Usklađenost: preuzimamo odgovornost

Usklađenost

Mi preuzimamo odgovornost

Kao međunarodna porodična kompanija sa dugogodišnjom tradicijom, koncern Festo uživa izuzetan ugled među poslovnim partnerima i zaposlenima, pridaje veliku važnost integritetu i ima visoke standarde etičkog i zakonski usklađenog ponašanja. Prepoznajemo odgovornost prema svom poslovnom i društvenom okruženju i svojim zaposlenima širom sveta.

Standard našeg delovanja

Usklađenost opisuje poštovanje primenjivih zakona, specifikacija, standarda i internih smernica koje su temelj naših poslovnih aktivnosti. Naš kodeks ponašanja (Code of Conduct) je obavezujući standard za poslovne aktivnosti svih zaposlenih u kompaniji Festo i odražava naše razumevanje zakona i vrednosti.

Kompanija Festo takvo razumevanje takođe očekuje i od svojih poslovnih partnera. Uz naš kodeks ponašanja, minimalni standardi definisani u Kodeksu ponašanja za poslovne partnere određuju koja načela ponašanja smatramo prikladnim i važnim za bilo koju vrstu poslovne aktivnosti.

Naša Kancelarija za usklađenost podržava implementaciju Kodeksa ponašanja širom sveta i predstavlja partnera za kontakt u vezi sa svim pitanjima koja naši klijenti i zaposleni mogu imati u tom kontekstu.

Usklađenost u Festu

Usklađenost treba da pruži zaštitu od neprikladnog i nezakonitog ponašanja (prevencija), i da konsekventno razjasni, oceni i sankcioniše takvo ponašanje (reakcija). Ni jedan prekršaj neće ostati bez odgovarajuće sankcije (nulta tolerancija).

Zaštita obuhvata naša najvrednija dobra i naše poslovne aktivnosti, uključujući naše međusobne odnose. To uključuje klasična područja usklađenosti: korupciju, imovinsku štetu, kartele/sporazume i organizacionu kulturu. Ostala područja koja su relevantna za usklađenost uključuju npr. poresko pravo, izvoz/carinu, kvalitet i životnu sredinu, zaštitu podataka i Zakon o radu. Te druge oblasti spadaju u odgovornost relevantnih stručnih oblasti, uključujući odgovarajuće upravljanje rizikom (npr. porez na korporativni dohodak za usklađenost sa porezom).

Vaše napomene su nam važne

Želimo da živimo u skladu sa sopstvenim tvrđenjem da se kao kompanija koja uči stalno poboljšavamo. Ukoliko nam želite da nam skrenete pažnju na nedolično ponašanje ili bilo kakvo kršenje našeg kodeksa ponašanja, obratite se našoj Kancelariji za usklađenost. Alternativno, imate mogućnost da sa nama stupite u kontakt bezbedno i anonimno putem našeg portala za uzbunjivače.

Vaša poruka o usklađenosti

Zašto treba podneti prijavu o usklađenosti?

Festo želi da bude privlačan poslodavac svojim zaposlenima i poslovnim partnerima, odn. pouzdan poslovni partner. U smislu kompanije koja uči, želimo stalno da poboljšavamo svoje radne procese i ponašanje. Vašim prijavama nam pri tome pomažete.

Kakve prijave su od pomoći?

Prijave o usklađenosti u vezi sa kršenjem zakona, internih propisa i kodeksa ponašanja se evidentiraju i preduzimaju se mere za ispravke, odn. poboljšanja.

Kako funkcioniše prijava o usklađenosti?

Ukoliko imate utisak da bi naše poslovno ponašanje moglo biti u suprotnosti sa našim kodeksima ponašanja, odn. da nije u skladu sa važećim zakonom, obratite nam se putem gore navedenih podataka za kontakt. Cenimo otvoren pristup.

Međutim, ukoliko želite, možete poslati i anonimnu poruku – npr. izborom anonimne adrese e-pošte ili anonimno i bezbedno putem našeg portala za uzbunjivače. Ako nam pojedini detalji i dalje nisu jasni, možemo vas kontaktirati direktno ili anonimno putem adrese e-pošte, odn. portala za uzbunjivače i eventualno postaviti pitanja.

Uputite nam prijave anonimno i bezbedno:

Zahvaljujući našem sistemu uzbunjivanja, zaposleni i spoljna treća lica širom sveta imaju mogućnost dostavljanja prijave na različitim jezicima u vezi sa mogućim nedoličnim ponašanjem pojedinih zaposlenih koncerna Festo.

Konfliktni minerali

U Demokratskoj Republici Kongo i susednim zemljama se u rudnicima vrši eksploatacija sirovina koje se eventualno koriste za finansiranje nasilnih sukoba, odakle i potiče pojam „konfliktni minerali“. Imajući to na umu, nastojimo da ne nabavljamo materijal koji dolazi iz regiona Kongo.

Kompanija Festo je dužna da pruži informacije o izvorima snabdevanja u okviru lanca nabavke. To činimo u okviru svojih mogućnosti stavljanjem na raspolaganje trenutnog CMRT-a (Conflict Minerals Reporting Template). Ukoliko imate pitanja u vezi sa tim obratite se Lokalnoj tehničkoj podršci.