Zajednički projekat: mašina za punjenje i pakovanje iz Optime.

Šarena mešavina na traci

Intralogistika: Multi-Carrier-System MCS®

Danas punjenje i pakovanje hiljada bočica parfema, sutra samo nekoliko tubica kreme, a dan posle serije veličine 1 – sve na jednom te istom sistemu. Kako to funkcioniše pokazuje Multi-Carrier-System MCS® zajednički projekat kompanija Festo i Siemens implementiran u mašini za punjenje i pakovanje kompanije Optima.

Prošla su vremena kada su se iz dana u dan na jednoj liniji proizvodile velike količine jednog proizvoda. Sve veći broj varijanti proizvoda i ambalaže, sve kraći životni ciklus proizvoda kao i trend individualizovane ambalaže i proizvoda postavljaju velike izazove pred proizvođače mašina za punjenje i pakovanje, kao i pred njihove krajnje kupce. Multi-Carrier-System sada im nudi rešenje koje pruža veću fleksibilnost i veću konkurentnost.

Na putu ka industriji 4.0

Multi-Carrier-System već uključuje opcije relevantne za industriju 4.0. To uključuje, na primer, posebno fleksibilan elektromehanički dizajn za ekonomičnu proizvodnju do serije veličine 1, kao i decentralizovane senzore i inteligentne nosače radnog komada i pogona. Čak je i simulacija, uključujući virtuelnog blizanca, potpuno spremna za kasniju optimizaciju i dimenzionisanje sistema. Podaci o programu mogu se generisati već iz simulacije.

Maksimalna fleksibilnost

Unutar sistema, posude za punjenje, kao što su boce, limenke ili bočice, kreću se pojedinačno na nosačima za više formata kojima se može pojedinačno upravljati. Samohodne nosače pokreću linearni motori. Kako bi se izbegli zastoji, kreću se u formaciji i usklađeno sa procesom – pojedinačno ili u grupama. Nosači se mogu slobodno i neprimetno uvlačiti u i izvlačiti iz sistema Multi-Carrier-System. Povezivanje sa postojećom intralogistikom je veoma jednostavno. Nosače je moguće nezavisno jedan od drugog ubrzati, usporiti i slobodno postaviti. Zahvaljujući integrisanim RFID čipovima, svi imaju sve informacije koje su mašini potrebne za proizvodnju krajnjeg proizvoda. To znači da je jednokratna proizvodnja moguća u mehaničkom smislu.

Prilagođavanje formata pritiskom na dugme

Mašina za pakovanje kompanije Optima sastoji se od tri modula: punjenje, zaptivanje i lasersko graviranje. Modularna struktura mašine zahteva fleksibilan transport: mašina tokom transporta može napuniti šest boca, a zatim istovremeno zatvoriti dve. To znači da se nosači moraju kretati u grupama po dva kako bi proizvodnja mogla kontinuirano teći. Za prilagođeno lasersko graviranje, sistemu je potreban samo jedan nosač, što je lako postići sa sistemom Multi-Carrier-System.

Prilagođavanje formata pritiskom na dugme: moguće sa sistemom Multi-Carrier-System.

Prilagođavanje formata pritiskom na dugme: moguće sa sistemom Multi-Carrier-System

Beskonačno mnogo mogućnosti

Sistem Multi-Carrier-System putuje brzinom do 3 m/s i postiže ubrzanje do 40 m/s² – bez ikakvih trzaja i sa optimalnom preciznošću. Kraće vreme zamene, smanjeni troškovi održavanja zahvaljujući manjoj stopi habanja i lakoća čišćenja su dodatne prednosti ovog svestranog transportnog sistema.

Mogućnosti primene sistema Multi-Carrier-System praktički su neograničene i prikladne su za sve industrije sa velikim izborom proizvoda. To uključuje, na primer, kozmetičku industriju sa velikim brojem varijanti proizvoda, industriju hrane i pića sa brzim sezonskim promenama ili industrijsku proizvodnju unikatnih artikala koje krajnji kupci naručuju putem internet konfiguratora.

OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
74523 Schwäbisch Hall

www.optima-packaging.com

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2015
    Slike: Siemens / OPTIMA

септембар 2015

Pregled