Laboratorija budućnosti – SMART laboratorija

Laboratorija budućnosti – SMART laboratorija

U savremenim laboratorijama dolazi do promene paradigme.

Kako laboratorijski procesi postaju sve složeniji, rešenja za automatizaciju su od suštinskog značaja radi obezbeđivanja tačnosti i doslednosti procesa, kao i poboljšanja efikasnosti.

Da bi bili u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima, uslovi procesa moraju da se nadziru, a podaci čuvaju na sve većim mrežama. Informaciona tehnologija otvara nove mogućnosti za korišćenje ogromnih količina podataka prikupljenih u savremenim automatizovanim laboratorijama. Laboratorija budućnosti će ponuditi neviđene izazove i mogućnosti, kao što je veća propusnost, precizno regulisani automatizovani procesi, kao i prikupljanje i analiza informacija koje rešavaju probleme današnjice i donose nove ideje na videlo.

SMART laboratorija počinje automatizacijom ručnih postupaka u sistemskim modulima i instrumentima koji se lako integrišu u kompletne procese. Ove komponente su umrežene za upravljanje i prikupljanje podataka preko softvera za integraciju u laboratoriji (LIMS). Laboratorija budućnosti se gradi na ovom softveru koji pomaže u definisanju rasporeda procesa i integriše upravljanje digitalnim podacima u proces. Rezultat je fleksibilan i efikasan sistem koji se brzo podešava i koji je lakši za validaciju od ručnih procesa.

SMART laboratorija

Automatizovana priprema uzoraka: Identifikacija uzoraka i pipetiranje tečnosti

Uz sve veću digitalizaciju, mnogi procesi i strukture u laboratoriji moraju ponovo da se uzmu u razmatranje. Laboratorijski uređaji i sistemi moraju biti umreženi i moraju imati zajednička hardverska i softverska rukovanja kako bi se olakšala razmena uzoraka i podataka. Ovo zahteva složenija i sveobuhvatnija automatizovana rešenja sa jednostavnim upravljanjem serijama i nadzorom dostupnim osoblju laboratorije preko lako razumljivih, lokalnih grafičkih prikaza, dok se proizvodnja i podaci prenose u mreže višeg nivoa. Industrija već reaguje na ove zahteve: Broj laboratorijskih uređaja sa mogućnošću umrežavanja i inteligentnim funkcijama se brzo povećava. Broj LIMS rešenja se povećava, a otvoreni standardi za prenos laboratorijskih informacija, kao što je SiLA, postaju sve popularniji. Laboratorija 4.0 postaje stvarnost.

Mnoge ideje za automatizovanu laboratoriju današnjice i budućnosti potiču iz automatizacije u drugim industrijama – na primer, mnogi robotski koncepti imaju svoje prve komercijalne korene u automobilskoj i lakoj montažnoj industriji. Malo je automatizovanih procesa u svetu tako strogo kontrolisano kao proizvodnja poluprovodničkih čipova. Kao lider automatizacije u ovim sektorima, kompanija Festo je stekla iskustvo i primenjuje ga u praksi. Proizvodna fabrika, industrija 4.0, kompanije Festo u Ostfildernu kod Štutgarta predstavlja centar za učenje za nove tehnologije i procese i jedno od najvažnijih proizvodnih lokacija kompanije Festo.

Creating buffer solutions and serial dilutions

Kreiranje puferskih rastvora i serijskih razblaženja

Inspirisana implementacijom i razumevanjem industrije 4.0, kompanija Festo razvija automatizacione pakete za podršku laboratorijskim partnerima i klijentima u izgradnji inteligentnih podsistema/modula koji se mogu koristiti za kreiranje instrumenata, sistema ili automatizovanih procesa za buduće inteligentne laboratorije. Ovi prilagođeni paketi zasnovani su na optimizovanim i validiranim komponentama kompanije Festo i specijalizovanih dobavljača za automatizaciju laboratorija i konfigurisani su tako da omoguće otvoreno i inteligentno upravljanje kretanjem između modula. Najsavremeniji Motion-Control softverski moduli omogućavaju graditelju sistema da parametrizuje i poveže module umesto da uzastopno ponovo programira pojedinačne korake procesa.

Specifikacije za svaki podsistem definisane su zajedno sa našim partnerima i klijentima tako da se fleksibilnost i jednostavnost upotrebe mogu dovesti do maksimuma. Razumevanje primene i rano povezivanje dovode do najboljih rezultata. Kompanija Festo radi sa inženjerima iz mnogih partnerskih kompanija kako bi osigurala da se moduli besprekorno uklapaju i da su neophodni interfejsi i softver integrisani u optimalno funkcionalno rešenje.

Compact controller concept with a wide range of predefined interfaces

Kompaktan koncept upravljanja sa velikim brojem unapred definisanih interfejsa

Inženjerski i aplikativni tim kompanije Festo MedLab se sastoji od stručnjaka iz mnogih oblasti automatizacije (instrumenata, sistema i procesa) i poseduje znanje klijenata iz mnogih industrija, kao i iz naše sopstvene proizvodnje, radi kreiranja gotovih, validiranih Plug & Work modula za razvoj SMART laboratorije budućnosti. Trenutni moduli kompanije Festo uključuju robotiku u obliku 2D i 3D rukovanja, sistema za doziranje tečnosti i sistema za kaptažu/rekaptažu. Rukovanje uzorcima, pipetiranje, identifikacija i još mnogo toga se obavlja pomoću partnerskih sistema podržanih inteligentnim i programabilnim Festo softverom (CODESYS).

Saradnja prilikom razvoja, tačnosti i doslednosti u vašim procesima – mi smo vaš partner za produktivnost i uspeh.

O autoru

Wolfgang Trautwein
Razvoj poslovanja u MedLab centru
Kontakt

фебруар 2018

Pregled