Precizno uklanjaje tkiva prostate

Precizno uklanjaje tkiva prostate

Medicinski roboti igraju važnu ulogu u dijagnostici

Medicinski roboti igraju sve važniju ulogu u medicinskoj dijagnostici. Delimično automatizovana rešenja za rukovanje omogućavaju precizno uklanjanje sumnjivih područja u prostati, što dovodi do preciznijih rezultata biopsije i boljeg otkrivanja kancera prostate.

Nova daljinski upravljanja hvataljka (Remote Controlled Manipulator, RCM), koju je razvila holandska kompanija Soteria Medical BV, olakšava rad lekara i smanjuje intenzitet intervencije za pacijenta. Nemetalni RCM se postavlja unutar ograničenog prostora skenera za magnetnu rezonancu (MRT).

Precizna dijagnostika: Robotski sistem RCM kompanije Soteria Medical pomaže ciljanu biopsiju kanceroznog tkiva u prostati.

Precizna dijagnostika: Robotski sistem RCM kompanije Soteria Medical pomaže ciljanu biopsiju kanceroznog tkiva u prostati.

Važna komponenta RCM-a je njegov genijalni sofverski sistem, koji se u kombinaciji sa MRT snimcima koristi za izuzetno precizno pozicioniranje vođica igle. Aktuelni snimci se upoređuju sa prethodnim dijagnostičkim skeniranjem. Vođica igle se zatim pomoću pneumatskih plastičnih motora robota pomera na tačnu poziciju. Sistemom se upravlja preko Festo ventilsko ostrvo tipa MPA. Lekar zatim na osnovu MR snimaka može bezbedno i precizno da vodi iglu za biopsiju do prostate, kako bi dobio uzorak tkiva za dalje preglede.

Razvodni orman spreman za ugradnju: Festo ventilsko ostrvo tipa MPA upravlja pneumatskim cilindrima robotskog sistema.

Razvodni orman spreman za ugradnju: Festo ventilsko ostrvo tipa MPA upravlja pneumatskim cilindrima robotskog sistema.

Delimična automatizacija pomoću robota postupak biopsije znatno manje opterećuje pacijenta. Zahvaljujući visokoj preciznosti robota, koji se sastoji od najsavremenijih polimernih koračnih motora, sa sumnjivog područja se uzima uzorak tkiva sa jednim ili dva uzorka. Sa druge strane, prilikom sistematske biopsije uzimanjem nasumičnih uzoraka, urolog uzima 12-16 uzoraka pod kontrolom ultrazvuka.

новембар 2019

Pregled