Tehničko obrazovanje

Festo Didactic – Vaš partner za razvoj tehničkih kompetencija

Megatrendovi poput digitalizacije, elektrifikacije, kao i izazovi u pogledu održivosti, utiču na mnoge oblasti života, uključujući tehničko obrazovanje. Međutim, obrazovanje je takođe ključno i za podsticaj u kreiranju budućih promena i inovacija. Mi iz kompanije Festo Didactic smo sebi postavili zadatak da našim obrazovnim rešenjima za profesionalnu obuku i dalje usavršavanje osposobljavamo sadašnje i buduće stručnjake koji su spremni da prihvate nove izazove koji se pojavljuju. Na kraju krajeva, ljudi su ti koji koriste tehnologije i podstiču njihov razvoj.

Zajedno sa vama činimo tehničko obrazovanje pokretačkim motorom za inovacije

Ulaganja u kvalifikaciju stručnjaka su osnova osposobljenosti za tržište rada, produktivnost, inovacije i održivi rast. Na kraju krajeva, ljudi su ti koji koriste tehnologije i podstiču njihov razvoj. Iz tog razloga, kao deo nemačke porodične kompanije Festo, od 1965. godine nudimo najsavremenija rešenja za obuku u oblasti tehničkog obrazovanja i daljeg osposobljavanja. U naše klijente spadaju strukovne škole, univerziteti, istraživački centri, obrazovne institucije i industrijske kompanije širom sveta. Zahvaljujući našim industrijskim korenima i našem didaktičkom znanju i iskustvu, mi popunjavamo prazninu između nastavnih planova škola i zahteva industrije. Na taj način u istoj meri pomažemo učenicima, onima koji su odgovorni za obrazovanje i stručnjacima, da razvijaju relevantne sposobnosti.

Rešenja za obuku kompanije Festo Didactic za tehničko obrazovanje

Naša opsežna rešenja za obuku se zasnivaju na pedagoškom pristupu i nude didaktički pripremljene nastavne materijale, sisteme obuke i softver, koji su prilagođeni zahtevima za kvalifikacijama u industrijskim sektorima. Ova rešenja integrišu najnovije trendove u tehničko obrazovanje i pokrivaju širok spektar tehnologija. U to spadaju automatizaciju fabrika i procesa, tehnologija fluida, elektrotehnika, industrijsko zanatstvo i još mnogo toga. U središtu naših rešenja za obuku se nalazi digitalni portal za učenje „Festo Learning Experience“. Pri tome pomažemo u stvaranju sveobuhvatnih okruženja za učenje, koja su savršeno prilagođena individualnim zahtevima svakog klijenta, kako bi se garantovao maksimalni povraćaj ulaganja u obrazovanje.

Festo Didactic - pokretačka snaga tehničkog obrazovanja

Festo Didactic – pokretačka snaga tehničkog obrazovanja

“Učenje tokom čitavog života spada u smisao života i postojanja.”
Dr. Wilfried Stoll, suvlasnik kompanije Festo i inicijator knjige “Festo Didactic – Pokretačka snaga tehničkog obrazovanja”

Saznajte više o istoriji osnivanja kompanije Festo Didactic i našem razvoju od prvih seminara u 1960-im godinama, pa do međunarodnog pružaoca kompletnih usluga tehničkog obrazovanja u 21. veku. Zahvaljujući istrajnosti akcionarske porodice Stoll i angažovanju svih zaposlenih, vizija da se tehničko obrazovanje prenese i oživi u preko 100 zemalja je postala stvarnost.

Pročitajte ovde o počecima i istoriji kompanije Festo Didactic. (PDF, 10MB)