Visatronic EXCM rukovanje

Minimalizam!

Fleksibilna i isplativa automatizacija u montaži malih delova

Objediniti sve faktore koji su važni za uspeh u rešenju za automatizaciju nije lak zadatak. Cilj, obrađivati veoma širok raspon veličina serija, u direktnom je sukobu sa zahtevom za skromnim budžetom. Mini planarna površinska portalna platforma EXCM kompanije Festo pokazuje kako se radi.

Životni ciklusi proizvoda sve su kraći, posebno u elektronskoj industriji. Kompanije se tome mogu suprotstaviti fleksibilnim rešenjima za automatizaciju koja omogućavaju jednostavno ponovno opremanje za različite varijante proizvoda. Na taj je način moguće postići ekonomičnu proizvodnju malih i velikih serija. Istovremeno se povećavaju zahtevi za kvalitetom proizvodnog procesa, ali i krajnjih proizvoda. Visok stepen automatizacije pomaže izbeći greške i povećava preciznost. Međutim, i prostora u proizvodnji sve je manje. Ono što kupci žele jeste kompaktan dizajn mašina. Objedinjavanje svih faktora u rešenju za automatizaciju zahtevan je zadatak. Postoji nekoliko zahteva koje treba ispuniti, na primer fleksibilno prilagođavanje i skaliranje sistema, jednostavnost konfiguracije i postavljanja i brzo puštanje u rad. Ne treba zaboraviti ni visok stepen pouzdanosti i preciznosti kao i nisku nabavnu cenu i niske troškove održavanja. Zahvaljujući mini planarnoj površinskoj portalnoj platformi EXCM, Festo je uspešno objedinio sve faktore.

Uvek ista osnova

Mini planarna površinska portalna platforma EXCM je fleksibilno i isplativo rešenje za automatizaciju za širok raspon zadataka rukovanja. Zahvaljujući konceptu paralelnog kinematičkog remenskog pogona, položaji pogonskih motora su fiksni. To znači da se pogonski motor za Y-osu ne mora nositi na njoj. Od male pokretne mase do kompaktnog i moćnog sistema. Mini planarna površinska portalna platforma nudi efikasnu najmoderniju platformu za automatizaciju za proizvođače mašina i sistema. Rukovanje materijalom i upravljanje procesima uvek se mogu implementirati na istoj osnovi. Potrebno je zameniti samo prednju jedinicu.

Mini planarna površinska portalna platforma EXCM

Dinamika na najmanjim prostorima: nova mini planarna površinska portalna platforma EXCM ima malu pokretnu masu zahvaljujući konceptu paralelnog kinematičkog remenskog pogona.

Brza i precizna provera

Dobar primer uspešne upotrebe mini planarne površinske portalne platforme EXCM je ispitni sistem Flying Probe kompanije Visatronic GmbH. Male serije i prototipovi pretvaraju ekonomično testiranje štampanih ploča u izazov. Visatronic je zato proširio svoj postojeći Visatest ispitni sistem. Novi ispitni uređaj postavlja ispitnu sondu na elektronske module. Time se potvrđuje da je modul ispravno proizveden i testira se njegova funkcionalnost. Ispitni sistem je savršena primena za mini planarnu površinsku portalnu platformu. Pogon, koji je fiksno montiran na Y-osu, ne mora se nositi na pokretnoj osi. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i maloj pokretnoj masi, potrebno vreme putovanja od 2 sekunde za potpunu dijagonalu i potrebna tačnost pozicioniranja od 0,1 mm nisu problem. Mini planarna površinska portalna platforma može postići brzine do 500 mm/s i tačnost ponavljanja u opsegu od ±0,05 mm u x/y sistemu.

Kompanija PKC iz Finske koristi mini planarnu površinsku portalnu platformu EXCM i u ispitnom uređaju za mobilne uređaje sa ekranom osetljivim na dodir i tasterima. EXCM sprovodi kretanje na različite ispitne položaje kao i kretanje unutar testnih sekvenci. Rešenje za rukovanje spremno za ugradnju impresioniralo je pre svega svojom kompaktnošću, atraktivnom cenom, visokom fleksibilnošću i skalabilnim mehaničkim sistemom. Više o tome možete saznati ovde: Preciznost u malom formatu

PCK EXCM rukovanje

Finska kompanija PKC koristi mini planarnu površinsku portalnu platformu EXCM i u ispitnom uređaju za mobilne uređaje.

Ekonomičniji sistem

Ekonomična kupovina i rad kao i fleksibilno upravljanje putem Etherneta važni su argumenti za korišćenje mini planarne površinske portalne platforme EXCM. Sve zadate vrednosti kao što su ciljni položaji i brzina vožnje mogu se uneti direktno u jednostavan, isplativ sistem. Sistem upravlja dvama servo motorima, što znači da je sekvence pokreta mini planarne površinske portalne platforme lako programirati u smislu ciljnog položaja, brzine puta i smera.

Mini planarna površinska portalna platforma EXCM je optimalna komponenta sistema za automatizaciju laboratorija, proizvodnju elektronike i proizvodnju, montažu i rukovanje malim delovima.

Pregled: mini planarna površinska portalna platforma EXCM

Visok nivo dinamike: Mehanička struktura stacionarnih motora smanjuje pokretnu masu i nadograđuje pogonsku snagu oba motora. To omogućava visok nivo dinamike od 10 m/s².

Visok nivo tačnosti sistema: Kinematička struktura omogućava tačnost ponavljanja sistema od ±0,05 mm (u x/y).

Kraće vreme dizajniranja: Kompletan sistem sa definisanim interfejsima i dimenzijama.

Jednostavna narudžbina sa samo jednim brojem narudžbine. Jednostavna konfiguracija nudi potpuno koordinisan sistem rukovanja uključujući motore, kontrolere i kablove.

Jednostavno puštanje u rad: EXCM se lako konfiguriše pomoću personalnog ili prenosnog računara pomoću Festo Configuration Tool (FCT) putem Ethernet LAN-a.

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2014
  2. Slike: Matti Immonen
Pregled