Festo: potpuno automatizovana ekstrakcija DNK

Potpuno automatizovana ekstrakcija DNK

Priprema laboratorijskih uzoraka sa robotom

U oplemenjivanju bilja svaki dan se u laboratoriji ispituje bezbroj DNK uzoraka. Uzgajivači se suočavaju sa tehničkim izazovom brzog i tačnog testiranja DNK. Automatizovani uređaj u laboratoriji pomaže u pripremi uzoraka za analizu.

U programima oplemenjivanja biljaka, DNK mikrobiološki se ispituje tkivo lista i semena kako bi se odredila svojstva poput otpornosti na bolesti ili sadržaja vitamina. Analiza se mora sprovesti brzo i veoma precizno. Izuzetno je važno da rezultati budu bez grešaka i da se mogu reprodukovati. Zato laboratorije sprovode potpuno iste testove nekoliko puta zaredom. Takođe mora biti moguće proveriti koje su analize već sprovedene. Drugi središnji kriterijum jeste sledljivost uzoraka: u svakom trenutku mora biti jasno o kojem je uzorku reč kako ne bi došlo do mešanja.

Automatizovana priprema DNK uzoraka

Danas automatizovani sistemi mogu odraditi gotovo ceo proces analize – od identifikacije uzorka i uzorkovanja do pripreme i stvarnog testiranja. Na taj se način laboratorijsko osoblje oslobađa monotonih zadataka koji se ponavljaju i daje im više vremena za zahtevne zadatke. Istovremeno, analiza je brža, a kvalitet rezultata se povećava.

Važan korak u procesu analize jeste uklanjanje kontaminata iz DNK. U automatizovanoj laboratoriji taj zadatak obavlja robot za ekstrakciju DNK, koji koristi posebne hemikalije za ekstrakciju koje sadrže magnetne čestice. Te čestice vežu nukleinske kiseline koje čine DNK. Nečistoće se zatim uklanjaju vodom i DNK je spremna za sledeću molekularno-biološku analizu.

Festo: automatizacija laboratorija

Robot za ekstrakciju u akciji

Radi procesa čišćenja uzorci DNK nalaze se u tzv. mikrotitarskim pločicama sa bunarčićima dubokog profila koje su posebno dizajnirane za čuvanje laboratorijskih uzoraka. Ispod mikrotitarskih pločica pričvršćeno je osam stalnih magneta. Robot za ekstrakciju uvodi hemikalije za ekstrakciju u mikrotitarske pločice pomoću 96-struke glave za pipetiranje – uređaja sa pojedinačnim pipetama koje istovremeno ispuštaju tečnost. Magnetni blokovi vežu magnetne čestice u tečnosti na dnu mikrotitarskih pločica sa bunarčićima dubokog profila. Tako se lako mogu odvojiti od DNK. Zatim se čiste vodom i dostupne su za dalja ispitivanja.

Robot mora biti veoma precizan tokom procesa ekstrakcije. Mora pažljivo pozicionirati glavu za pipetiranje kako bi se tečnost napunila tačno u mikrotitarske pločice. Festo kontroleri, motori i električne osovine osiguravaju brz i precizan rad glave za pipetiranje. Ovakva rešenja za automatizaciju laboratorija u budućnosti će se sve češće koristiti u laboratorijima kako bi oplemenjivanje biljaka održalo konkurentnost.

Pregled