Forum energetske efikasnosti

Precizni proračuni: energetska efikasnost

Kakve veze sistem za oštrenje olovki ima sa energetskom efikasnošću? Još kakve! Na izložbi „Doživite energetsku efikasnost“ u sedištu kompanije Festo u Esslingen-Berkheimu oštrač za olovke pokazuje kako se jedna mera za optimizaciju energetske efikasnosti kombinuje sa drugom, iz čega na kraju nastaje energetski uverljiv celokupni koncept: smanjenjem trenja i težine, povratom energije, odabirom pravih komponenti i efikasnom kontrolom i regulacijom.

Konkurentska prednost kroz održivu proizvodnju

Energetska efikasnost u tehnologiji automatizacije sada je glavni prioritet. Ali koji se konkretni potencijal uštede može iskoristiti? Sistem za oštrenje olovki daje odgovor na to pitanje. U njemu se olovke oštre, štampaju, transportuju do stanice za punjenje, pakuju u limenke i prenose u skladište. Koristeći ovu demonstracionu fabriku, na pitanja o integrisanoj energetskoj efikasnosti moguće je odgovoriti na jasan i praktičan način.

Kao porodična kompanija sa dugoročnom perspektivom, Festo se dugi niz godina fokusira na holističku energetsku efikasnost – u sopstvenoj kompaniji tako i kod svojih klijenata. Uvek uzimajući u obzir ceo lanac vrednosti – od inženjeringa preko energetski efikasnih proizvoda do efikasnog projektovanja sistema i štednje energije mašina i sistema u smislu „zelene“ proizvodnje.

Ovaj četvorostepeni pristup prati i izložba sa videozapisima, interaktivnim eksponatima Festo proizvoda i rešenja i prezentacijom održivih usluga i dobro utemeljenih ponuda edukacija. Poruka je da svako područje jednako doprinosi pronalaženju optimalnog, ekonomičnog i savršeno usklađenog rešenja automatizacije. Dobro je dati odgovore na izazove 21. veka kako su predstavljeni na početku obilaska. Posebno u kontekstu oskudice resursa, klimatskih promena i ekološkog otiska.

Energetska efikasnost: holistički koncept

Uspešna rešenja u smislu energetske efikasnosti zasnivaju se na holističkom konceptu. Sveobuhvatan pregled uključuje hardver, savetovanje, inženjering, merenje i obuku – upravo ono što Festo nudi.

Holističko razmišljanje, ciljano delovanje

Inženjering za optimalno oblikovanje postrojenja

Korišćenjem tri različita sistema rukovanja – pneumatskog, električnog i kombinovanog – stanica 1 pokazuje ukupne troškove vlasništva sa različitim vremenskim ciklusima tokom perioda rada od nekoliko godina. Posetilac može postaviti željeni rok amortizacije i odrediti za njega najekonomičnije rešenje u smislu troškova nabavke i energije.

Proizvodi i rešenja za veću energetsku efikasnost

Decentralizovane ventilske grupe smeštene veoma blizu aktuatora ciljano štede komprimovani vazduh na stanici 2. Ali postoji mnogo više potencijala: animirane slike pružaju informacije o 11 dodatnih mogućnosti uštede. Uz proporcionalnu potrošnju energije od 30% unutar nemačkog industrijskog sektora, takve mere su budućnost.

Usluge i dalje usavršavanje kao upravljački instrumenti

Dok se stanica 3 koncentriše na Festo usluge uštede energije, stanica 4 opisuje usluge Festo Didactic. Ovde se teorija i praksa spajaju na održiv način. Jer znanje vodi do novih rešenja. Bez obzira da li je reč o energetski efikasnom navojnom kompresoru u kompresorskom bloku sistema komprimovanog vazduha ili o upravljačkim naredbama kojima se energetski bilans može dosledno poboljšati.

Energetska efikasnost Festo otkriva gubitke komprimovanog vazduha

Snimač otkriva istinu: posebna oprema detektuje čak i skrivene gubitke komprimovanog vazduha koje nije moguće tek tako čuti tokom rada. Uz Festo usluge uštede energije možete pronaći i najmanja curenja. To donosi veoma zanimljiv potencijal uštede.

Zajedno prema budućnosti

Izložba „Doživite energetsku efikasnost“ na impresivan način naglašava kako Festo neprestano korača novim putevima u bliskom dijalogu sa klijentima, dobavljačima, vodećim istraživačkim institucijama i drugim kompanijama, što pokazuje i posebna inovaciona oblast.

Pregled