Automatizacija proizvodnje i industrija 4.0

Automatizacija proizvodnje i industrija 4.0

Iskoristite naše kompetencije za automatizaciju proizvodnje – od tehnoloških osnova do potpune industrijske automatizacije

Želite da prenesete znanja i veštine iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, mehatronike, IT-a, senzorske tehnologije i mikrosistema? Osim toga, naši sistemi obuke nude znanje usmereno na praksu u dinamičnim oblastima nauke i tehnologije interdisciplinarnog karaktera. Na bazi najnovijih tehnologija na praktičan način podučavaćete interdisciplinarne teme u oblasti dizajna, planiranja i inženjeringa automatizovanih postrojenja i sistema.

Sistemi obuke za tehnologiju automatizacije usmereni na praksu

Proizvodni procesi su sve više automatizovani. Potrebno je planirati, proizvoditi i optimizovati sisteme, procese, sisteme izrade i proizvodne sisteme, uređaje i sisteme za merenje i kontrolu. Za sve to je potrebno utemeljeno i praktično stručno znanje.

U svojim modularnim sistemima obuke koristimo najsavremenije industrijske komponente. Na taj način možete prenositi ključne veštine za mehatroničke i automatizacione tehnologije orijentisane na projekte i praksu. Za zahtevnu proizvodnu industriju.

Obrazovna rešenja za tematske oblasti:

Fabrike za učenje

Fabrike za učenje

Fabrike za učenje nude učenicima priliku da se u zaštićenom i intuitivnom okruženju suoče sa izazovima u oblasti automatizacije fabrika.

Fabrike za učenje: MPS, MPS 400, CP

Upravljačka tehnika

Sistemi obuke u oblasti upravljačkih tehnika

Uz aktuatore i senzore, aktuatori su centralni element tehnologije automatizacije. Sa našim konceptom upravljanja za podučavanje PLC programiranja i relejnih sklopova u laboratoriji za pneumatiku ili hidrauliku, prenosite veštine u oblasti upravljanja, regulacije, praćenja, prikupljanja (procesnih) podataka, komunikacije i dijagnostikovanja. Jednostavan i bezbedan sistem koji učenicima omogućava upoznavanje procesa i tehnologija upravljačke tehnike.

Pregled teme Upravljačka tehnika

Industrijska robotika

Sistemi obuke u oblasti industrijske robotike

Za vas smo razvili holistički, sveobuhvatan koncept obuke u oblasti industrijske robotike koji se sastoji od robotskih stanica, softvera za programiranje/simulaciju i obrazovnog softvera baziranog na projektima.

Pregled teme Sistemi obuke u oblasti industrijske robotike

Mobilna robotika

Mobilna robotika Robotino

Pored industrijskih robota, sve važniji postaju mobilni roboti i servisni roboti. Nudimo mobilne industrijske i servisne robote kao što je Robotino® da biste mogli uspešno da integrišete temu robotike u programe i laboratorijsku opremu. On služi kao idealna osnova za potrebe istraživanja i obuke.

Pregled teme Mobilna robotika

CAD/CAM i mašine

Sistemi obuke CAD CAM

Preneti znanja u oblasti tehnologije CNC na profesionalan način usmeren na budućnost znači podučavati učenike i studente prema najvišim industrijskim standardima: od alatnih mašina, preko softverskih rešenja, do nastavnih materijala. Ako vam treba kompletno rešenje – tu smo za vas.

Pregled teme CAD/CAM i mašine

Umrežavanje i bezbed. podataka

Umrežavanje i bezbed. podataka

U kontekstu tehnologije automatizacije pojavljuju se nova i složena pitanja u vezi sa kibernetskom bezbednošću i zaštitom podataka. Ethernet, prebacivanje, usmeravanje, daljinski pristup, enkripcija, VPN, kontrola pristupa, virtuelni LAN i drugo za nas predstavljaju izazov. Sa NetLab-om vam nudimo obrazovni alat koji u velikoj meri pojednostavljuje obradu ovih složenih tema.

Pregled teme Umrežavanje i bezbednost podataka

Nadzor i upravljanje energijom

Sistemi obuke u oblasti upravljanja energijom

Stručnjaci iz oblasti obnovljivih izvora energije i upravljanja energijom traženi su kao nikad do sada. Ova tema se već nalazi u vašem nastavnom planu i programu i želeli biste da dopunite teoriju praktičnim primenama? Iskoristite našu ponudu!

Pregled teme Upravljanje energijom i nadzor

Softver za automatizaciju

Softver za automatizaciju

Softverski paketi za programiranje i vizuelizaciju, kao i softver za učenje, dodeljeni su nastavnim sadržajima u okviru tehnoloških oblasti, kao što su upravljačka tehnika ili robotika.

Pregled teme Softver za automatizaciju

Nastavni materijali za automatizaciju proizvodnje

Nastavna sredstva

U realizaciji nastave upotrebite sve potrebna nastavna sredstva različitih formata: od radnih knjižica, udžbenika i stručne literature, preko kurseva obuke na internetu i kurseva Tec2Screen®, do pribavljanja informacija za konkretnu situaciju.

Više o našim nastavnim sredstvima