Tehnička pomoć po izboru očnih hirurga: „QUBE pro“ uzima u obzir individualne radne metode, uključujući dvostruku linearnu kontrolnu papučicu.

Preciznost u hirurgiji oka

Hirurgija oka sa tehnologijom ventila

Operacije katarakte danas se smatraju rutinskim hirurškim zahvatima. To je delom zbog pionirskog razvoja medicinske tehnike u kompanijama kao što je BYTEC, koja je proizvela „QUBE“ koji očnim hirurzima omogućava precizno lečenje bez grešaka. Piezo, proporcionalni i brzodelujući ventili kompanije Festo omogućavaju potrebne brze rezove.

Hirurški sistemi „QUBE“ i „QUBE pro“ tehnički su asistenti po izboru očnih hirurga za operacije sive mrene (katarakte) ili mrežnjače. Tokom početnog puštanja u rad, servisni stručnjaci kompanije BYTEC programiraju svaki instrument zajedno sa očnim hirurzima, uzimajući u obzir njihove individualne metode rada. Dodatne funkcije, uključujući sigurnosne funkcije, mogu se aktivirati preko osam nožnih pedala. Na taj način hirurzi mogu udobno i jednostavno koristiti visokoprecizne instrumente za rezanje i usisavanje kojima upravlja QUBE pro. Precizna regulacija pritiska u samom operativnom sistemu omogućena je piezo tehnologijom. Brzodelujući ventili povećavaju brzinu rezanja.

Lagani, tihi i precizni

Tokom operacije katarakte, zamagljeno sočivo se razbija ultrazvučnom ručkom. Visoko precizan uređaj za usisavanje i ispiranje, kojim se upravlja putem proporcionalnog ventila MPYE kompanije Festo, usisava fragmente sočiva. Tokom ovog postupka, željenu visinu pritiska infuzije kontroliše piezo ventil VEAB kompanije Festo. Nakon ispiranja i uklanjanja tkiva, hirurg umeće novo, veštačko i providno sočivo. Visoko precizna regulacija pritiska koristi se i u operaciji zadnjeg segmenta oka, vitrektomiji.

„Bezbednost ima glavni prioritet naših razvojnih ciljeva. Kada razvijamo komponente i sisteme, idemo do granica onoga što je tehnički izvedivo kako bismo mogli dobiti sertifikate od organizacija za odobravanje kao što je FDA“, kaže dipl. inž. Paul Willi Coenen, izvršni direktor kompanije BYTEC. Zato za svaku funkciju ventila postoje redundantni ventili.

Tehnička osnova za većinu funkcija je kompletna pneumatska kontrolna jedinica koja se sastoji od elektromagnetnih ventila i piezo ventila. Pokreće hirurške alate, usisavanje uz pomoć vakuuma i pumpanje tečnosti. Pozitivna svojstva piezo ventila: lagani su, tihi i precizni sa minimalnim stvaranjem toplote i praktično se ne habaju.

7500 rezova u minuti

„Što je veća brzina rezanja, to bolje i preciznije hirurg može raditi sa rezačem u zadnjem segmentu oka“, kaže Coenen. „Zbog toga smo tražili ventile koji bi omogućili ove visoke stope rezanja“. Brzodelujući ventili MHA2 kompanije Festo postižu stope do 7500 rezova u minuti u uređaju QUBE pro kako bi se rezač mogao koristiti za precizno uklanjanje tkiva.

Dipl. inž. Harald Pauls, programer uređaja za očnu hirurgiju QUBE pro kompanije BYTEC kaže: „Tehničkim granicama možemo se približiti samo partnerskim traženjem novih rešenja.“ To znači uključivanje stručnjaka iz velikog broja disciplina, kao što su lekari, fizičari i hemičari. „Važno nam je imati dobavljače tehnologije automatizacije sa kojima proizvod kao što je QUBE pro možemo početi proizvoditi serijski, korak po korak, interaktivno i sa kratkim vremenom reakcije“, kaže Pauls.

Perspektiva sa integracionom tehnologijom

Festo i BYTEC zajednički su razvili kompaktni kontrolni blok ventila za QUBE pro. Korišćenjem takozvane integracione tehnologije stvorena je ploča kanala koja integriše sve pneumatske spojeve za zaštićeno snabdevanje bez cevi. Osim toga, zahvaljujući integracionoj tehnologiji, bilo je moguće takoreći „integrisati“ razne šuplje prostore i prigušivače. Za njih bi inače bile potrebne diskretne posebne komponente. Kontrolni blok zato zahteva 50% manje prostora za ugradnju u poređenju sa konvencionalnim rešenjem sa mnogo pojedinačnih creva za svaku pneumatsku komponentu. Ploča kanala ima centralni električni interfejs za sve solenoidne kaleme i signale senzora.

Dodatna prednost je to što se, zahvaljujući unapred montiranim, prethodno testiranim priključcima, kontrolni blok može brzo integrisati u hirurški uređaj QUBE pro. Upravljački blok je kompaktan, lako dostupan i tih. „Saradnja sa našim projektnim partnerima u kompaniji Festo bila nam je od velike pomoći. Na naše su zamisli odgovarali veoma brzo predlažući kreativna rešenja i tako dali veliki doprinos našem zajedničkom cilju“, kaže programer uređaja QUBE pro Pauls kompanije BYTEC.

BYTEC Medizintechnik GmbH

Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Nemačka

www.bytecmed.com

Oblast poslovanja: ugovorni pružalac usluga za razvoj i proizvodnju medicinske tehnologije za medicinske uređaje koji se koriste u hirurgiji, terapiji i dijagnostici

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2018.
Pregled