Sistemi za čišćenje za farmaceutsku industriju: rukavice u kabini za otvaranje

Sigurni sistemi za čišćenje za farmaceutsku ind.

Kad god radite sa aktivnim sastojcima, čistoća je glavni prioritet: proizvodna oprema mora se nakon svake upotrebe temeljno očistiti. Naravno to čini sistem podložnim habanju. Ili možete koristiti Festo komponente od nerđajućeg čelika otporne na koroziju. One su otpornije. Na primer u sistemima za čišćenje kompanije ROTAN za farmaceutsku industriju.

Kompanija ROTAN GmbH osnovana je 1987. godine u Dannstadtu kod Ludwigshafena. Danas ima još dve podružnice u Leuni i Rostocku. Više od 200 zaposlenih na ove tri lokacije razvija celovita rešenja za obnovu rezervoara, izgradnju cevovoda i sistema, kao i za ICE i tehnologiju čišćenja za klijente iz mnogih grana industrije širom sveta.

ROTAN sistemi za čišćenje na bazi vode precizno su prilagođeni zahtevima predmeta koji se čiste i potrebnom stepenu čišćenja. ROTAN proizvodi sisteme za čišćenje u skladu sa GMP/FDA za prehrambenu i farmaceutsku industriju. Moraju ispunjavati visoke zahteve u pogledu sterilnosti. ROTAN razvija i sisteme za čišćenje bačvi i rezervoara koji dolaze u dodir sa otrovnim i veoma snažnim aktivnim sastojcima. Ovi sistemi rade u četiri koraka:

1. Dovod rezervoara od nerđajućeg čelika
2. Otvaranje poklopca rezervoara iz sigurnosne kabine
3. Čišćenje rezervoara iznutra i spolja
4. Uklanjanje rezervoara preko tampon područja

Robusne komponente otporne na koroziju

Nakon svakog čišćenja rezervoara, sigurnosne kabine i kabine za čišćenje takođe se moraju očistiti ili dekontaminirati. Tokom normalnog rada to se radi svakih sat vremena vodom, kiselinom i bazom, a pod određenim okolnostima i posebnim sredstvima za čišćenje.

U ovakvim slučajevima je izuzetno važno da komponente automatizacije koje se koriste budu čvrste i pouzdane; svaki kvar ili zaustavljanje mašine tokom procesa čišćenja dovodi do složenih, dugotrajnih zahvata. Za to bi zaposleni morali nositi posebnu ličnu zaštitnu opremu, jer su izloženi velikom riziku od kontaminacije.

U galeriji slika možete dobiti uvid u sistem čišćenja ROTAN:

Automatizacija sa nerđajućim čelikom

Festo je isporučio najčvršće moguće komponente za svaki od koraka procesa u ovom sistemu čišćenja, od cilindra na bazi standarda od nerđajućeg čelika CRHD do servisnih jedinica za pripremu vazduha:

  • Komponente za zaptivanje brava: zaptivke na naduvavanje sa mlaznicom od nerđajućeg čelika i PLN crevom na vratima brave.
  • Komponente za ispitivanje nepropusnosti intervencionih rukavica – sa komprimovanim vazduhom pod pritiskom i nadzorom pomoću ventilskih grupa i senzora pritiska.
  • Pneumatski cilindar za precizno otvaranje i zatvaranje brava, od nerđajućeg čelika za unutrašnju stranu komore za čišćenje, od aluminijuma za spoljašnja vrata.
  • Pneumatski cilindar od nerđajućeg čelika za zaključavanje okvira rezervoara i za pomeranje mlaznica unutar komore za čišćenje.
  • Jednosmerni ventili za kontrolu protoka otporni na koroziju za kontrolu brzine pneumatskih cilindara.
  • Pneumatska creva otporna na koroziju i spojevi od nerđajućeg čelika za distribuciju komprimovanog vazduha u izolatoru i u komori za čišćenje.
  • Komponente za dovod, kontrolu i pripremu komprimovanog vazduha: ventilska grupa i pojedinačni ventili za upravljanje pneumatskim cilindrima i armaturama na pneumatski pogon u sistemu.

Funkcionalna pouzdanost i dug vek trajanja

U sistemima za čišćenje, robusnost i otpornost na koroziju ključni su kriterijumi za sve komponente koje moraju garantovati rad u agresivnim uslovima. To se odnosi na svaki industrijski sistem čišćenja, ne samo u farmaceutskom, kozmetičkom i biotehnološkom segmentu.

U kompaniji Festo imate pristup različitom asortimanu visokokvalitetnih komponenti od nerđajućeg čelika koje su se dokazale. Osim toga, podržavamo vas u odabiru pravih proizvoda: sa inteligentnim inženjerskim alatima za konfiguracije koje odgovaraju primeni i naravno ličnim savetovanjem. Festo CAD baza podataka projektantima olakšava planiranje sistema. Na taj je način ROTAN brzo i jednostavno osigurao visoku dostupnost sistema i funkcionalnu pouzdanost.

Brzo i jednostavno znači čvrst lanac snabdevanja. U kompaniji Festo dobijate sve komponente iz jednog izvora, širom sveta i sa kratkim rokovima isporuke, uključujući rezervne delove.

U galeriji slika možete videti naša sigurnosna rešenja automatizacije:

Prosledite ovu stranicu

Pre nego što se odlučite za Festo, slobodno potražite mišljenje svojih stručnjaka. Podelite naše predloge za rešenja i primere primene putem ove veze.

ROTAN GmbH

Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Nemačka

www.rotan-gmbh.de

Oblast poslovanja: razvoj celovitih rešenja u oblasti izgradnje cevovoda i sistema, sanacije rezervoara, ICE i tehnologije čišćenja
Pregled