Festo BionicCobot

Programiranje robota je dečja igra

Intuitivni softver BionicCobota

Kada je u pitanju programiranje, većina nas verovatno razmišlja o komplikovanim linijama kodova sa mnogo skraćenica, zagrada i drugih simbola. Ali programiranje robota zapravo može biti veoma jednostavno, kao što pokazuje softver koji je Festo razvio za svog pneumatskog laganog robota, BionicCobot.

BionicCobotom može se upravljati intuitivno putem posebno razvijenog grafičkog korisničkog interfejsa. Korisnici imaju izbor različitih unapred programiranih radnji, kao što su „Hvatanje“, „Skladištenje tačke“ ili „Kretanje“, a da ih ne moraju sami unositi u složenom programskom jeziku. Korisnici su takođe pošteđeni postavljanja detaljnih postavki u prvom koraku, poput onih koje se koriste za postavljanje parametara. Softver automatski bira standardne vrednosti za parametre (varijabilne vrednosti koje se moraju saopštiti softveru kako bi mogao rešiti tražene zadatke, na primer brzinu kojom se pomera robotska ruka), koje operater još uvek može menjati.

Radnje se lako mogu povezati

Funkcije robota prikazane su u softveru pomoću lako razumljivih simbola. To omogućava operateru da povlačenjem i ispuštanjem odabere potrebne radnje na tabletu, stvori svojevrsnu vremensku traku i poređa ih proizvoljnim redosledom – baš kao kod programa za uređivanje videa. Čak se i ponavljanja određenih sekvenci pokreta ili složeniji uslovi ako-onda (if-then) mogu lako stvoriti i sačuvati. Operater tada može videti, bilo virtuelno u simulaciji na tabletu ili u stvarnom kretanju, kako BionicCobot izvršava te sekvence pokreta, odmah ispraviti sve greške u postupku ili prilagoditi pojedinačne parametre kao što je brzina.

BionicCobot ručni režim rada

U ručnom režimu rada BionicCobot se može slobodno pomerati, a upravljački tasteri na robotu mogu se koristiti za čuvanje određenih tačaka i sekvenci.

Programiranje kroz podučavanje

Druga mogućnost programiranja je podučavanje. U tom slučaju, operater prebacuje BionicCobot u ručni režim rada (način balansiranja). To omogućava operateru da slobodno pomera Cobota i koristi upravljačke tastere na robotu za čuvanje određenih pozicija i sekvenci. Za veoma precizne tačke, kojima se ne može dovoljno precizno pristupiti robotskom rukom u ručnom režimu rada, ova precizna prilagođavanja se mogu izvršiti pomoću D-pada na tabletu. Ako stručnjak želi da programira robota, može da prebaci i na klasični način programiranja i upiše potrebne radnje u obliku koda.


Interfejs za robotski server

Grafički korisnički interfejs softvera ima interfejs za Robot Operating System (ROS). Ovde se odvija matematika: pomoću sačuvanih tačaka izračunava se putanja kretanja robota i proveravaju mogući sudari. Platforma otvorenog koda ROS ima interfejs za Festo Motion Terminal, preko kojeg se kontroliše kinematika robota pomoću složene tehnologije upravljanja.

Softver i robota u akciji možete videti u videu od 2:25 min.

септембар 2017

Pregled