Proširena stvarnost u proizvodnji

Pogled budućnosti

Proširena stvarnost u proizvodnji

Onaj ko nosi naočare, vide bolje. Ko nosi AR naočare, vidi više. Nova vizuelna pomoćna sredstva obogaćuju okruženje računarski potpomognutim informacijama. Tehnologije sa Augmented Reality (AR) – proširenom stvarnošću – omogućavaju novi pogled na svakodnevni život i radni svet budućnosti.

AR naočare unose računarski potpomognute podatke direktno u vidno polje korisnika. Korisnici AR naočara tako dobijaju dodatne informacije u realnom vremenu, na primer uputstva za rad ili uputstva za popravku koje im u vidno polje stavlja zaposleni korisničke službe. Prekriveno područje superponira korisnikov pogled na svet pred njegovim očima. Proširena stvarnost neće biti dostupna samo u AR naočarama – i pametni telefoni će u budućnosti moći nadopuniti snimke sa kamere informacijama u realnom vremenu.

Na primer, korisnici AR naočara Microsoft Hololens već se mogu slobodno kretati prostorijom tokom videopoziva. Dok šetaju videozapis osobe sa kojom razgovaraju prati ih preko zidova, nameštaja i prozora. Pokretima ruku zajednički prozori radne površine mogu se pričvrstiti na određene zidove. Prozori se prilagođavaju površinama. Očito je da ova tehnologija postavlja visoke zahteve pred senzore. Senzori optičke kamere AR naočara skeniraju površine. Rade zajedno sa neoptičkim senzorima koji određuju, na primer, rotaciju, ubrzanje ili GPS podatke.


Senzori i ekran – interakcija u realnom vremenu

Srce AR naočara je ekran. Za razliku od računara ili pametnog telefona, potreban je poseban sistem za analizu odnosa između očiju korisnika, okoline i ekrana u realnom vremenu. I na kraju, virtuelni objekti moraju odgovarati obliku i položaju objekata i površina u realnom svetu ili se barem orijentisati prema tome.

Sistem za praćenje veoma precizno određuje položaj naočara. Senzori prepoznaju i najsitnije pokrete i prilagođavaju ekran u realnom vremenu. To je jedini način praćenja virtuelnih objekata kad god korisnik sistema pomeri glavu. Ugodno AR iskustvo umnogome zavisi od preciznog preklapanja virtuelnog i stvarnog sveta ​​u realnom vremenu.

Pregled