Standardizacija u automatizaciji: rastvori za infuziju

Infuzije koje se isplate

B. Braun Melsungen imao je sjajnu zamisao i sproveo ju je u celoj fabrici: proizvodnja rastvora za infuziju trebalo je da bude standardizovana u što većoj meri. B. Braun se nadao da će to dovesti do povećanja produktivnosti, povećane pouzdanosti procesa i, ujedno, smanjenja operativnih troškova. I uspelo je. Uz podršku kompanije Festo.

B. Braun Melsungen AG jedan je od vodećih svetskih ponuđača rešenja za tržište zdravstvene zaštite. Farmaceutska i medicinsko tehnološka kompanija na 45 lokacija proizvodi proizvode za anesteziju, intenzivnu negu, kardiologiju, ekstrakorporalnu obradu krvi i hirurgiju. Korisnici uključuju bolnice, lekare opšte prakse i ustanove za negu. Porodična kompanija osnovana je 1839. godine kao apoteka u Melsungenu u Hessenu i u samo nekoliko generacija se razvila u globalnu korporaciju.

Najmodernija evropska proizvodnja rastvora za infuziju
Preko 600 miliona posuda sa rastvorom za infuziju koristi se širom Evrope svake godine. Svaka treća boca dolazi iz Melsungena. Rastvori za infuziju ovde se proizvode i razvijaju već duže od 70 godina. Godine 2005. novi proizvodni pogon, fabrika Pfieffewiesen, izgrađen je na ulazu u Melsungen. Od tada B. Braun u novoj fabrici Leading Infusion Factory Europe (LIFE) vodi najmoderniju evropsku proizvodnju rastvora za infuziju.

Više efikasnosti kao vodeći princip

Kako se farmaceutska proizvodnja može učiniti efikasnijom? To je za kompaniju B. Braun bilo ključno kada je reč o rastvorima za infuziju za nove kese sa tri komore. Fabrika LIFE bi trebalo da garantuje apsolutno minimalno vreme zastoja i optimalnu dostupnost sistema. Stručnjaci kompanije Festo su zato ispitali ceo lanac vrednosti, i primarnih i sekundarnih procesa prethodnog proizvodnog sistema. Nije bilo sumnje da standardizovana automatizacija nudi značajan potencijal za poboljšanje.

To je lako razumeti: što je više komponenti u fabrici opremljeno identičnim rešenjima za automatizaciju, to je manje interfejsa sklono kvarovima, i jednostavnije je kontrolisati, održavati i popravljati sistem upravljanja. Osim toga, uniformne komponente automatizacije – od sistema pripreme preko punjenja do pakovanja – povećavaju mogućnost upravljanja. To čini ceo proizvodni proces transparentnim i lakšim za kontrolu.

Standardizovani upravljački ormani prilagođeni klijentima

Standardizovani upravljački ormani prilagođeni klijentima

Različite pneumatske komponente i rešenja, od proizvodnje do pakovanja – i ovde se krio veliki potencijal za optimizaciju! Festo je zajedno sa B. Braunom ispitao implementirana rešenja. Na osnovu zahteva klijenta izradili smo preporuku u pogledu opreme. To je, između ostalog, uključivalo dizajn standardnog upravljačkog ormana koji će se koristiti u celoj fabrici. Zabeležili smo sve zahteve za spajanje na sistem upravljanja procesom i razvili ormane ventilskih grupa po meri.

Naša ventilska grupa CPX/MPA jezgro je standardizacionog modela. Zahvaljujući fleksibilnom konceptu upravljanja, na njega se mogu spojiti svi senzori položaja, aktuatori i ventili. Upravljački ormani upravljaju sa ukupno 4.000 membranskih ventila i procesnih ventila za proizvodnju kesa za infuziju.

Nove standarde instalirali su i implementirali svi projektni partneri. To je bio izazov, jer su proizvođači mašina i sistema B. Braun rašireni širom Evrope. Srećom, i Festo je međunarodna kompanija. Naše sopstvene prodajne i servisne strukture olakšale su montažu i globalnu isporuku definisanih upravljačkih ormana svim uključenim kompanijama. Koordinisali smo radom i lično pružali podršku kako bismo osigurali implementaciju sistema u skladu sa preporukama.

Kompletna usluga u fazi planiranja projekta

Festo je dizajnirao, izradio i isporučio 45 ormana sa ventilskim grupama spremnih za ugradnju koji su bili potpuno sastavljeni, uključujući projektne podatke i dijagrame strujnih kola, sa garancijom funkcija i po fiksnoj ceni. Tako je kompanija B. Braun za svoje proizvođače mašina dobila i modul spreman za spajanje, ali i kompletan paket sa dodatom vrednošću.

To je donelo čitav niz prednosti: sistemska rešenja kompanije Festo olakšavaju proces nabavke, smanjuju opterećenje u pogledu dizajniranja, smanjuju troškove procesa i rasterećuju stručno osoblje. Zahvaljujući tome, naši klijenti štede dodatno vreme: kao prvo, rad sa jednim dobavljačem kupovinu čini transparentnijom, jednostavnijom i bržom. Kao drugo, sistemi se zbog toga mogu pre pustiti u rad. Automatizacija sa prethodno testiranim modulima spremnim za instalaciju uvek je poželjnija od montaže pojedinačnih komponenti sa brojnim interfejsima.

Veća efikasnost tokom rada

Prednosti standardizovane automatizacije procesa nastavljaju se sa operativnim troškovima. Fabrika Leading Infusion Factory Europe izvrstan je primer za to. Sve mašine i sistemi – od sistema pripreme, preko punjenja, od sterilizatora i inspekcijskih mašina do pakovanja – rade sa istim ili sličnim pneumatskim rešenjima. Time se smanjuje količina potrebne obuke za osoblje u odeljenju održavanja. Neizbežni zastoji sistema mogu se brže otkloniti. Ukupna dostupnost sistema značajno se povećava.

B. Braun štedi i na dostupnosti rezervnih delova: budući da je u upotrebi samo nekoliko različitih komponenti, veće količine narudžbine istih delova osiguravaju ekonomiju razmera i niže troškove nabavke. A to znači i manje prostora za skladištenje, manje vremena utrošenog na održavanje matičnih podataka. Time se povećava stopa prometa, što zauzvrat smanjuje amortizaciju skladišta.

Generalno, smanjenje složenosti sistema ubrzava sve procese. Operateri postrojenja mnogo su fleksibilniji već u fazi planiranja mera održavanja. Najveća prednost jeste što vam je potrebna samo jedna kontakt osoba za ceo pneumatski sistem. „Možemo bolje planirati osoblje i rezervne delove, preciznije osposobljavati osoblje, što nam značajno smanjuje troškove“, potvrđuje Klaus Sonntag kompanije B. Braun. Rukovodilac održavanja naglašava vrednost jasnih, pouzdanih kontakata: „Kao operater sistema, uvek ste na neki način zavisni od kvaliteta i tačnosti svojih dobavljača.“


Povećana produktivnost, smanjeni troškovi

Pre završetka izgradnje nove zgrade, stari sistem kompanije B. Braun koristio je proizvode za automatizaciju šest različitih pneumatskih dobavljača. To je održavanje i popravke činilo relativno složenim i skupim. B. Braun sada se može osloniti na jedinstvenu tehnologiju proizvoda, od procesnih sistema do mašina za pakovanje.

Zaključak je da je dosledna standardizacija u fabrici Pfieffewiesen značajno smanjila trajanje projekta i troškove inženjeringa. Ukupno smanjenje složenosti ima pozitivan efekat na rad i dostupnost sistema. Troškovi upravljanja i održavanja su se smanjili, kao i operativni troškovi. Proizvođač lekova uspeo je povećati efikasnost i jer je sada mnogo lakše organizovati osoblje i planirati rezervne delove.

Šalji dalje

Pre nego što se odlučite za Festo, slobodno potražite mišljenje svojih stručnjaka. Podelite naše predloge za rešenja i primere primene putem ove veze.

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Nemačka

www.bbraun.de

  1. Slike: B. Braun
Pregled