Nast. programi, sertifikacija i uprav. usluge

Nast. programi, sertifikovanje, upravljane usluge

Naše upravljane usluge kompanijama i institucijama nude sveobuhvatna rešenja za osposobljavanje u pogledu veština koje nedostaju u tehničkim i industrijskim oblastima. Naše usluge uključuju izradu nastavnih programa, obrazovnih programa, sertifikovanje, obezbeđivanje treninga za industrijske kompanije, savetovanje i razvoj programa za razvoj veština. Sve usluge dopunjuje portfelj Festo Didactic: dizajn okruženja za učenje i opremanje laboratorija gotovim sistemima obuke, obuka na licu mesta, programi obuke u Festo centrima za obuku i rešenja za digitalno učenje.

Borba protiv nedostatka veština

Da bismo osigurali da buduća radna snaga bude dobro osposobljena za svoja zanimanja i da sadašnji zaposleni imaju kompetencije potrebne za buduća radna mesta, razvijamo prilagođene koncepte i rešenja u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima i potrebnim rezultatima za zajednice i kompanije.

Analiza tržišta

Razvoj obrazovnih programa započinje analizom tržišta kako bi se identifikovale potrebe lokalne industrije u pogledu razvoja veština, kao i potrebe postojećih obrazovnih institucija i njihovih direktnih konkurenata.

Definicija profila zanimanja

Na osnovu ove analize definišu se potrebne veštine i profili zanimanja, uključujući nastavne programe i cikluse sertifikovanja, kao i strukovne oblasti u kojima su potrebne dalje mere osposobljavanja.

Razvoj-nastavni-program

Nastavni programi za strukovnim oblastima izrađuju se u skladu sa nacionalnim okvirom za razvoj veština. Strukturisani su modularno i sadrže dualne elemente sa teorijskim delom i praktičnim zadacima.

Sertifikovanje

Sertifikovanje učenika važan je deo svakog programa obuke kako bi se veštine dokumentovale u obliku koji je priznat na nacionalnom, ali i, ako je moguće, na međunarodnom nivou. Festo izrađuje planove sertifikovanja u saradnji sa nacionalnim udruženjima, a može da integriše i nemačku sertifikaciju u saradnji sa nemačkim udruženjima.

Dizajn okruženja za učenje

Na osnovu postojećih nastavnih programa vaše obrazovne ustanove i sprovedene analize tržišta, nudimo gotova okruženja za učenje koja su prilagođena stručnim oblastima ili posebnim strukovnim oblastima za kojima postoji potreba u vašem regionu.

Nastavni programi, sertifikovanje i okruženje za učenje

Nadoknađivanje nedostatka veština

Da bi osigurale uspeh proizvodnih pogona i njihovu dugoročnu konkurentnost na osnovu kvalifikovane radne snage, proizvodnim kompanijama je neophodno uspostavljanje dugoročnih programa obuke na svojim lokacijama. Jedan od načina je saradnja sa spoljnim partnerima za obuku i obrazovnim institucijama.

Kao programeri, nudimo rešenja za nadoknađivanje nedostatka veština – nesklad između kvalifikacija dostupne radne snage i zahteva industrije. Analiziramo potrebe za obukom i nedostatak veština i na osnovu toga određujemo odgovarajuće programe osposobljavanja za sve grupe prema poslovima i veštinama. Osim toga, rezultate dobijene analizom pretvaramo u posebne modele kvalifikacija zasnovanih na potražnji. Oni pomažu u rešavanju izazova vezanih za obrazovanje, ali su i vredna investicija u budućnost kompanije! Uz naša praktična rešenja, zaposleni širom sveta obučavaju se prema istim visokim standardima. Ulaganjem u dalje osposobljavanje, a time i u podršku svojim zaposlenima, istovremeno povećavate njihovu motivaciju i omogućavate im da efikasno obavljaju svoje zadatke.

Industrijsko savetovanje i dizajn okruženja za učenje

Razvijeni proces daljeg osposobljavanja se može neprimetno integrisati u klijentovu poslovnu strategiju i strategiju u oblasti ljudskih resursa. Zahvaljujući svom iskustvu u opremanju i vođenju ustanova za obuku, od samog početka možemo podržati svoje klijente u razvoju izvodljivih i održivih koncepata. Naša stručnost u upravljanju centrima za obuku za kompaniju Festo i u ime klijenata širom sveta omogućava nam da prenesemo svoja saznanja o načinu efikasnog planiranja ustanova za obuku.

Učionice i radionice

Podela učionica i radnih prostora u vremenu se razvijala i prati važne kriterijume metodologije i grupne dinamike. Zato čini osnovu za savremeno i zahtevno okruženje za učenje. Naš asortiman proizvoda nudi sveobuhvatan pristup za naše klijente iz industrije i za obrazovne institucije. On obuhvata sisteme obuke sa tehničkim komponentama i fabrike za učenje za industrijsku automatizaciju do programa e-učenja i softverske simulacije. Naš asortiman uključuje tehnologije za automatizaciju fabrika, procesa i zgrada, kao što su hidromehanika, elektrotehnika i mehatronika, telekomunikacije, obnovljivi izvori energije, prečišćavanje otpadnih voda, hlađenje i HVAC, proizvodnja i izrada i održavanje i servis.

Koncepti – centar za obuku

Reference

Festo centar za obuku Saar
Rohrbach, Nemačka

Festo centar za obuku Saar (FLC) nalazi se u Rohrbachu i od 1994. godine je traženi partner za rešenja za razvoj veština u lokalnoj industriji. Osim toga, centar za obuku Saar specijalizovan je za programe strukovnog osposobljavanja u celoj industriji, što ga čini profesionalnim partnerom za manje kompanije koje iz različitih razloga ne mogu osposobljavati svoje učenike unutar kompanije. U tim slučajevima centar za obuku Saar nudi strukovno osposobljavanje na kursevima za pripravnike iz različitih kompanija. Osim toga, centar za obuku Saar vodi i međunarodne projekte, kao što je obuka indijskih nastavnika u ustanovama za strukovno osposobljavanje. Razvijajući individualne programe obuke zajedno sa svojim klijentima i prilagođavajući ih njihovim individualnim potrebama osiguravamo im konkurentsku prednost. Festo centar za trening Saar sledi pristup koji je usmeren na visok stepen fleksibilnosti, motivaciju i pozitivan stav.

Festo Academy Italija, Škola industrijskog menadžmenta
Milano/Italija

Festo Academy Italija nudi programe osposobljavanja na različitim nivoima, koji su osmišljeni kako bi pomogli kompanijama i njihovim zaposlenima da poboljšaju svoj učinak i razviju individualne veštine. Ponuđeni kursevi uključuju programe za razvoj specifičnih profesionalnih kompetencija, kurseve za sticanje praktičnih veština i iskustva, master kurseve za programe visokog obrazovanja, kao i specijalizacije, obilaske i poslovne simulacije planova za rukovodioce.

Festo Training Center Jinan
Jinan, Kina

Festo Training Center Jinan, koji se nalazi na proizvodnoj lokaciji kompanije Festo u Jinanu (Kina) predstavlja prvi kompletan centar za trening koji je Festo otvorio van Nemačke. Centar za trening je namenjen uspostavljanju uspešnog nemačkog sistema dualnog obrazovanja u Kini. Nudi se otvoreni kurs mehatronike koji je prvobitno bio rezervisan za zaposlene u kompaniji Festo.

Festo Didactic nudi kompletne upravljane usluge u oblasti obrazovanja sa individualizovanim ulaznim tačkama za klijente i tržišta. Nezavisno od toga da li želite ceo paket ponuđenih usluga ili kombinaciju različitih pojedinačnih usluga, naš koncept je prilagođen individualnim zahtevima i direktno utiče na poslovni rezultat, razvoj celokupnog tržišta i radnu snagu.