Simfonija cilindara

Sinhrono utiskivanje lima za proizvodnju automobila

Iako je tehnologija automatizacije postala veoma sofisticirana, uvek postoji potencijal da se procesi učine još boljim. Kao što pokazuje primer sistema slaganja za ploče, čak i mala inovacija u oblasti pneumatskih cilindara i ventila može da predstavlja veliki korak prema većoj bezbednosti i efikasnosti.

Današnji automobil je izvrstan primer savršeno automatizovanih procesa. Od najmanjeg zavrtnja do najvećeg lima, od prve sekunde proizvodnje do završnog testa performansi motora – hiljade radnih koraka besprekorno se izvršavaju jedan za drugim. Sa napretkom automatizacije raste i kvalitet proizvoda. Što procesi postaju sigurniji i pouzdaniji, to se više smanjuju tekući troškovi održavanja i zastoja sistema.

Povećanje pouzdanosti procesa zato je odlučujuća konkurentska prednost za kompaniju kao što je NSM Magnettechnik GmbH, proizvođača transportnih sistema po meri klijenta koji sarađuje sa vodećim kompanijama u automobilskoj industriji. U novom sistemu za slaganje limova stručnjaci su se odlučili za kombinaciju cilindar/ventil koja se sastoji od pojedinačnog ventila VUVG i cilindra na bazi standarda DSBC sa samopodešavajućim krajnjim položajem prigušivača PPS. Pet stotina primeraka rešenja spremnog za ugradnju osigurava precizno prigušivanje i sinhrono kretanje.Male promene, veliki uticaj
Male stvari često čine veliku razliku – na primer, izmena pneumatskih cilindara u sistemu slaganja za limene ploče. Ako je od njih posle potrebno izraditi savršene spoljne delove za automobile, kao što su krovovi, vrata, haube i vrata prtljažnika, tada važnu ulogu ne igra samo optimalan rez.

Prilikom odlaganja i slaganja ploča ne sme doći do grešaka. Ako samo jedan od 500 pneumatskih cilindara gurne lim transportovan magnetnom trakom na gomilu u pogrešno vreme ili pogrešnim putem, to dovodi do nepravilnih oblika koji narušavaju kvalitet proizvoda. Kada bi se proces presovanja magnetno transportovanih limenih delova sprovodio u dosadašnjim sistemima pomoću cilindara DNCB sa ručno podesivim prigušivačem PPV, pouzdanost procesa mogla bi se značajno povećati prelaskom na nove cilindre DSBC sa samopodešavajućim prigušivačem PPS.

Sinhroni i uvek prigušeni na isti način

Sinhrono podešavanje 500 pneumatskih cilindara u sistemu slaganja NSM do sada je bilo sve samo ne dečja igra. Uz zastareli cilindar DNCB, prigušivač PPV se morao individualno podešavati. Radi sigurnosti i lakšeg vizuelnog pregleda, zavrtnji za podešavanje bili su prekriveni pečatnim voskom. Podešavanje prigušivača 500 cilindara tako da budu apsolutno sinhroni nije bilo samo izuzetno dugotrajno i naporno, nego nije bilo precizno u poređenju sa novim cilindrima DSBC.

Zahvaljujući svom samopodešavajućem prigušivaču PPS, svaki cilindar sada je uvek amortizovan na isti način i pokreće se potpuno sinhrono. To štiti ploče, ali i smanjuje rad na održavanju do 70% i održivo smanjuje vreme zastoja novog sistema. To su značajne konkurentske prednosti kompanije NSM Magnettechnik u automobilskoj industriji.

Više bezbednosti zahvaljujući industrijskim standardima

Još jedan važan doprinos povećanju pouzdanosti procesa i povećanju troškovne efikasnosti jeste prelazak sa CPE na pojedinačne ventile VUVG. Dok veoma mali zavrtnji za pričvršćivanje kabla ventilima CPE stalno uzrokuju kvarove zbog preteranog zatezanja, utikači 8M VUVG sada nude znatno veću bezbednost. Električarima je rukovanje pojednostavljeno i olakšano zahvaljujući industrijskom standardu 8M i standardizovanim dužinama kabla.

Sa 900 utikača u sistemu slaganja, ovo naizgled malo poboljšanje čini veliku razliku. Osim toga, pojedinačni ventil VUVG se uključuje već pri pritisku manjem od 1 bara, dok je CPE bio na pilot pritisku od 1,5 bara. U novom sistemu za slaganje kompanije NSM Magnettechnik postiže se značajno više paralelno preklapanje.

Sa vremenom uključivanja od 100 do 150 milisekundi, ventili VUVG omogućavaju visoku frekvenciju ciklusa do 90 potiskivanja u minuti. To znači da je efekat 40% veći nego kod konvencionalnih sistema.


Kompletno rešenje povećava kvalitet usluge

Zahvaljujući rešenju spremnom za ugradnju koje Festo isporučuje, a koje se sastoji od cilindra DSBC, pojedinačnog ventila VUVG, navojnih spojeva i cevi, kompanija NSM Magnettechnik je smanjila i opseg rada na montaži. Osim toga, zahvaljujući prilagođenim celovitim rešenjima, kompanija može izuzetno brzo reagovati na upite kupaca. Nove Festo komponente visokih performansi ne samo da povećavaju pouzdanost procesa u sistemu, nego daju i trajan doprinos poboljšanom kvalitetu usluge.

NSM Magnettechnik GmbH

Lützowstraße 21
59399 Olfen
Nemačka

www.nsm-magnettechnik.de

Oblast poslovanja: dizajn, izgradnja i prodaja prilagođenih sistema za automatizaciju presa, automatizaciju pakovanja i transportnih sistema

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 1.2014
  2. Slike: Michael Rasche
Pregled