Dvadeset puta veća proizvodnja

Cilj hrvatske autokozmetičke kompanije Alfa Car bio je 20 puta povećati proizvodnju. U tu je svrhu automatizovan ceo proizvodni ciklus u novom proizvodnom pogonu. Festo je isporučio celovito rešenje za više od 200 procesnih ventila – uključujući upravljanje projektima.

Niz različitih proizvoda uključujući vodu, alkohol, glicerin, tenzide, oleinsku i sirćetnu kiselinu, natrijum hidroksid i kalijum hidroksid skladišti se, transportuje, meša i puni u boce za proizvodnju autokozmetičkih proizvoda. To zahteva složena rešenja za automatizaciju procesa. Hrvatska autokozmetička kompanija AlfaCar napravila je veliki iskorak prema budućnosti. Prilikom izgradnje novog proizvodnog pogona u potpunosti je automatizovan ceo proizvodni ciklus – od sirovina do linije za punjenje gotovih proizvoda. Jedan od ciljeva bio je apsolutna automatizacija procesa.

Prilagođeno celovito rešenje

Izazov je implementiran u saradnji sa integratorom sistema Arp Lučko i kompanijom Festo. Festo je preuzeo vođenje projekta za automatizaciju procesnih ventila. Da bi se osigurala brza integracija u novi sistem i maksimalna pouzdanost u budućem proizvodnom procesu, isporučena su prilagođena celovita rešenja koja obuhvataju ceo raspon, od procesnih jedinica ventila do ventilskih grupa. Prilikom odabira potrebnih komponenti, posebna se pažnja morala obratiti na potencijalno eksplozivno okruženje.

Pouzdanost je bitna

Jedan od odlučujućih faktora za optimalnu automatizaciju procesa bila je komunikacija velikog broja različitih automatizovanih kugličnih ventila sa kontrolnim sistemom višeg nivoa novog sistema. Taj je zahtev ispunjen zahvaljujući pouzdanom rešenju sa šest ventilskih grupa tipa VTUG sa sabirnicom ​​PROFINET. Više od 200 kugličnih ventila različitih proizvođača može se kontrolisati potpuno automatski. Automatizacija kugličnih ventila iz jednog izvora smanjila je opterećenje i za Alfa Car i za Arp Lučko kada je reč o dizajnu i instalaciji novog sistema. Opsežna koordinacija sa različitim dobavljačima procesnih ventila, za koju je bio zadužen Festo u okviru upravljanja projektom, takođe je olakšala projekat.

ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
Hrvatska

Pregled