Istraživanje i razvoj u kompaniji Festo: pogled u budućnost

Istraživanje i razvoj

Usmerenost na budućnost

Svake godine u istraživanje i razvoj ulažemo oko sedam procenata svog prometa – za inovativna rešenja koja našim klijentima daju jasnu konkurentsku prednost. Rezultat: 100 novih proizvoda godišnje koji su spremni za patentiranje, više od 2.600 patenata širom sveta i Nemačka nagrada za budućnost 2010. U oblasti istraživanja i razvoja radimo na inovacijama sutrašnjice. Imajući u vidu budućnost, stalno se pojavljuju nove ideje – od pametnih komponenti do integrisanih sistema.