Istaknute teme i proizvodi

Istaknute teme i proizvodi

Kojim temama ćemo se baviti u budućnosti, kako bismo Vas pripremili za nove izazove u narednim godinama? Naš cilj je da automatizaciju u Vašoj primeni učinimo jednostavnijom, bezbednijom i istovremeno efikasnijom – u tu svrhu na našim lokacijama sa oduševljenjem razvijamo hardver, softver, usluge i tehnologije. Na ovim stranicama ne samo da ćemo Vam pokazati veliki broj ovih proizvoda, već ćemo Vam pružiti kompaktan pregled tema koje nas motivišu i koje za nas ove godine igraju centralnu ulogu.

Održivost

Održivost je pitanje društvene odgovornosti. Festo se bavi time – sveobuhvatnim pristupom, koji se zasniva na ciljevima održivog razvoja UN-a. Pri tome se o svemu vodi računa: od nabavke, preko proizvodnje na našim lokacijama, pa do korišćenja naših proizvoda od strane kupaca. Odgovarajući dizajn u inženjeringu,
energetski i proizvodno efikasni proizvodi, usluge uštede energije i naša ponuda u oblasti tehničkog osposobljavanja i daljeg usavršavanja doprinose smanjenju CO₂ emisija i time poboljšavaju ekološki otisak – sve do CO₂ neutralne proizvodnje. Pri tome Festo automatizaciju vidi kao šansu i pokretača za povećanje efikasnosti u održivoj industriji.

Piezo tehnologija

Neupadljivi mali delić zauvek menja svet ventila: piezo aktuator. On predstavlja jezgro piezo ventila, koje ih čini malim, niskim potrošačima energije, efikasnim, brzim i po prirodi proporcionalnim. Zahvaljujući brojnim prednostima, potpuno su u trendu razvoja, jer se pomoću njih može vršiti veoma precizno doziranje, mešanje ili raspodela gasova i tečnosti. Stoga su piezo ventili veoma pogodni za upotrebu u oblasti nauke o živim sistemima, elektro industriji, drugim branšama ili u mobilnim krajnjim uređajima u blizini pacijenta. Zbog svojih kompaktnih dimenzija i malog stvaranja toplote pogodni su kao pilot upravljanje na najmanjem prostoru – kao kod Motion Terminal VTEM.

LifeTech

Bilo da je reč o laboratorijskim procesima, proizvodnji medicinskih uređaja ili o In-vitro dijagnostici: Festo nudi atraktivnu kombinaciju za automatizaciju koja se sastoji od standardnih komponenata i specijalno razvijenih rešenja specifičnih za branšu. Naša tehnologija fluida i kretanja je savršeno prilagođena potrebama modernog laboratorijskog okruženja. Pored toga, naši inovativni proizvodi, sistemi i usluge za tržište dijagnostike smanjuju vreme validacije i ubrzava vreme izlaska na tržište. Zahvaljujući našim proizvodima, sistemima i uslugama se mogu se precizno realizovati fleksibilnost, kvalitet i bezbednost koje odgovarajuća branša zahteva. Uključeno: maksimalna ekonomičnost.

Za elektromagnetni ventil za odvojene medije

Za elektromagnetni ventil za odvojene medije VYKB

Samo 10 / 12 mm širok (NW 1,6 / 2,0 mm), VYKB reguliše veoma male količine tečnosti (µl, ml) sa velikom preciznošću u primenama za doziranje i protok. Zahvaljujući razdelnoj membrani napravljenoj od polimera visokih performansi, pogodan je i za agresivne medije.

Izolovani pneumatski ventil

Izolovani pneumatski ventil VZDB

VZDB je ventil sa pneumatskim aktiviranjem i pogodan je za okruženja, u kojima treba izbegavati električne signale.

Za elektromagnetni ventil za odvojene medije

Za elektromagnetni ventil za odvojene medije VYKA

Sa širinom od samo 7 mm (NW 1,2 mm), VYKA sa velikom preciznošću kontroliše veoma male, količine čak i agresivnih tečnosti (µl, ml). Smanjenje struje zadržavanja priključne VAVE elektronike sprečava zagrevanje osetljivih medija.

Električni priključni element za VEMC

Električni priključni element za VEMC

Veoma kompaktan električni modul sadrži elektroniku potrebnu za upravljanje Festo piezo ventilima. Sa VAVE-P lako možete zameniti proporcionalni elektromagnetni ventil piezo ventilima kao što su VEMR, VEAE, VEMC ili VEMP.

Elektični piključni element za VEMP

Elektični piključni element za VEMP

Veoma kompaktan električni modul sadrži elektroniku potrebnu za upravljanje Festo piezo ventilima. Sa VAVE-P lako možete zameniti proporcionalni elektromagnetni ventil piezo ventilima kao što su VEMR, VEAE, VEMC ili VEMP.

Piezo ventil

Piezo ventil VEAE

Piezo ventil VEAE je energetski efikasan, lak i tih. Pogodan je svuda gde treba bezbedno i precizno regulisati protok do 80 l/min, na primer u stacionarnim ili mobilnim primenama u medicinskoj tehnici

Proporcionalni upravljački ventil

Proporcionalni upravljački ventil VPWS

Kompaktan i moćan: VPWS proporcionalni elektromagnetni ventil je lagan i kompaktan ventil sa uloškom od 15 mm sa velikim protokom. On bezbedno i precizno reguliše tokove gasa – bilo da se radi o kiseoniku, ugljen-dioksidu, vazduhu, azot-oksidu ili inertnim gasovima.

Piezo ventil

Piezo ventil VEMP

Lagan i mali piezo ventil za proporcionalnu regulaciju pritiska ili protoka. Pogodan je za upotrebu u mobilnim uređajima, npr. u medicinskoj tehnici. U kombinaciji sa senzorom, može se koristiti kao regulacioni ventil.

Elektromagnetni ventil

Elektromagnetni ventil VOVK

Sa širinom od 5,9 mm, VOVK minijaturni ventil je izuzetno uzak i zanimljiv tamo gde je MHA1 prevelik. U zavisnosti od vrste priključka, do 20 ventila se može direktno povezati. Sa opsegom pritiska do 7 bara ili do -0,9 bara u vakuumskom radu, 3/2-kraki ventil NC VOVK nudi veoma visoke performanse.

Elektromobilnost

Elektromobilnost je potpuno u trendu: Još nikada nije bilo toliko registrovanih električnih automobila kao 2021. godine. Njihov glavni element: Litijum-jonske baterije kao skladište energije. One su i dalje jedina dostupna skalabilna tehnologija koja se može koristiti za pogon. Rešenje kompanije Festo obezbeđuju da te skupe komponente mogu bezbedno da se proizvode i bez oštećenja dospeju u automobil.

Električna automatizacija

Udaljavanje od pneumatike i približavanje elektrici – ili u kombinaciji: Jedan od najvećih trendova automatizacije poslednjih godina je bila električna automatizacija. Potražnja rapidno raste. Festo na to reaguje ponudom koja pokriva većinu opcija kretanja: od ekonomičnog i jednostavnog kretanja između dva krajnja položaja, pa do veoma složenih i fleksibilnih rešenja servo pogona sa mnoštvom sinhronizovanih osa ili linearnih robota. Ovaj asortiman karakteriše dosledna povezanost: mehanička, električna i sofisticirana. Od prodavnice do višeg nivoa kontrole, sve se uklapa. Inovativna tehnologija servopogona, direktna integracija u mreže i pametna softverska rešenja: U kombinaciji sa najmodernijim komunikacionim i upravljačkim konceptima već danas predstavlja rešenja za automatizaciju sutrašnjice.

Regulator pogona

Regulator pogona CMMT-AS

Kompaktni kontroler servo pogona za kretanje od tačke do tačke i interpolirajuće pokrete, pogodan je za različite sisteme sabirnica baziranih na Eternet-u i može se direktno integrisati u sistemska okruženja različitih proizvođača kontrolera.

Servo motor

Servo motor EMMT-AS

EMMT-AS servo-motor za zahtevne i dinamične aplikacije karakteriše veoma dobra upravljivost i preciznost putanje za zadatke pozicioniranja, a rešenje sa jednim kablom koje štedi prostor značajno smanjuje rad na instalaciji.

Servo motor

Servo motor EMMB-AS

Naročito povoljan i kompaktni AC sinhroni servomotor za jednostavne zadatke pozicioniranja.

Osa sa navojnim vretenom

Osa sa navojnim vretenom ELGT-BS

Kompaktna i jeftina osovina vretena sa integrisanom dvostrukom vođicom za 2D i 3D sisteme nosača u elektronskoj industriji, za desktop aplikacije i proizvodnju baterija.

Automatizacija sistema

Automatizacija sistema CPX-E

Kao sistem automatizacije, CPX-E služi kao centralno upravljanje za vašu tehnologiju rukovanja. CPX-E je dizajniran kao EtherCAT glavno upravljanje i Motion Controller u IP20 ili kao kompaktan i jeftin daljinski I/O.

Automatizacija sistema

Automatizacija sistema CPX-AP-I

Sa novim I/O sistemom CPX-AP-I u IP65/IP67, snažni ulazno/izlazni moduli i postojeća priključenja ventilskih ostrva mogu da se integrišu u najvažnije host sisteme - uključujući IO-Link Master.

Jedinica električnog cilindra

Jedinica električnog cilindra EPCE-TB

EPCE je električni cilindar za kratke hodove i cikluse, sa minimalnim nultim taktom i najboljim odnosom cene i performansi. Idealan je za upotrebu u sistemima za ispitivanje i inspekciju, za označavanje i za jednostavne zadatke centriranja i za poravnavanje radnih komada.

Digitalizacija

Efikasni i sigurni procesi su preduslov za maksimalnu moguću celokupnu efikasnost sistema (OEE). To je od posebne važnosti baš na tržištima sa velikom konkurencijom, kako bi se zadržala konkurentnost – ili čak da bi se stekla prednost. Veštačka inteligencija, skraćeno AI, je jedna od alatki pomoću koje će u budućnosti procesi moći da se nadziru ili poboljšavaju. Međutim, AI pomaže i u tome da se otkriju greške i predstojeći otkaz komponenata ili da se poboljša energetska efikasnost. Sa Festo Automation Experience AX sada je na raspolaganju takva alatka.