Integrisana rešenja za rukovanje tečnostima

Integrisana rešenja za rukovanje tečnostima

Više efikasnosti za proizvođače opreme za automatizaciju laboratorija i mnogim drugim branšama

Jedna od centralnih tema u automatizaciji laboratorija je rukovanje minimalnim količinama tečnosti – od mililitara, pa do nanolitara. Festo za tu svrhu nudi kompaktne i savršeno integrisane funkcionalne jedinice. Sa standardizovanim komponentama proizvođači sistema i uređaja mogu skratiti svoje vreme razvoja i istovremeno sigurno i efikasno ispuniti visoke zahteve u pogledu kvaliteta. To čini kompaniju Festo dragocenim partnerom ne samo za kupce u zdravstvenom sektoru, već i za druge segmente industrije u kojima se zahteva precizno rukovanje tečnostima – npr. u proizvodnji hrane i kozmetike, u štampanju i čišćenju ili u procesima uzgoja i inkubacije.

Festo nudi kompletan sistem

Glava za doziranje VTOE je bila prvo modularno kompletno rešenje koje je kompanija Festo samostalno razvila, kako bi moglo da se vrši brzo i precizno doziranje najmanjih količina tečnosti. Time je kompanija Festo bila u stanju da kupcu ponudi kompletan sistem za rukovanje tečnostima, uključujući i kinematiku. Pri tome se koristi princip funkcionisanja (“Pressure-over-liquid”) „doziranje kojim se upravlja pritiskom“.

Precizno doziranje tečnosti kojim se upravlja pritiskom

Precizno doziranje tečnosti kojim se upravlja pritiskom

Pomoću proporcionalnog regulatora pritiska – kao što je npr. VEAB – se u napunjenom rezervoaru uspostavlja pritisak. Preko drugog voda tečnost se uliva u glavu za doziranje, odn. u ventil koji je izolovan od fluida. Otvaranjem i zatvaranjem ventila – npr. VYKA ili VYKB – se zatim vrši doziranje pomoću specijalnih utično-navojnih spojeva za fluide – NLFA – sa iglom za doziranje – VAVN. Pomoću pritiska i vremena otvaranja ventila se može regulisati koja količina tečnosti želi da se dozira. Vreme otvaranja ventila se na primer može veoma jednostavno podesiti pomoću modula za upravljanje ventilima VAEM. Sa ovom konstrukcijom i odgovarajućim sistemom za rukovanje se npr. u automatizaciji laboratorije mikrotitarske ploče mogu za najkraće moguće vreme precizno napuniti.

Integrisano rešenje rukovanja tečnostima i kinematike

Integrisano rešenje rukovanja tečnostima i kinematike.

Nove mogućnosti primene

Elektromagnetni ventili izolovani od fluida VYKA i VYKB kao i pneumatski ventili VZDB izolovani od fluida otvaraju potpuno nove mogućnosti primene van automatizacije laboratorija. U to spadaju npr. dodavanje aroma u hranu ili mastila u štamparskoj industriji, čišćenje kravljeg vimena, upravljanje tečnostima za stomatološke stolice ili vakcinacija jaja u procesu inkubacije.

Inovativna rešenja za doziranje još mnogo toga

Upravljački modul ventila VAEM je još jedan LifeTech proizvod, koji pruža veoma raznovrsne mogućnosti primene. Može prebacivati različite elektromagnetne ventile i omogućava izuzetno jednostavno podešavanje parametara za smanjenje struje držanja. Možete veoma jednostavno konfigurisati svoje individualno rešenje za doziranje – od jednokanalne, pa do dvanaestokanalne glave za doziranje, uključujući upravljački modul ventila VAEM.

Efikasnije pipetiranje

LifeTech razvojni tim u Bostonu, SAD, razvio je novu glavu za doziranje VTOI, koja preko jednog jedinog ulaza može da dozira osam izlaza. Osim toga sa VTOI se može cršiti i pipetiranje, tj. uzimati tečnosti iz bilo kog izvora i ponovo ispuštati na drugom mestu. Sve zajedno daje veliki doprinos dalje ubrzavanje centralnih procesa u automatizaciji laboratorija. Pored toga, tim u Bostonu radi na kompletnom sistemu pipeta, kao i na decentralizovanom generisanju pritiska-vakuuma. Festo otvara proizvođačima sve više mogućnosti i novih opcija de precizno rukovanje tečnostima učine još efikasnijim.

Glava za doziranje VTOE: Rešenje za doziranje spremno za ugradnju

VTOE

 • Rešenje za doziranje koje se može konfigurisati se sastoji od ploče sa kanalima, ventila za doziranje koji su izolovani od fluida i mlaznica
 • Visoka preciznost
 • Tipični koeficijent odstupanja (CV): < 1% za 10 do 1000 μl
 • Ventil za doziranje izolovan od fluida za osetljive i agresivne tečne fluide
 • Dobra mogućnost ispiranja i mala unutrašnja zapremina

Link do internet prodavnice

Glava za doziranje VTOI: izuzetno precizna

Glava za doziranje VTOI

 • Za doziranje tečnosti u 8 paralelnih kanala
 • Dimenzija rastera od 9 mm je idealna za mikrotitarske ploče
 • Jednostavna konstrukcija koja se može poređati u niz radi veće propusnosti
 • Kompletan sistem sa samo nekoliko komponenata

Više informacija o proizvodu (PDF)

Modul za upravljanje ventilima VAEM: Jednostavno upravljanje ventilima sa smanjenjem struje držanja

Modul za upravljanje ventilima VAEM

 • Veoma brza kontrola ventila s vremenskom rezolucijom od 0,2 ms
 • Digitalni interfejs (RS232 i Ethernet) za konfiguraciju u upravljanje ventilima
 • Jednostavno podešavanje faktora kalibracije između pojedinačnih kanala (vreme otvaranja po ventilu)
 • Ulaz za okidanje od 24 V za upravljanje ventilom
 • Grafički korisnički interfejs (GUI) za jednostavno rukovanje i preglednu vizualizaciju

Link do internet prodavnice

Ventili: izolovani od fluida za agresivne tečnosti

Ventili

Ventili izolovani od fluida VYKA/VYKB/VZDB: kompaktni i izuzetno precizni

 • Materijali sa FDA liste
 • Razvijeno prema ISO 13485
 • Pouzdano izolovanje od fluida

− Za agresivne tečnosti

− Veoma jednostavno za čišćenje

 • Fleksibilno za upotrebu zahvaljujući 3/2 i 2/2 (NC/NO)
 • Various nominal widths for dosing, aspirating and for continuous flow applications
 • Različite nominalne širine za doziranje, usisavanje i za aplikacije sa kontinualnim protokom

Više informacija o proizvodu (PDF)

Navojni priključci za fluide i igla za doziranje: materijali sa liste agencije FDA

NLFA_VAVN

Utično-navojni spoj za fluide NLFA i igla za doziranje VAVN: jednostavno za montažu

 • Navojni priključci za tečne fluide, posebno pogodni za laboratorijske primene
 • Pet varijanti navoja za veliki broj creva
 • deset varijanti sa opcionim suženjem i zakošenjem
 • Pogodno za agresivne tečnosti
 • Materijali sa FDA liste
 • Izuzetna sposobnost ispiranja zahvaljujući priključku bez mrtvog prostora

Više informacija o proizvodu (PDF)

Pregled