Prerada prehrambenih namirnica i ambalažna industrija

Prerada i pakovanje životnih namirnica

Da li su bezbednost i efikasnost hrane za vas ključni zahtevi? Tada vam naša mešavina električne i pneumatske automatizacije nudi idealnu kombinaciju za to. Pouzdana i bez gubitka kvaliteta u procesnoj i fabričkoj automatizaciji. Pravi sastojci za vaše proizvodne sisteme koji omogućavaju ekonomičnu proizvodnju vrhunskih prehrambenih proizvoda. Naši proizvodi, rešenja i odabrane usluge dostupni su globalno, gde god se nalazila vaša proizvodna mesta.

„U prehrambenoj industriji bezbednost hrane je ključna. Ali pitanja kao što su fleksibilnost, održivost za budućnost i održivost, takođe imaju sve važniju ulogu. Nudimo vam pametna rešenja za ispunjavanje tih zahteva.

Prema mom iskustvu, automatizacija u prehrambenom sektoru najbolje funkcioniše kada rano u procesu uključite stručnog partnera koji ima prava rešenja za automatizaciju za prehrambenu industriju i stručnost. Za to se možete osloniti na Festo.“