Rafinirano električnom energijom: galvanizacija

Okupan strujom

Galvanizacija omogućava funkcionalno premazivanje

Svako dođe u dodir sa galvanizovanim predmetima, a da to ne primeti. Od okvira za naočare, utičnih konektora u aparatima za kafu do hromiranih slavina na lavaboima i pocinkovanih komponenti u automobilu. Alati ili makaze, na primer, poniklovani su ovom tehnologijom kako bi se zaštitili od rđe.

Galvanizacija je proces rafiniranja predmeta izrađenog od elektroprovodnog metala nanošenjem tankog sloja drugog metala uz pomoć električne energije. Galvanizacija omogućava nanošenje funkcionalnih premaza debljine od samo nekoliko mikrometara i na taj način ciljano i efikasno korišćenje sirovina.

Kako funkcioniše tehnologija galvanizacije?

Najpre se radni komad uroni u kadu sa kupkom koja se sastoji od rastvora soli metala (elektrolita) i spoji na negativnu elektrodu izvora jednosmerne struje (katodu). Metal koji će se taložiti (npr. nikl) takođe se stavlja u kadu i spaja na pozitivnu elektrodu izvora jednosmerne struje (anodu). Električna struja rastvara metal na pozitivnoj elektrodi, koji se tako pretvara u metalne jone. Radni komad privlači metalne jone na negativnu elektrodu i onde se talože kao tanki metalni premaz.

Predmet koji se obrađuje ravnomerno se sa svih strana premazuje zlatom, niklom, srebrom, bakrom ili nekim drugim metalom. Što je predmet duže u kadi i što je veća električna struja, sloj metala postaje deblji.

Uranjanje i dekapiranje u fabrikama Festo

I Festo koristi ovaj proces u svojoj proizvodnji. Sastavni delovi – na primer kućišta ventila i cilindara – putem elektrolitskih procesa u kadama za galvanizaciju dobijaju potrebne karakteristike, kao što su hemijska otpornost, tvrdoća, sjaj ili zaštita od rđe. Oprani i odmašćeni aluminijski delovi iz odeljka za obradu prvo se dekapiraju, čime se uklanja sloj od oko deset mikrometara – što je otprilike 0,01 milimetar. U postupku eloksiranja konačno dobijaju premaz debljine 20 mikrometara koji ih štiti od korozije i osigurava glatku površinu.

Pri planiranju galvanizacije u tehnološkoj fabrici Scharnhausen posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti. Na taj se način u jednoj kadi može istovremeno eloksirati nekoliko komponenti i nije potrebno dodatno opremanje za promenu supstanci za eloksiranje. Izmenjivač toplote omogućava povrat energije iz ventilacionog sistema.

Pregled