Efikasno korišćenje krvne plazme

Krvna plazma je nezamenljiva sirovina u proizvodnji lekova koji spašavaju život. Veoma je tražena na svetskim tržištima. Radi efikasnijeg korišćenja ovog vrednog resursa, kompanija Biotest AG razvila je novo veliko postrojenje za frakcionisanje plazme, zahvaljujući kojem je iz litra krvne plazme moguće dobiti pet umesto dosadašnja tri proizvoda. Standardizovane komponente Festo pojednostavljuju instalaciju i održavanje.

Krvna plazma sadrži više od 120 vrednih proteina. To uključuje faktore zgrušavanja krvi, zamene za krv i imunoglobuline koji, na primer, jačaju oslabljeni imunološki sistem pacijenata nakon transplantacije organa. Kako bi vredne sirovine mogle proceniti na najbolji mogući način, kompanije poput Biotest AG ulažu u istraživanje i inovativne metode proizvodnje. To se isplati jer se broj medicinskih proizvoda koji se mogu dobiti iz jednog litra krvne plazme povećava sa tri na pet. To dugoročno povećava produktivnost jer se više od 50% troškova proizvodnje troši na kupovinu plazme. Efikasniji procesi osiguravaju optimalnu pripremu različitih proizvoda dobijenih iz krvne plazme. U novom proizvodnom pogonu kompanije Biotest, 6000 ventila i 250 standardizovanih upravljačkih ormana pojednostavljuju izgradnju sistema i naknadno održavanje i time trajno smanjuju troškove održavanja.

Trajni efekat standardizacije

Standardizacija u izgradnji novog sistema za frakcionisanje krvne plazme kompanije Biotest nudi prednosti i za kompaniju i za proizvođače sistema. Proizvođači sistema mogu brzo i jednostavno kupiti unapred definisane komponente i dobiti pristup povoljnim uslovima zahvaljujući uspostavljenom skupu komponenti, dok je za Biotest smanjen ukupni trošak za snabdevanje rezervnim delovima. Osim toga, smanjena je potreba za obukom osoblja za održavanje i popravku, vreme zastoja je kraće i smanjeni su troškovi popravke u slučaju kvara. Osim toga, smanjen je obim posla u pogledu dokumentacije i upravljanja snabdevanjem.

Povećani kapacitet i profitabilnost

„Kada je reč o izgradnji nove zgrade sa modernim velikim postrojenjem za frakcionisanje krvne plazme, trebalo je razmotriti dva glavna aspekta“, objašnjava Matthias Mahle, rukovodilac tehničkog upravljanja projektima BNL-a, kompanije Biotest. „S jedne strane, proširenje kapaciteta izvan granica efikasnosti postojećih sistema, a s druge strane pitanje profitabilnosti. Kao farmaceutska kompanija koja se bavi preradom krvne plazme, takmičimo se na globalnom tržištu. Svoju tržišnu poziciju jačamo dobijanjem više proizvoda iz iste količine plazme“, rekao je Mahle. U novom pogonu Biotest može savremenim procesima proizvesti veći broj proizvoda i povećati prinos i čistoću. „Sa postojećim sistemima, od kojih neki datiraju još iz 1995. godine, uspeli smo dobiti tri različita proizvoda iz plazme. Novi sistemi moći će proizvesti do šest proizvoda“, naglašava Mahle. „Visok nivo efikasnosti u proizvodnji je bitan, jer sirovina ‒ krvna plazma ‒ čini više od 50% troškova proizvodnje.“ Dok je granica kapaciteta ranije bila 800.000 litara, nova fabrika će moći frakcionisati do 1,4 miliona litara krvne plazme.

Rano uključivanje u proces inženjeringa

Planiranje novog objekta započelo je 2013. godine, a očekuje se da će biti u potpunosti operativan 2021. godine. Iako je većina sistema već instalirana na licu mesta, dugotrajan proces validacije i kvalifikacije mora biti dovršen pre nego što proizvodnja zaista počne. Nakon osnovnog inženjeringa, Festo se veoma rano uključio u proces detaljnog inženjeringa. Werner Gödel, rukovodilac tehnološkog odeljenja ICE u Biotestu smatra da je potrebno definisati standarde za određene grupe proizvoda za automatizaciju kako bi se postigla najveća moguća, dugoročna efikasnost postrojenja. „Jedno od ključnih pitanja bilo je povezano sa nivoom standardizacije koja se može postići kako bi se, na primer, smanjilo opterećenje održavanja. Tu je važan korak bio korišćenje standardnih kućišta ventila. Ograničavanje broja standarda smanjuje opterećenje kasnijeg održavanja,“ objašnjava Werner Gödel.


Definisano do najsitnijih detalja

Jürgen Weber, bivši menadžer segmenta u kompaniji Pharma Nemačka, Festo, danas odgovoran za odeljenje procesne industrije, Južna Nemačka, bio je aktivno uključen u fazu definisanja novog sistema. Pitanja su razrađena do poslednjeg detalja, čak i u pogledu toga da li treba koristiti navojne spojeve od nerđajućeg čelika ili poniklovanog mesinga. Nakon što su kao standard definisali Festo, svih sedam dobavljača moglo je putem kataloga narudžbina zasnovanog na projektu pristupiti relevantnim proizvodima i skupovima komponenata, kao što su standardizovana kućišta ventila, i naručiti ih putem elektronske platforme.


Bliska koordinacija od samog početka

Za Wernera Gödela iz Biotesta, bliska koordinacija sa Jürgenom Weberom kompanije Festo bila je posebno važna, kao i unutrašnje održavanje u ranoj fazi planiranja. „Na kraju, osoblje za održavanje mora raditi sa odabranim proizvodima. Jasno su rekli da preferiraju Festo. Prednosti su bile jednostavnost za korišćenje, dobra podrška i dug radni vek“, objašnjava Gödel. Takođe smo unapred razgovarali sa proizvođačima sistema i prikupili mišljenja kada smo tražili skupove komponenata. I ovde je bilo jasno da su za Festo komponente.“

Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Nemačka

www.biotest.com

Zanimljiv članak

Pregled