Proizvodni dizajn Lab-on-a-Chip uređaja

Proizvodni dizajn Lab-on-a-Chip uređaja

Zajedno do brže spremnosti za tržište

Mobilna In-Vitro dijagnostika je rastuće tržište. Potražnja za brzim i pouzdanim testiranjem na licu mesta je sve veća. Sa kompanijom Festo kao partnerom, naučnici, univerziteti, Start-Up kompanije i već poznati proizvođači mogu brže svoje Lab-on-a-Chip sisteme brže da pripreme za tržište i odmah započnu serijsku proizvodnju. To je moguće sa kolaborativnim inženjerstvom i modularnim sistemom sa gotovim, prethodno testiranim podsistemima.

Jednostavan sistem za pouzdana rešenja

Kompanija Festo nudi modularni sistem od proverenih komponenti: U to spadaju npr. minijaturni cilindri za aktuatore na veoma malom prostoru, minijaturni ventili za upravljanje gusto smeštenih kanala i minijaturni senzori za nadzor pritiska ili pozicije Lab-on-a-Chip.

Na osnovu rasporeda vašeg mikrofluidnog čipa mi dizajniramo odgovarajući blok ventila i biramo module koji najbolje odgovaraju Vašim specifikacijama. Mi integrišemo komponente na blokovima ventila tako da se membranama na mikrofluidnim čipovima može precizno upravljati. Time se osigurava da se hemikalije iz rezervoara ispravnim redosledom transportuju u reakcione komore - za pouzdane i ponovljive procese.

Sistem spreman za ugradnju: Klipnjače aktiviraju membrane mikrofluidnih čipova.

Kod dizajna se Festo ne oslanja samo na elektriku, već sve više i na pneumatiku. Veoma kompaktne komponente funkcionišu izuzetno pouzdano pri minimalnom oslobađanju toplote. To je važno iz razloga što su hemikalije koje se koriste često osetljive na toplotu. Stoga se dodatne komponente za hlađenje mogu izostaviti. Zahvaljujući integrisanom generisanju pritiska i vakuuma nije potrebno eksterno snabdevanje vazduhom.

Upravljanje procesima u rešenjima kompanije Festo ne zahteva složeni softver. Dakle, kupac ne mora npr. da koristi „softver nepoznatog porekla“. On na taj način štedi dodatne provere i sprečava moguće rizike.

Pomoću kolaborativnog inženjerstva direktno do serijske proizvodnje

Inženjeri kompanije Festo pružaju podršku kupcima već u najranijoj fazi projektovanja. Polazeći od definisanog toka procesa – analize – oni dizajniraju odgovarajući blok ventila i iz modularnog sistema biraju module koji najbolje ispunjavaju specifikacije. Pri tome mogu koristiti osnovne elemente, koji kao funkcionalne jedinice u sebi već integrišu jednu ili nekoliko komponenata – prilagođenih potrebama kao što su zahtevi za prostorom ili brzina protoka.

Kupac veoma brzo dobija uzorke, koji reprezentuju proces automatizacije i štedi skupe cikluse optimizacije koji zahtevaju dosta vremena. Konstrukcije uzoraka su prethodno testirani podsistemi koji su spremni za ugradnju. Nakon dokazivanja koncepta, odmah može početi serijska proizvodnja.

Bez sopstvene konstrukcije uzorka ili ručnog testiranja do sistema spremnog za serijsku proizvodnju.

Bez sopstvene konstrukcije uzorka ili ručnog testiranja do sistema spremnog za serijsku proizvodnju.

Provereno, setifikovano i pouzdano isporučeno

Zajednički razvijena rešenja se sastoje od standardnih komponenata koje Festo, kao vodeći svetski dobavljač u oblasti tehnologije automatizacije, može u najkraćem mogućem roku isporučiti u velikim količinama. Upravljanje kvalitetom u kompaniji Festo je sertifikovano u skladu sa ISO 13485. Sistemi i komponente su zahvaljujući industrijskom standardu veoma pouzdani i dokazali su se u industrijskoj automatizaciji. Istovremeno su u razvoj uključene specifikacije regulaciju uređaja za In-vitro dijagnostiku.

Najbrži, ali i najekonomičniji i najpouzdaniji način za serijsku proizvodnju novih Lab-on-a-Chip sistema je saradnja sa kompanijom Festo.

Primer podsistema kompanije Festo koji je spreman za ugradnju

Primer podsistema kompanije Festo koji je spreman za ugradnju
  • Minijaturni ventil VOVK: Izuzetno mali, sa širinom konstrukcije od samo 6 mm
  • Blok ventila i ploče sa kanalima: Modularno i u skladu sa specifičnim potrebama kupca
  • Blizinski prekidač SMT: Bezbedan i sa optimizovanim prostorom za ugradnju
  • Klip kompaktnog cilindra AEN: Snažan i robustan
  • Utični spoj QS i creva: Sve sa jednog mesta
Pregled