Izjava o zaštiti podataka

Želimo da se u uspešnoj saradnji sa kompanijom Festo osećate sigurno i prijatno. Takođe želimo da zadovoljimo vaše potrebe za zaštitom vaših ličnih podataka i budemo vaš pouzdan partner.

Predmet zaštite podataka su podaci o ličnosti. To su sve informacije na osnovu kojih se fizičko lice (subjekat podataka) identifikuje ili se može identifikovati.

Kao vodeća svetska kompanija u oblasti tehnologije automatizacije, tehničke obuke i daljeg obrazovanja, obrađujemo podatke o ličnosti na dnevnoj bazi. Pri tom se obavezujemo da ćemo poštovati domaće i međunarodne zakone i propise o zaštiti podataka, posebno Evropsku opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

Ukoliko se ovde koristi oblik muškog roda, radi se samo o lingvističkog uprošćavanju. Informacije se podjednako odnose na sve polove.

1 - Odgovorna lica
Odgovorna služba

Festo SE & Co. KG (Festo)
Ruiter Straße 82
D-73734 Esslingen

Službenik za zaštitu podataka

Festo SE & Co. KG
Harald Glaser
datenschutz@festo.com

2 - Grupe ljudi, namene i kategorije podataka


2.1 Za korišćenje naših onlajn ponuda


Vaša korist / naše svrhe
Festo vam nudi atraktivne onlajn funkcije koje vam u svakodnevnom radu mogu pomoći na mnogo načina. U tu svrhu koristimo podatke o ličnosti da bismo utvrdili vaš identitet i omogućili autentifikaciju korisnika, na primer, da bismo vam učinili dostupnim vaše izabrane usluge i funkcije Festo onlajn ponuda.
Pored toga, obrađujemo podatke o ličnosti iz bezbednosnih razloga, posebno da bismo identifikovali i sprečili napade na naše veb stranice ili pokušaje prevare.

Kategorije podataka

Kada posetite naše veb stranice, veb aplikacije ili onlajn alate, na primer čuvamo sledeće podatke o ličnosti:

 • tip uređaja, pretraživač i operativni sistem koji koristite
 • vašu IP adresu
 • datum i vreme vaših poseta
 • korišćenje veb stranica i njihovih funkcija
 • termine za pretragu, poruke o greškama, informacije o preuzetim datotekama i količinama prenetih podataka
 • veb-sajtove sa kojih ste došli na naše veb stranice i veb-sajtove koje posećujete sa naših veb stranica.

druge podatke o ličnosti, npr.

 • ime i prezime
 • poslovne informacije za kontakt, kao što su adresa e-pošte, broj telefona
 • informacije koje su date u okviru zahteva,

čuvamo samo ako nam dobrovoljno dostavite ove podatke, na primer, u okviru registracije, upita, obrasca za kontakt, ankete ili za izvršavanje ugovora.

Kolačići

U našim Festo onlajn ponudama koristimo kolačiće za prikupljanje ovih podataka. Dodatne informacije o korišćenju kolačića kompanije Festo naći ćete na Smernica o kolačićima.
Tamo možete da podesite koji kolačići se aktiviraju kada koristite našu onlajn ponudu.

Veb alati

Informacije o veb alatima koje koristi kompanija Festo mogu se naći na Veb alati.

Veze ka drugim veb-sajtovima

Ova izjava o zaštiti podataka se odnosi samo na onlajn ponude kompanije Festo, a ne na veb-sajtove i aplikacije trećih strana. Festo onlajn ponude mogu da sadrže i veze ka veb-sajtovima i aplikacijama trećih strana koje vas zanimaju.
Festo nije odgovoran za prikupljanje, obradu i korišćenje vaših podataka od strane trećih lica niti za sadržaj veb-sajtova trećih strana.


2.2 Za korišćenje mobilnih aplikacija ili lokalnih aplikacija

Vaša korist / naše svrhe

Festo vam nudi niz aplikacija koje možete da koristite na vašim krajnjim uređajima, kao što su prenosivi računari, tableti ili pametni telefoni, i koje vam pomažu da efikasno i bezbedno obavljate svoje zadatke. Zanimljive funkcije se mogu podesiti i kontrolisati putem podataka o ličnosti.
Što se tiče posebnih funkcija i pogodnosti koje su integrisane u alate, informacije o njima ćete naći u dodatnoj izjavi o zaštiti podataka za aplikaciju.
Festo može da pristupi sadržajima i podacima o ličnosti u aplikacijama samo tokom servisiranja i održavanja.

Kategorije podataka

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime i poslovna adresa, broj telefona i adresa e-pošte
 • Podešavanja specifična za korisnika, kao što su omiljeni
 • Uloge i podešavanja specifična za ulogu


2.3 U saradnji sa poslovnim partnerima

Vaša korist / naše svrhe

Dobri poslovni odnosi se zasnivaju na idealnoj komunikaciji između pravih kontakt osoba i efikasnoj razmeni potrebnih informacija. Vaši podaci o ličnosti su osnova naše komunikacije o proizvodima, uslugama i projektima, na primer, za obradu vaših upita ili za pružanje tehničkih informacija o proizvodima. Vaši podaci o ličnosti se takođe koriste za održavanje našeg (ugovornog) poslovnog odnosa, na primer, za obradu naručivanja proizvoda i usluga, za isporuku, popravke ili usluge, za potrebe računovodstva, fakturisanja i naplate.

Kategorije podataka

U okviru saradnje sa Vama kao poslovnim partnerom, Festo obrađuje Vaše podatke o ličnosti, kao kontakt osobe za kupce, zainteresovane strane, prodajnog partnera, dobavljača ili sličnog partnera.

U suštini, to su

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime i poslovna adresa, broj telefona i adresa e-pošte
 • informacije o telefonskim pozivima, posetama, kontaktima i sadržaju ovih komunikacija
 • informacije koje su potrebne u okviru projekta ili razvoja ugovornog odnosa
 • podaci koji su prikupljeni iz javno dostupnih izvora, informacionih baza podataka ili kreditnih biroa
 • kada je to zakonski propisano kao deo provere usklađenosti, datum rođenja, lični i lični brojevi, informacije o relevantnim sudskim postupcima i drugim pravnim sporovima u koje su uključeni poslovni partneri
 • podaci o plaćanju, kao što su obrada plaćanja ili informacije o sprečavanju prevara, uključujući informacije o kreditnoj kartici i kontrolne brojeve kartice

Festo je u kontaktu sa vama kao kontakt osoba u B2B i ne obrađuje nikakve podatke o ličnosti koji bi vas učinili identifikovanim kao subjekta podataka. Ne postoji profilisanje koje ima pravno dejstvo na vas lično ili na sličan način utiče na vas.


2.4 Za saradnju između kompanije Festo i poslovnih partnera

Vaša korist / naše svrhe

Savremena elektronska komunikacija nudi alate koji omogućavaju idealnu saradnju i brzu i laku razmenu informacija i podataka. Kada koristite takve alate, podaci o ličnosti se mogu obrađivati da bi se osigurao identitet i dokumentacija ovih kontakata.

Kategorije podataka

Sledeći podaci o ličnosti, između ostalog, mogu da se obrađuju u onlajn sesijama i sličnim funkcijama

 • Kontakt podaci (ime, adresa e-pošte, kompanija…)
 • Sve informacije iz zajedničke razmene: prava pristupa, komentari i beleške, uređivanje dokumenata, informacije o korišćenju kao što su datum i vreme


2.5 Za direktan marketing

Vaša korist / naše svrhe

Festo vas informiše o važnim trendovima na tržištu, novim zanimljivim proizvodima i rešenjima zasnovanim na vašoj industriji i vašim odabranim interesovanjima. Takođe ćete dobiti informacije o marketinškim kampanjama, analizama tržišta ili sličnim kampanjama i događajima.
Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na korišćenje vaših kontakt podataka u ove svrhe slanjem e-poruke na info@festo.com ili korišćenjem opcije prigovora u bilo kojoj komunikaciji u ovom kontekstu.

Kategorije podataka

Da bismo mogli da vam pružimo informacije u skladu sa vašim željama i potrebama, prikupljamo npr. sledeće podatke o ličnosti u okviru direktnog marketinga

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime i poslovna adresa, broj telefona i adresa e-pošte
 • vaš izbor za biltene i oblasti interesovanja
 • informacije o posetama sajmovima, učešću na vebinarima i slično
 • sve ostale podatke koje ste dobrovoljno dali, pod uslovom da ste dali svoju saglasnost


2.6 Za planiranje i realizaciju događaja

Vaša korist / naše svrhe

Festo će vas rado obavestiti uživo o našem nastupu, našem atraktivnom asortimanu i zanimljivim trendovima. Na raznim događajima vam pružamo priliku da razmenjujete ideje sa stručnjacima iz kompanije Festo ili drugim zainteresovanim stranama i trendseterima. Da bismo mogli da vam obezbedimo korisno iskustvo, važno je da se prilagodimo vama i vašim željama i potrebama.

Kategorije podataka

Da bismo realizovali zanimljiv i uspešan događaj, potrebni su nam različiti podaci o ličnosti.

U zavisnosti od vrste i lokacije događaja, obrađujemo npr.

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime i poslovna adresa, broj telefona i adresa e-pošte
 • podatke za organizovanje događaja, kao što su pozivnice, lični zahtevi ili datumi putovanja
 • dokumentaciju o vašem prisustvu i bezbednosnim uputstvima koja su sprovedena
 • registarske tablice za ulazne i parking dozvole
 • fotografije i video snimke za objavljivanje i dokumentaciju


2.7 Za ankete o zadovoljstvu

Vaša korist / naše svrhe

Dobra informisanost i dobro razumevanje potreba i zahteva su suštinska osnova za dalji razvoj usluga kompanije Festo. Festo može da koristi vaše poslovne kontakt podatke za sprovođenje anketa o zadovoljstvu kupaca u okviru važećih zakona.
Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na korišćenje vaših kontakt podataka u ove svrhe slanjem e-poruke na info@festo.com ili korišćenjem opcije prigovora u okviru ove komunikacije.

Kategorije podataka

U zavisnosti od vrste i cilja ankete, posebno ćemo vas obavestiti o anonimnosti vaših povratnih informacija.
Ukoliko ankete ne mogu da se sprovedu anonimno, obrađuju se različiti podaci o ličnosti, npr.:

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime, adresa e-pošte i broj telefona
 • Za specifične ankete ili za diferencirane analize, obrađujemo poslovne informacije, kao što su sektori odeljenja ili odgovornost upravljanja
 • Osnova za anketu mogu biti vaše povratne informacije o određenoj poslovnoj transakciji

3 - Pravne osnove za obradu podataka o ličnosti

Ako ste izričito dali saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti u pojedinačnim slučajevima, ova saglasnost je pravna osnova za obradu (čl. 6 tač. 1a Opšte uredbe o zaštiti podataka). Ova saglasnost je dobrovoljna i može se opozvati u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost.

4 - Prenos podataka o ličnosti


4.1 Prenos podataka tokom Festove obrade

Festo može da prenese podatke o ličnosti

 • internim specijalističkim odeljenjem
 • drugim kompanijama Festo ili drugim trećim stranama, npr. prodajnim partnerima ili dobavljačima, ako je to neophodno u vezi sa ponudom ili pokretanjem, implementacijom ili razvojem poslovnog odnosa
 • dobavljačima usluga koji obrađuju lične podatke u okviru pružanja usluga, npr. dobavljačima usluga za IT bezbednost, poslove održavanja ili upravljanje događajima
 • trećim stranama, ako je to neophodno radi usaglašavanja sa važećim zakonom ili za pravne zahteve, na primer u vezi sa arbitražom ili sudskim postupkom, prema vlastima, kancelarijama, kompanijama za zdravstveno osiguranje ili pravnim savetnicima

Ako se primaoci nalaze van geografskog prostora GDPR-a, Festo preduzima mere da obezbedi odgovarajuće i primerene garancije za zaštitu vaših podataka o ličnosti na drugim mestima.

 • Zato Vaše podatke o ličnosti prosleđujemo Festo kompanijama samo na osnovu Obavezujućih korporativnih pravila („BCR“), na čije poštovanje su se obavezali članovi grupacije Festo.
 • Podaci o ličnosti se prenose spoljnim primaocima samo ako (i) imaju zaključene standardne ugovorne klauzule EU sa kompanijom Festo ili (ii) su uveli obavezujuća korporativna pravila.

Podaci o ličnosti koje objavite putem Festo onlajn ponuda (npr. u sobama za ćaskanje ili na forumima) mogu biti dostupni drugim registrovanim korisnicima odgovarajuće Festo onlajn ponude širom sveta.


4.2 Dodaci za društvene mreže

Festo je na veb-sajtovima integrisao takozvane „dodatke za društvene mreže“ sa društvenih mreža kao što su Facebook, Youtube, Twitter i Instagram. Ako izaberete jedan od ovih dodataka, biće uspostavljena direktna veza sa ovim provajderima i oni će obrađivati vaše podatke. Ako ste se u datom trenutku prijavili na svoj korisnički nalog, vašem korisničkom nalogu provajder može da dodeli vašu posetu našoj veb stranici.
Vaša veza sa društvenom mrežom, prenos podataka između mreže i vašeg sistema i vaše interakcije na ovoj platformi su isključivo regulisani propisima o zaštiti podataka date mreže. Dodatak za društvene mreže ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili dok ne izbrišete svoje kolačiće.
Napomene o kolačićima

5 - Čuvanje podataka o ličnosti

Osim ako tokom prikupljanja nije izričito naveden period čuvanja, vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani nakon određenog vremenskog perioda, pod uslovom da više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe, osim ako zakonski zahtevi za čuvanje (npr. zahtevi za komercijalno i poresko čuvanje) sprečavaju brisanje.

6 - Bezbednost podataka

Festo preduzima neophodne tehničke i organizacione mere da obezbedi adekvatnu zaštitu vaših podataka o ličnosti.

7 - Mogućnost povlačenja saglasnosti

Ako se naša obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti za obradu vaših podataka o ličnosti, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost.
Povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja se dogodila na osnovu saglasnosti pre nego što je povučena.

8 - Vaša prava kao subjekta podataka

Kao subjekat podataka, u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka imate sledeća prava

 • na potvrdu o tome da li je Festo obradio vaše podatke o ličnosti i informacije o podacima o ličnosti koje Festo obrađuje
 • na ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti
 • na brisanje podataka o ličnosti koje obrađuje Festo
 • na ograničenje Festove obrade podataka o ličnosti
 • na prenos podataka na prigovor
 • na Festovu obradu podataka o ličnosti

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa navedenim pravima mogu se naći na internet stranici „Građanska prava“ Evropske komisije.

9 - Odgovorno lice za zaštitu podataka u kompaniji Festo

Festo organizacija za zaštitu podataka vam pruža podršku u vezi sa svim pitanjima vezanim za zaštitu podataka u kompaniji Festo. Svoje prigovore možete da podnesete kompaniji Festo i ostvarite svoja prava, kao što je navedeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka.
Našu organizaciju za zaštitu podataka možete da kontaktirate na datenschutz@festo.com.
Festo organizacija za zaštitu podataka će se pobrinuti za vaše upite i prigovore u najkraćem mogućem roku. Pored toga što možete da kontaktirate Festo organizaciju za zaštitu podataka, imate mogućnost da kontaktirate odgovorni nadzorni organ za zaštitu podataka u bilo kom trenutku.
Pregled nacionalnih i međunarodnih organa za zaštitu podataka dostupan je na ovde.