Otkrivanje curenja pomoću ultrazvučnog detektora: otkrijte potencijal za uštedu komprimovanog vazduha i smanjite operativne troškove.

Vazduh je novac

Niži operativni troškovi uz Festo usluge uštede energije

Efikasno upravljanje energijom povećava efikasnost pneumatskih sistema i komponenti. Štiti od postupnog gubitka komprimovanog vazduha i trajno povećava performanse integracijom novih tehničkih dostignuća. Precizne analize čine osnovu za smanjenje troškova energije.

Komprimovani vazduh jedan je od najvažnijih izvora energije u industriji. Samo u Nemačkoj u pogonu je oko 62.000 sistema komprimovanog vazduha. Neretko, međutim, te instalacije ne uključuju nikakve uređaje za nadzor, što je ozbiljna greška jer 79% troškova povezanih sa komprimovanim vazduhom otpada na električnu energiju koja se koristi za proizvodnju i pripremu. Čak i ako su kompresori, distribucioni sistemi i pneumatski pogoni ispravno dimenzionisani, propuštanja često uzrokuju gubitke do 600 l/min. Možda ste pomislili, ma to je samo vazduh. Ali smanjenje gubitaka komprimovanog vazduha već za 100 l/min štedi i do 1000 evra godišnje.

Međutim, veliki potencijal štednje često ostaje neiskorišćen jer postoji malo znanja o tome kako uštedeti novac. U mnogim slučajevima, tehnička oprema za utvrđivanje izvora gubitaka takođe nije dostupna. Nedostatak vremena i jasnoće u vezi sa operativnim odgovornostima često onemogućavaju sprovođenje mera za uštedu energije. Upravo tu na scenu stupaju Festo usluge uštede energije. Pomažu kontrolisati i optimizovati potrošnju komprimovanog vazduha na jednostavan način. Ove usluge uvek započinju izveštajem i analizom u kojima se detaljno opisuje stanje sistema komprimovanog vazduha kako bi se identifikovale sve slabosti, od kompresora do primene.


Smanjenje troškova energije
Uz optimalno upravljanje curenjem, glavni uzroci potrošnje nemaju šanse. Svako curenje koje se odmah otkloni smanjuje troškove komprimovanog vazduha. Prema studiji instituta Fraunhofer ISI („Sistemi komprimovanog vazduha u Evropskoj uniji“, 2000.), samo uklanjanje curenja nudi oko 42% ukupnog potencijala uštede. Kao deo efikasnog upravljanja curenjem, stručnjak koristi ultrazvučni detektor za proveru propuštanja sistema komprimovanog vazduha i beleži svako curenje sa svim tehničkim podacima, kao što su potrebni rezervni delovi. Ta dokumentacija služi kao glavni plan za potencijalne uštede. Jasno prikazuje sve potrebne mere popravke i upoređuje dugoročne uštede sa kratkoročnim troškovima popravke.

Optimizovanje potrošnje komprimovanog vazduha

Sve više kompanija koristi precizne podatke o potrošnji komprimovanog vazduha kao glavni kriterijum odabira novih sistema. Uz detaljnu analizu potrošnje komprimovanog vazduha štedite do 50% u poređenju sa konvencionalnim metodama. Čak i pre puštanja u rad, analiza potrošnje komprimovanog vazduha može odrediti tačnu potrošnju komprimovanog vazduha u sistemu – i tokom normalnog rada i kod mašina u mirovanju. Time se garantuje optimalno dimenzionisanje sistema snabdevanja komprimovanim vazduhom i sprečava mogućnost urušavanja sistema distribucije zbog preopterećenja. Posebno je važno da analiza potrošnje komprimovanog vazduha od samog početka sprečava nepotrebne troškove koji mogu biti uzrokovani predimenzionisanim i usled toga preskupim sistemom distribucije komprimovanog vazduha.

Produženje veka trajanja

Optimalni kvalitet komprimovanog vazduha osigurava dug vek trajanja pneumatskih sistema i trajno snižava troškove rada. Prekoračenje ili pad kvaliteta komprimovanog vazduha, na primer česticama ulja, vode ili prljavštine, negativno utiče na vek trajanja pneumatskih komponenti. Rezultat su povećani energetski i operativni troškovi. Analiza kvaliteta komprimovanog vazduha Festo usluge uštede energije meri zaostali sadržaj ulja i tačku rosišta pod pritiskom, identifikuje slabe tačke i razvija predloge za poboljšanje, kao što je promena filtera u kraćim intervalima. Optimizovano održavanje u proseku nudi potencijal uštede od 35%.

Ušteda komprimovanog vazduha

U idealnom slučaju, mere štednje počinju na izvoru komprimovanog vazduha, kompresorima. Energetska analiza proizvodnje komprimovanog vazduha – sprovedena u periodu od 24 sata – daje detaljne profile potrošnje električne energije i komprimovanog vazduha i podatke o nivoima pritiska. Poboljšani ciklus vremena rada kompresora optimizuje njihov stepen iskorišćenja. Fleksibilni scenariji rada isključuju kompresore kada nisu potrebni i posebno efikasno distribuiraju izvore energije. Na taj je način moguće osigurati optimalno korišćenje raspoloživog kapaciteta kompresora. Merenje količine dovedenog komprimovanog vazduha kada je mašina u stanju mirovanja matematički određuje gubitak zbog curenja, a time i moguće uštede u celom sistemu komprimovanog vazduha.

Zato se kompanijama isplati da identifikuju postepene gubitke energije u sistemima komprimovanog vazduha sprovodeći tačne analize dok su sistemi u pogonu. Ako se rezultati brzo implementiraju u mere optimizacije, svaki dan štedite vrednu energiju. Iskusni stručnjaci Festo usluge uštede energije s tim se uvek sreću u svojoj profesionalnoj praksi i tačno znaju gde tražiti slabosti sistema. Zahvaljujući njihovim veštim analizama i predlozima za poboljšanje, kompanije svakodnevno štede novac.

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2010

септембар 2010

Pregled