Držanje pravilnog razmaka

Automatsko podešavanje osovina vozila

Trag i nagib osovina umnogome određuju ponašanje vozila u vožnji. U prošlosti su se u proizvodnji automobila morali podešavati ručno. Najnovija generacija mašina kompanije AuE Kassel GmbH automatski prilagođava trag i nagib za manje od 60 sekundi. Festo komponente garantuju preciznost i brzinu.

U ranim danima proizvodnje automobila, osovine su se pričvršćivale na čelične radne stolove i grubo nameštale pomoću sondi i merača. Završno merenje šasije nije se radilo sve do „kraja linije“. Ovaj poslednji korak trajao je do deset minuta i uticao je na brzinu proizvodnje vozila. Danas je to postavljanje automatizovano i zadovoljava vremenske zahteve proizvođača vozila sa višestrukim zadnjim osovinama. Pomoću Festo komponenti, kompanija AuE Kassel GmbH za samo devet meseci implementirala je za poznatog nemačkog proizvođača automobila takav novi sistem podešavanja položaja zadnje osovine. Nakon što je osovina podešena, može se ugraditi direktno u vozilo. Bazirana na dizajnu portala i opremljena pogonima i ventilskim grupama kompanije Festo, prilagođava trag i nagib u manje od 60 sekundi.


Snažno stegnuto
Integrisana direktno u proizvodni proces proizvođača automobila, linearna transportna tehnologija prenosi osovinu uzdužno ili poprečno na nosaču radnog komada kroz mašinu. Okvir za podizanje koji se spušta direktno iznad osovine drži sve Festo komponente i alate za podešavanje traga i nagiba. Nakon što je osovina fiksirana, kontradržači se zakreću ispod ležajeva podokvira osovine, a kasnije osiguravaju pričvrsne tačke za karoseriju automobila. Cilindri velike snage ADNH sa prečnikom klipa 100 mm stežu osovinu u sistemu na četiri mesta, baš kao da je pričvršćena na vozilo. Prednost cilindara velike snage ADNH je u serijskom spoju dva, tri ili četiri cilindra istog prečnika klipa i hoda. Na taj se način sila tokom napredovanja može povećati dva, tri ili četiri puta u odnosu na konvencionalni cilindar. Festo SMAT senzor na jedinici za vođenje detektuje nivo glavčine točka. Na primer, može se odrediti na kojoj se visini klizač mora pomeriti na osovini.

Brzo postavljanje

U sledećem koraku, hvataljke koje pokreću cilindri velike snage ADNH stežu se na glavčine. Zatim se uređaji za zamenu opruga koje pokreće elektromotor pokreću do osovine i automatski lociraju tačke na koje će posle sesti opruge. U sledećem koraku osovina pulsira pod opterećenjem kako bi se izvelo spuštanje na gumene ležajeve i spojeve. Nakon toga se osovina dovodi u takozvani K0 položaj. To je idealan položaj osovine koji odgovara normalnom opterećenju u kojem je vozilo opterećeno definisanom težinom. Sonda za merenje pneumatskog cilindra kreće se direktno na kočioni disk radi merenja traga i nagiba u tom položaju. Zavrtnji za podešavanje takođe se automatski postavljaju pomoću odvijača koji se dovode preko pneumatskih cilindara. Na osnovu merne sonde mašina automatski detektuje relativni budući položaj točka. Alati za podešavanje postavljaju vrednosti traga i nagiba u realnom vremenu i odupiru se krajnjem momentu zatezanja. Zatim se alati odmiču i osovina se vraća na nosač radnog komada. Sistem se u utvrđenim ciklusima referencira prema glavnom meraču.

Da se proizvodni proces ne bi morao prekidati tokom radova održavanja na mašini, on se može premestiti iz područja tehnologije transportera preko ozubljenih šina i vođica u posebno postavljeno područje održavanja.

Inteligentno snabdevanje

Posebna funkcija nove mašine su ventilske grupe postavljene direktno na podizni okvir i podizni nosač, uz pomoć kojih bi se opterećenje u pogledu postavljanja cevi i kablova moglo svesti na minimum. Na podiznom okviru koji podiže osovinu nalaze se dve ventilske grupe VTSA sa ulaznim modulima CPX, odvojeno sa leve i desne strane. U vertikalnom podiznom nosaču koji nosi hvataljku glavčine nalaze se dve manje ventilske grupe VTSA sa po četiri ventila koji kontrolišu sve aktuatore ispod energetskog lanca klizača. Zahvaljujući ovom rešenju dovoljno je samo jedno dovodno crevo, jedno napajanje i jedan sistem sabirnice.

AuE Kassel GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 52
34123 Kassel
Nemačka

www.aue-kassel.de

Oblast poslovanja: specijalista za automatizaciju za sve proizvodne zadatke koji se odnose na osovine, šasije i slično

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 1.2015
    Slike: EUROMEDIAHOUSE
Pregled