Preciznost i tačnost pri rukovanju tečnostima

Preciznost i tačnost pri rukovanju tečnostima

Deo 2: Kako se po dubini procenjuje i optimizuje učinak rukovanja tečnostima

Ključni proces u automatizaciji laboratorije je rukovanje tečnostima i uzorcima. Objektivna procena učinka, kao i optimizacija automatizovanog sistema rukovanja tečnostima je veoma važna i za laboratorijskog tehničara, i za proizvođača tehničke opreme za rukovanje tečnostima.

U prvom delu članka, je objašnjenja razlika između parametara učinka preciznosti i tačnosti i njihovog značenja. U drugom delu su ova dva indikatora učinka detaljnije razjašnjena.

Ekspertski režim: Procena preciznosti i tačnosti u dimenzijama Intra-Run, Inter-Run i Tip-to-Tip

Da bi se omogućila brza i efikasna identifikacija izvora grešaka, proizvođačima i operaterima sistema za rukovanje tečnostima je potrebna još sistematičnija i različitija procena parametara učinka.

To se može postići klasifikacijom rukovanja tečnostima, npr. na mikrotitarske ploče, u sledećim, esencijalnim procesima:

Tri moguća podskupa

Tri moguća podskupa zapisa podataka uključujući L × M × N merenja:

1) Jedan kanal za doziranje izdaje ciklus od N alikvota za intra-run eksperimente.

2) Kanal za doziranje dozira M ciklusa od N pojedinačnih zapremina tečnosti po ciklusu za procenu učinka između ciklusa.

3) L kanala za doziranje doziraju po jedan ciklus od N pojedinačnih količina tečnosti za Tip-to-Tip eksperimente.

Karakterizacija učinka doziranja unutar četiri nivoa (1) Intra-Run, (2) Inter-Run, (3) Tip-to-Tip i (4) Load-to-Load omogućava sistematsku, detaljnu i pre svega diferenciranu analizu preciznosti, tačnosti i mogućih izvora grešaka. (1) Intra-Run merenja u prvoj liniji pružaju informacije o osnovnoj preciznosti i tačnosti pojedinačnog kanala za doziranje pri rukovanju tečnostima, koji u kontinualnom ciklusu dozira alikvote. Greške koje se implementiraju usled vremena pauze ili upotrebe različitih stanja su isključene iz ove analize. (2) Merenja između ciklusa prikazuju greške usled efekata vremena pauze i procenjuju ponovljivost ili stabilnost sistema. Vreme odlaganja između bilo koja dva ciklusa radi karakterizacije se može prilagoditi očekivanim vremenima pauza odgovarajuće primene, koje se kreću od nekoliko sekundi, pa do nekoliko sati ili dana. (3) Tip-to-Tip merenja procenjuju izvore grašaka usled odstupanja u kanalu za doziranje (npr. različite patrone, odstupanja mlaznica, odstupanja creva, različiti nivoi pritiska za različite kanale za doziranje i sl.). (4) Load-to-Load merenja procenjuju izvor grešaka usled procesa punjenja, koji koriste npr. patronu ili vrh za jednokratnu upotrebu.

Karakterizacija učinka doziranja unutar četiri nivoa omogućava diferenciranu analizu preciznosti i tačnosti.

Karakterizacija učinka doziranja unutar četiri nivoa omogućava diferenciranu analizu preciznosti i tačnosti.

Pregled