Besprekorna automatizovana tehnologija vode iz kompanije Festo

Besprekorna automatizovana tehnologija vode

Svako ko je odgovoran za vodu, ima obavezu. Voda, posebno pitka, postala je vredna, često i skupa roba, zbog čega je efikasna automatizacija tretmana vode i procesa prečišćavanja sve važnija. Smanjuje troškove i istovremeno stvara preduslove za održavanje dosledno visokih nivoa kvaliteta vode. Možete se osloniti na naše dugogodišnje iskustvo i mogućnost da sve dobijete na jednom mestu.

Automatizacija ventila na jednom mestu

Koncepti za tretman pitke vode i prečišćavanje otpadnih voda najefikasniji su ako se sprovode dosledno, ali prema potrebi. To pokazuje naše iskustvo sa industrijskim kompanijama i u komunalnom sektoru. Festo zato nudi komponente i sistemska rešenja za pneumatsku automatizaciju sistema za tretman vode koji besprekorno rade zajedno. Uključujući stručnu podršku u svim fazama projekta.

Što nas pre uključite u projektovanje vašeg sistema, veći je potencijal za uštede. Naše reference obuhvataju na stotine projekata širom sveta. I svaki naš klijent danas uživa veću operativnu pouzdanost, efikasnost i produktivnost.

Sveobuhvatna kompetencija u oblasti tehnologije vode

Festo isporučuje proizvode i sisteme od nivoa polja do nivoa upravljanja. Sve komponente su precizno i pažljivo usklađene jedna s drugom. Možemo da obezbedimo odgovarajuće ventilske grupe, daljinske I/O sisteme (na zahtev sa ugrađenom Codesys kontrolom), pozicionere i senzorske uređaje, elektromagnetne ventile za zakretne pogone, linearne (regulisane) pogone, automatizovane leptir ventile i kuglaste ventile, pripremu komprimovanog vazduha, creva i spojnu tehniku kao i kompletne upravljačke ormane.

Podrška u svim fazama projekta

Za nas upravljanje projektom predstavlja brigu o svim fazama projekta – od inženjeringa, preko podrške u raspisivanju tendera, nabavke i montaže do puštanja u rad i servisa na licu mesta. Možete računati na dostupnost širom sveta i stručnu podršku u prodaji, i na činjenicu da će automatizacija vaš procesni tretman vode učiniti lakšom i efikasnijom. To je moguće zahvaljujući proverenoj i inovativnoj tehnologiji koja je ponovljiva i sigurna, a rezultat je stalno dobar kvalitet vode. Ako pogledate ukupni trošak vlasništva (TCO), videćete da je to takođe isplativije.

Rešenja u oblasti automatizacije za sve oblasti tehnologije vode

Tehnologija industrijske vode

Tehnologija industrijske vode

Industrijski proizvedeni klizači su najsavremenija oprema za tretman vode i prečišćavanje otpadnih voda. Bilo da ste proizvođač ili rukovalac, nudimo vam rešenja za upravljanje i automatizaciju zahvaljujući kojima možete brzo i fleksibilno reagovati na promene i koja pojednostavljuju zadatke održavanja.
Pratimo vas od razvoja do puštanja u rad vašeg sistema i vaš smo partner za prilagođena, brza i fleksibilna rešenja za velike i male sisteme.


Naša rešenja u oblasti automatizacije već se koriste:

 • Filtriranje sa fiksnim slojem (u rezervoarima/tankovima)
 • Membranska filtracija (mikro, ultra i nanofiltracija)
 • Reverzna osmoza
 • Jonska izmena
 • Membranski bioreaktori

Tretman komunalne vode

Tretman komunalne vode

Rukovaoci, projektanti i graditelji sistema komunalnih sistema za tretman vode sve se više suočavaju sa izazovom uštede energije, smanjenja troškova uz istovremenu proizvodnju vode najvišeg kvaliteta. Sa rešenjima za automatizaciju iz kompanije Festo, možete iskoristiti potencijal uštede u novogradnji i projektima modernizacije i imati koristi od inovativne tehnologije, od projektovanja sistema do kontinuiranog rada.


Naša rešenja u oblasti automatizacije već se koriste:

 • Dovod
 • Pumpne stanice (mulj / neprerađena voda)
 • Postupci mešanja i doziranja
 • Koagulator i flokulator
 • Filtriranje sa fiksnim slojem
 • Ultrafiltracija
 • Reverzna osmoza
 • Distribucija

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

U sistemima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda rukovaoci, projektanti i graditelji moraju s jedne strane smanjiti potrošnju energije i troškove, a s druge strane osigurati najviši kvalitet vode. Prilikom izgradnje novih sistema ili modernizacije postojećih, možete se osloniti na rešenja za automatizaciju iz kompanije Festo i u potpunosti iskoristiti svoj potencijal uštede korišćenjem inovativne tehnologije. Mi smo Vaš partner od projektovanja sistema do kontinuiranog rada.


Naša rešenja u oblasti automatizacije već se koriste:

 • Prelivni bazen za atmosferske vode
 • Taložnik za otpad
 • Taložnik za pesak/masnoće
 • Primarni taložnik
 • Pumpna stanica za otpadne vode / mulj
 • Aeracijski bazen
 • Sekundarni taložnik
 • Digestor
 • Odvodnjavanje
 • Filter sa aktivnim ugljem
 • Mikrosito

Niste pronašli proizvode koje tražite?

Ovde ćete naći još proizvoda za tehnologiju vode.


Aplikacije i softver za računare, mobilne uređaje ili Festo proizvode

Vaš jednostavan uvod u digitalizaciju sistema za obradu vode. Na našem portalu App World naći ćete aplikacije za Motion Terminal VTEM i druge digitalne proizvode, kao što su alati za projektovanje ili softver za održavanje.

Kliknite ovde da biste posetili App World