Sistem rukovanja bdtronic YXMx

Savršeni zavoji u dozirnoj tehnici

Izuzetno precizno doziranje smola za livenje sa kompaktnim sistemom rukovanja YXMx

Od senzora za parkiranje na automobilu preko pametnog telefona do električne četkice za zube – osetljivim elektronskim komponentama potrebna je zaštita od nepoželjnih uticaja. To omogućavaju posebne smole za livenje. Mini-dis desktop sistem kompanije bdtronic omogućava visokoprecizne procese doziranja u najmanjim prostorima – zahvaljujući kompaktnom sistemu rukovanja YXMx kompanije Festo.

Smole za livenje, koje se sastoje od jedne ili više komponenti, štite sofisticirane elektronske komponente od neželjenog ulaska prljavštine i vlage. Precizna i pouzdana tehnologija doziranja neophodna je za automatizovano nanošenje. bdtronic GmbH, sa sedištem u Vajskershajmu u Baden-Virtembergu, jedan je od vodećih svetskih dobavljača sistema za doziranje, uključujući kompletne sisteme za automatizaciju montaže i proizvodnje elektronskih komponenti. U revolucionarnom projektu sa kompanijom Festo kompanija je i sama proširila svoj asortiman proizvoda.

Novi mini-dis kompanije bdtronic sa kompaktnim sistemom rukovanja YXMx kao centralnim delom, otvara još jedno polje primene u front-end obradi elektronskih i telekomunikacionih proizvoda. Integrisani kontroler CECC-X omogućava zavojito skretanje, što omogućava izradu i složenih uzoraka livenja. Dizajnirano kao fleksibilna desktop primena koja štedi prostor, novo celovito rešenje kompanije Festo omogućava isplativu proizvodnju veoma malih serija.


Preciznost i bezbednost

Mikrodozator sa mini-disom koristi se sa poluprovodnicima i pločicama, sa elektronskim komponentama brojnih automobilskih delova i senzora, kao i sa medicinskom tehnologijom i pametnim telefonima. mini-dis obrađuje jednokomponentne ili dvokomponentne materijale na bazi epoksida, poliamida, silikona ili akrilata i paste za lemljenje u rasponu μl. U svetu se obrađuje nekoliko hiljada različitih materijala za livenje.

Kada je reč o samoj tehnologiji doziranja, posebno su važna dva kriterijuma: preciznost i pouzdanost procesa. Kompanija bdtronic posebno blisko sarađuje sa stručnjacima svojih klijenata. U sopstvenom centru za primenu tehnologije za svaki projekat intenzivno ispituje interakciju smola za livenje, tehnologije doziranja i komponenti koje se obrađuju. Jedan od najvećih izazova u procesu doziranja jeste optimalna priprema smola za livenje. Prvo se homogenizuje, a zatim evakuira. Na taj način se mogu izbeći i najmanji vazdušni džepovi.

Fleksibilan i kompaktan

Važan kriterijum za bdtronic pri odabiru sistema rukovanja za doziranje je interpolirani sistem upravljanja aktuatorom koji omogućava kretanje po radijusima, a time i fleksibilne konture. To je jedini način za postavljanje preciznih tačaka doziranja, crtanje preciznih uzoraka i besprekorno izlivanje različito oblikovanih komponenti. To je sa novom stonom primenom moguće zahvaljujući Festo kontroleru CECC-X sa aplikacijom SoftMotion. Ključnu ulogu odigrao je programski jezik CODESYS, sa kojim inženjeri u kompaniji bdtronic rade već dugi niz godina. Budući da se CECC-X može integrisati putem CODESYS-a, bilo ga je moguće brzo uključiti u porodicu komponenti kompanije. U to se ubrajaju i jednostavno učitavanje i brza obrada CAD podataka.

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, kontroler se savršeno uklapa sa planarnom površinskom portalnom platformom EXCM-30 koja nudi brojne funkcionalnosti za nosivost do 3 kg u najmanjim prostorima. Portal pruža maksimalnu pokrivenost radnog prostora. Može se približiti bilo kojem traženom položaju unutar radnog prostora.

Savršeno usklađeni

Festo je kompaktne sisteme za rukovanje dizajnirao kao komplet sa savršeno usklađenim standardnim komponentama. Mini-dis kompanije bdtronic koristi planarnu površinsku portalnu platformu EXCM-30 sa dodatnom Z-osom EGSK kao kinematički mehanizam uključujući kontroler CECC-X. Kao sastavni deo celovitog rešenja Festo uključen je opsežan softverski paket za jednostavno programiranje i puštanje u rad. Zahvaljujući velikom broju funkcija dostupnih u veoma malom prostoru izbegavaju se problemi premalih i prevelikih dimenzija. Upravljački softver baziran na CODESYS-u nudi najvažnije osnovne funkcije za programiranje putanja čak i bez dubljeg znanja programiranja. Kompaktne USB kamere, senzori, aktuatori i ventili mogu se integrisati na interfejse kontrolera. Sve to omogućava veliku efikasnost uz veliku uštedu vremena i troškova.

bdtronic komponente sistema rukovanja

Kinematika, kontroler i softver u jednom paketu

Zahvaljujući kompaktnim sistemima rukovanja za pomeranje radnih komada ili alata proizvođači mašina i sistema u proizvodnji elektronike i malih delova mogu značajno smanjiti svoje inženjersko opterećenje – i dobijaju isplativ sistem zahvaljujući standardnim komponentama. Unapred definisani funkcionalni moduli iz softverske biblioteke i intuitivno aplikativno programiranje sa sekvencerom pojednostavljuju programiranje i puštanje u rad.

Komplet sistema kompanije Festo sastoji se od savršeno usklađenih komponenti i funkcija iz jednog izvora. Ove komponente se mogu koristiti za jednostavno kombinovanje kompletnih sistema koji se sastoje od kinematike, kontrolera, pa čak i softvera. Takvi sistemi donose potpuno novi potencijal uštede. To omogućava proizvođačima mašina i sistema da se u potpunosti fokusiraju na svoje osnovne kompetencije.

Programiranje i puštanje u rad sa unapred definisanim funkcionalnim komponentama sistema Handling Motion Lib je brzo i jednostavno. Moguće su sledeće funkcije: parametrisanje prema spojenoj kinematici, referenciranje i pokretanje interfejsa za komunikaciju sa glavnim sistemima, upravljanje datotekama i sistem poruka za rukovanje greškama i obradu sekvenci.

Uključeno u sistemski komplet: kompaktni kontroler CECC-X. Omogućava mnoge funkcije u veoma malom prostoru. Sadrži niz unapred definisanih interfejsa za kontrolni sistem višeg nivoa – uključujući interfejs OPC UA za industriju 4.0.

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Nemačka

www.bdtronic.de

Oblast poslovanja: proizvodnja celovitih rešenja u oblastima tehnologije doziranja, predobrade plazmom, vrućeg zaptivanja, tehnologije impregnacije i automatizacije procesa

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 1.2016
Pregled