Fabrika učenja u Scharnhausenu

Prostori za učenje u fabrici

Festo fabrika učenja u Scharnhausenu

Obrazovanje, znanje i individualno učenje važan su deo korporativne kulture kompanije Festo. Fabrika učenja u tehnološkoj fabrici Scharnhausen integrisana je direktno u proizvodnju i tako zatvara jaz između praktičnog učenja na radnom mestu i teorijskog učenja u centru za trening. Think tankovi takođe pružaju platformu za zajedničku tehnologiju i razvoj proizvoda.

Juliane Körner još jednom pažljivo pregledava sve radne stanice. Trening u oblasti energetske efikasnosti počinje za deset minuta. Komercijalna pripravnica, koja je na drugoj godini školovanja, poslednja dva meseca radi u fabrici učenja u Scharnhausenu. Zajedno sa tehničkim pripravnikom vodi prijave za obuke i odgovorna je za održavanje prostorija. „Mislim da je sjajno što smo kao pripravnici dobili odgovornost da brinemo o pripremi kurseva.“ Nova fabrika učenja zapravo je u središtu stvari. Bez obzira na to da li ste pripravnik, novi ili iskusan radnik, prenos znanja se ne odvija u izolovanoj sobi za kurseve, već neposredno uz praktičnu primenu. „Budući da su kursevi posebno namenjeni radnicima u fabrici Scharnhausen, dosta se bavimo tehničkim temama.“ Posebno za nas komercijalne pripravnike to je sjajna prilika za sticanje uvida u proizvodnju, jer se naš biro nalazi tačno usred odeljenja montaže za specifična rešenja za kupce“, oduševljeno objašnjava Juliane Körner.

Kratki putevi

Fabrika učenja od 220 m² integriše modernu kulturu učenja kompanije Festo direktno u procese tehnološke fabrike. Fabrika trenutno nudi 33 kursa obuke, kao i obuku u pogledu proizvoda i osposobljavanja za procese, koji se mogu integrisati u radnu svakodnevicu. Kursevi su namenjeni novim zaposlenima koji žele razumeti funkciju proizvoda i upoznati se sa svojim novim zadacima, kao i dugogodišnjim zaposlenima koji žele učiti o inovativnim procesima i tehnologijama. Obuka na poslu i obuka u blizini posla spajaju se u jednu didaktičku jedinicu. Širok raspon specifičnih podučavanja, simulacionih igara, kurseva za usavršavanje i razmena znanja među rukovodiocima i kolegama osiguravaju da je učenje prilagođeno zahtevima pojedinog radnika. Da bi se poboljšao efekat učenja, u prostorijama za obuku u fabrici učenja zastupljeni su različiti nivoi kao što su kvalitet, energija, bezbednost, osetljivost komponenti, fabrički standardi ili zone za pauzu.

Fabrika učenja u Scharnhausenu

Individualni profili učenja

Budući da je fabrika učenja osmišljena kao dopuna tehnološkoj fabrici, rukovodioci identifikuju potencijalne teme učenja. Ciljevi učenja, broj ljudi, treneri, trajanje, ponavljanja i željena metodologija osposobljavanja opisani su u pojedinačnim profilima. Cilj je standardizovani proces obuke. Katalog kurseva uključuje mašinsku obradu, montažu, proizvodnju i automatizaciju elektronike, kao i sveobuhvatne teme o energiji i životnoj sredini, Festo proizvodima, Festo proizvodnim sistemima i obuku u vezi sa lokacijom u fabrici Scharnhausen.

Obuka u fabrici CP Factory

Središnji element fabrike učenja u Scharnhausenu je CP Factory, kibernetičko-fizička platforma za učenje i istraživanje Festo Didactic. Kibernetičko-fizička fabrika omogućava praktičan prenos tehnoloških znanja u pogledu digitalizovanije proizvodnje i interakcije čoveka i mašine u budućnosti. CP Factory odražava nova dostignuća umrežene proizvodnje u oblasti industrije 4.0 i nudi komplet Smart Factory za podučavanje i istraživanje. Deo je modularnog i kontinuiranog sistema obuke za prenos znanja o industriji 4.0.

Kao platforma, modelira stanice realnog proizvodnog sistema, integriše relevantne mehatroničke i automatizacione tehnologije i omogućava, na primer, učenje o programiranju sistema, umrežavanju i upravljanju podacima. Osim toga, CP Factory se koristi za razvoj i testiranje fleksibilnih softverskih rešenja koja se zatim koriste u proizvodnji. „CP Factory predstavlja važan korak prema industriji 4.0 za fabriku učenja Festo u Scharnhausenu, kaže Klaus Zimmermann, rukovodilac odeljenja za osposobljavanje i konsalting u Festo Didactic Nemačka. „Osim daljeg tehnološkog razvoja ključna je interdisciplinarna edukacija zaposlenih.“ A za Juliane Körner, zahvaljujući radu u fabrici učenja, industrija 4.0 više nije apstraktan pojam. Kada baci pogled na ono što njene kolege iz tehničkih struka rade, i sama vidi kako će se proizvodnja menjati u budućnosti.

CP Factory: ovaj sveobuhvatni, modularni i proširivi model fabrike za industriju 4.0 predstavlja mnoga područja lanca vrednosti.

CP Factory: sveobuhvatan, modularni i proširivi model fabrike za industriju 4.0

Mesta inspiracije i komunikacije

Udobni prostori za sedenje, stolovi za sastanke, niše sa pojedinačnim radnim stanicama i veliki medijski zid kao interaktivni pristup svetu podataka. Sa četiri potpuno različita radna prostora u tehnološkoj fabrici Scharnhausen stvoren je prostor za kolaborativnu tehnologiju i razvoj proizvoda i interdisciplinarnu razmenu. Interaktivne medijske zidove može koristiti nekoliko zaposlenih istovremeno i omogućavaju videokonferencije sa drugim lokacijama širom sveta. Sofisticirani koncept prostora pruža idealnu platformu za blisku saradnju, efikasan rad i jednostavnu interakciju.

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2016

септембар 2016

Pregled