terminala CPX povezana putem PROFIBUS DP prikupljaju signale sa instrumenata na terenu. Dobro zaštićeni u upravljačkim ormanima od nerđajućeg čelika spremnim za ugradnju, odolevaju tropskoj klimi meksičke pacifičke obale čak i kada se koriste na otvorenom.

CECX-X-C1 koji se koristi kao PLC na kontrolnom nivou deluje kao „mozak“ postrojenja. SCADA sistem vizuelizuje različita područja i opremu sistema za operatera. Komunikacija sa programom PLC i sistemom SCADA odvija se preko Ethernet mreže. Program PLC sa sistemom SCADA kontroliše celi proizvodni proces, koji se može kontrolisati potpuno automatski ili ručno. PLC master u obliku kontrolera CECX-X-C1 obrađuje informacije i prosleđuje ih u softver SCADA. Četiri prikaza ekrana prikazuju opšti izgled sistema, parametre, događaje i izveštaje sistema.

Održivo poboljšanje produktivnosti

„Meksički sistemski inženjeri koristili su svoje znanje o automatizaciji tokom svih koraka ovog projekta, od tehničkog razvoja preko isporuke tehnologije upravljanja do postprodajne usluge“, naglašava stručnjak za automatizaciju Vargas. Automatizacija na četiri nivoa piramide automatizacije sada osigurava visokoefikasno recikliranje koksa, koji je vredno gorivo, čime se štiti životna sredina i povećava produktivnost proizvodnje ploča.

Diproinduca Canada Limited

9140 Leslie Street, Suite 404
Richmond Hill, ON, L4B 0A9
Kanada

www.diproinduca.com

Oblast poslovanja: izgradnja sistema za industrijsku reciklažu

Arcelor Mittal

Berkeley Square House, 7th Floor
Berkeley Square
London W1J 6DA
Engleska

www.arcelormittal.com

Oblast poslovanja: najveći svetski proizvođač čelika sa čeličanama i rudnicima rude gvožđa širom sveta

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2014

септембар 2014

Pregled