Sistemska rešenja u automatizaciji laboratorija

Sistemska rešenja u automatizaciji laboratorija

Rukovanje uzorcima i njihov transport u automatizaciji laboratorija

Korisno je praviti razliku između automatizacije laboratorija – koja se odnosi na softverske i hardverske tehnologije i tehničke adaptacije koje upravljaju instrumentima bez ljudske intervencije – i laboratorijske robotike koja se posebno odnosi na fizičko rukovanje uzorcima i njihovim kontejnerima.

Standardni format za pripremu, rukovanje i skladištenje različitih tipova uzoraka je mikroploča. Mikroploče sadrže više udubljenja u ploči standardne veličine i površine. Zbog toga su mnogi robotski sistemi specijalno dizajnirani za rukovanje mikrotitarskim pločama i uzorcima koje oni sadrže.

Planar surface gantry transports the vials

Planarni portal prenosi boce

U većini slučajeva, rukovanje uzorcima i njihovo kretanje zasnivaju se na serijskim procesima. Da bi se olakšao prenos uzoraka od modula do modula, a da se i dalje omogući nasumični pristup modulima, potreban je metod koji omogućava da se pojedinačni uzorci kreću tokom procesa.

Nasumični pristup se odnosi na sposobnost procesa da izvrši bilo koji traženi test bilo kojim redosledom. Različiti proizvođači nude klinička laboratorijska rešenja za efikasno i besprekorno prosleđivanje i rukovanje uzorcima u predanalitičkim, analitičkim i postanalitičkim procesima.

Prikupljanje, transport i obrada kliničkih uzoraka su preanalitički koraci koji su ključni za dobijanje pouzdanih dijagnostičkih rezultata. Dostupna su prilagođena rešenja za automatizovanu obradu uzoraka koja pomažu u smanjenju grešaka i povećanju efikasnosti. Uzorci se mogu odmah proslediti u različite module za pojedinačne korake procesa, pri čemu se prate tokom celog procesa.

Transport of the microplate

Transport mikroploče

Zahvaljujući poznavanju osnovnih procesnih i funkcionalnih rešenja, Festo može da obezbedi inteligentne podsisteme (module) za manipulaciju i pripremu uzoraka (identifikacija preko barkoda, otvaranje i zatvaranje epruveta za uzorke, integracija tehnologija pipetiranja) tako da se ovi uzorci mogu koristiti u dijagnostičkim i analitičkim procesima.

Da bi se optimizovao ceo proces – uključujući transport uzoraka i rukovanje mikropločama, kontejnerima, stalcima i potrošnim materijalom – odgovarajuća kombinacija kartezijanske i robotske tehnologije rukovanja može da obezbedi željenu efikasnost u konačnom funkcionalnom rešenju.

Robot with gripper fingers transfers the microplate from module to module

Robot sa hvataljkama prenosi mikroploču sa modula na modul

O autoru

Wolfgang Trautwein
Razvoj poslovanja u MedLab centru
Kontakt

Pregled