Kontinualna usklađenost: Električna automatizacija

Šta električnu automatizaciju kompanije Festo čini tako posebnom? Kako to objašnjavaju dva stručnjaka za ovu tehnolologiju sa dva kontinenta? Tom Worsnopp iz kompanije Festo u SAD-u i Qiming Guo iz kompanije Festo u Kini diskutuju o tome koliko dobro se različiti zahtevi za tehnologiju električne automatizacije mogu uskladiti sa platformom za automatizaciju iz kompanije Festo.

Zdravo gospodine Worsnopp i gospodine Guo, dobrodošli u naš intervju. Moje prvo pitanje je: Kako izgledaju zahtevi na Vašem tržištu?

Worsnopp : U SAD-u se nalazi visoko tehnološko tržište, koje postavlja veoma visoke zahteve u pogledu električne automatizacije. Pored pravih rešenja, ne treba potcenjivati ni ljudske faktore: visok stepen kompetentnosti i dobro znanje i iskustvo stručnjaka su veoma važni, kako bi kupcima pri rešavanju njihovih zadataka pružili najbolju moguću podršku. Ova usluga seže duboko u rad električnih sistema.

Guo : Kada govorim o našem tržištu, ne mislim samo na kinesko tržište, već i šire. Zahtevi koji su za nas važni, važe i za mnoge druge azijske zemlje. Većina naših kupaca iz oblasti proizvodnje traži rešenja sa jednostavnijim funkcionalnostima, obično u kombinaciji sa pneumatikom - naravno po povoljnoj ceni i po mogućnosti sa jednog mesta. Konstruktori često ne žele previše da zavise od jedne tehnologije.

Kako bi onda električna automatizacja morala da izgleda?

Guo : Nama je potrebna jasna sistemska arhitektura sa modularnim i/ili decentralizovanim daljinskim IO, poput one koju pruža CPX-AP. To omogućava veoma dobru integraciju ventilskih blokova u funkcionalna rešenja. Projektant prilikom dizajniranja sistema odlučuje da li će to biti na modularnom daljinskom IO ili na AP sekciju. Ovo su danas poželjna rešenja na našem tržištu. Međutim, to ne znači da smo stali na tome. U budućnosti ćemo se postepeno približavati američkim standardima.

Worsnopp : Ovo stanje stvari dobro poznajem! I na našem američkom tržištu postoje mnoga preduzeća koja se oslanjaju na takva rešenja. Međutim, mnoge firme se sve više i više oslanjaju na tehnologiju koja odražava najnovije trendove. Kako veliki igrači, tako i srednja preduzeća. Sa jedne strane, rešenja bi trebalo zaista da spadaju u vrhunsku tehnologiju – ali ne samo funkcionalno, već i po tome da su laka za korišćenje i da se jednostavno mogu umrežiti u sistem. I mi u kompaniji Festo to uspevamo – zahvaljujući intenzivnom razvoju. Za mene je veoma važno da ovaj niz zahteva možemo da rešimo sa jednom platformom za automatizaciju. Tu se sve uklapa. Svaka aplikacija poseduje svoj mehanički, električni i inteligentni način povezivanja.

Kako to izgleda?

Guo : Jednostavno! To je ključna reč. Jednostavni proizvodi, poput Simplified Motion Series, sa jednostavnim funkcijama i veoma prostim rukovanjem. Međutim, ovu jednostavnost naši kupci takođe zahtevaju i za inženjering: rešenja treba da budu jednostavna za konfigurisanje, jednostavna za naručivanje i da obezbede jednostavno puštanje u rad. Tada su naši kupci zadovoljni.

Worsnopp : Tu imamo dosta preklapanja sa našim kupcima. Želje su slične. Takođe i kod nas proizvodi treba da budu jednostavni za rukovanje - u čitavom lancu vrednosti, od inženjeringa, preko kupovine, do puštanja u rad i samog rada. Alatke kao što su Festo Automation Suite za puštanje u rad ili Electric Motion Sizing i Handling Guide Online za dimenzionisanje električnih komponenata i sistema su veoma korisni.

Kakve zahteve kupci imaju pored toga, npr. u vezi savetovanja itd.?

Worsnopp : Ključni zahtevi su kompetentnost, servis i dostupnost širom sveta, ali i individualno savetovanje na licu mesta ili onlajn - naravno u kombinaciji sa moćnim i doslednim asortimanom proizvoda. Mislim da kod vas u Kini nije drugačije – ili?

Guo : Tačno. Naravno, pored toga su važni i proizvodnja i dobar lokalni lanac snabdevanja – kako bi isporuka proizvoda mogla da se obavi pouzdano i brzo. Međutim, kod nas cena za rešenje ili sistem takođe igra važnu ulogu – konkurencija je veoma jaka.

Hvala na razgovoru!

април 2023

Pregled