Sistemi-obuke-mobilna-robotika

Mobilna robotika za obrazovanje i istraživanje

Platforma mobilnih robota za nastavne sadržaje AGV i AMR za industriju 4.0

Digitalizacija je našla put do gotovo svih oblasti industrije. Automatski vođena vozila (AGV) su poslednjih godina preuzela jednostavne logističke zadatke. Fabrike će postati inteligentne, mašine će međusobno komunicirati, a veštačka inteligencija će u budućnosti doneti nove mogućnosti za optimizaciju procesa. Zbog individualizovanih proizvoda, potražnja za fleksibilnom proizvodnjom je sve veća, pa je veličina serije 1 cilj kojem težimo. To utiče na protok materijala i logističke procese. Pored industrijskih robota, sve se više koriste autonomni mobilni roboti (AMR). Zbog porasta potražnje u oblasti individualnih logističkih procesa neophodan je dalji razvoj mobilnih robota.

Robotino 4 na stanici za učenje

Robotino ® 4

Sa našim novim robotom Robotino® 4 možete da obučavate pripravnike u okviru strukovnog osposobljavanja ili studente u akademskim i istraživačkim zanimanjima za očekivanja koja će pred njih postaviti industrija 4.0. Nastavni sadržaji pružaju upravo ona specijalistička znanja koja su potrebna za zanimanja usmerena na budućnost.

Fleksibilna platforma za mobilnu robotiku Robotino® 4 takođe je naučila nešto novo. Robotino® 4 je usavršen strukturnim i tehničkim inovacijama. Za vas smo razvili holistički koncept obuke koji se sastoji od hardvera, softvera i opsežnih materijala za obuku.

Sa robotom Robotino® u industriju 4.0

Naš sistem obuke za uvod u mobilnu robotiku prikladan je i za savladavanje osnovnih tema u oblasti mehatronike i informatike i za korišćenje u naprednim aplikacijama u oblasti autonomnih mobilnih robotskih sistema (AMR), kao i automatski vođenih vozila (AFTS/AGV). Otvoreni interfejsi omogućavaju brz pristup podučavanju tema u oblasti logistike sutrašnjice.

Senzor Robotino 4

Pregledno

U šasiji se nalazi devet infracrvenih senzora udaljenosti i brojne mogućnosti pričvršćivanja. Dodatno su priloženi analogni induktivni senzor i dva optička senzora pomoću kojih sistem Robotino® prepoznaje i prati, na primer, unapred definisane označene putanje.
Robotino® se isporučuje sa proširenim sistemom za obradu slike koji pomoću stereo/RGBd kamere samostalno percipira okolinu u kojoj se robot može slobodno kretati. Te autonomne funkcije se mogu neprimetno integrisati u programe bazirane na procesu

Višesmerni pogon

Tri pogonska modula sistema Robotino® integrisana su u stabilnu šasiju od nerđajućeg čelika. Koristeći višesmerni pogon, Robotino® se pomera napred, nazad, bočno i rotira na mestu. Tri robusna industrijska motora jednosmerne struje sa optičkim rotacionim enkoderima omogućavaju brzine do 10 km/h uz visoku pouzdanost.

U stalnoj upotrebi

Napaja se sa do četiri litijum-jonske punjive baterije od 18 V, pri čemu je vreme rada svake dva i po sata. „Hot-Swap“ garantuje zamenu tokom rada. Sistem se pravovremeno isključuje ako je nivo punjenja prenizak.
Kada se uklone, punjive baterije se mogu napuniti za manje od sat vremena. Na taj način Robotino® može da zadrži svoju mobilnost tokom celog trajanja eksperimenta i ne mora ponovo da se pokreće.

Robotino 4 priključci

Mogućnost proširenja

Dodatne komponente se mogu povezati na upravljačku jedinicu robota putem standardnih interfejsa kao što su USB (4x USB 3, 2x USB 2) i Ethernet. Osim toga, upravljačka jedinica osigurava analogne i digitalne I/O, kao i relejne izlaze za dodatne aktuatore, i tako omogućava kasniju nadogradnju.
Da bi se podržali interfejsi kao što su RS422, EIA-485 ili IEEE 1394, koji nisu dostupni u standardnoj opremi, na raspolaganju su dva PCI Express otvora za kartice interfejsa.
Na primer, mogu da se povežu dodatne električne ose i hvataljke na dodatni izlaz motora i ulaz enkodera i da se kontrolišu impulsno-širinskom modulacijom (PWM).

Upravljanje

Mozak sistema Robotino® je robusni ugrađeni računar u skladu sa specifikacijom COM Express.
Time se postiže skalabilnost računarske snage. U sistemu Robotino® se koristi snažan procesor sa 4 jezgara i hyper-threadingom. Operativni sistem i svi korisnički podaci nalaze se na izmenljivom solid state disku (SSD) sa 64 GB. Svim podacima se može slobodno pristupiti i nisu šifrovani. Podaci i naredbe mogu jednostavno da se prenose preko povezane pristupne tačke na 2,4 i 5 GHz. Moguće je postaviti zasebnu mrežu ili se povezati na postojeću mrežu preko komutatora. Kontrolom motora upravlja 32-bitni mikrokontroler, koji generiše PWM signale direktno za upravljanje sa do četiri električna motora jednosmerne struje.

Robotino_grafičko_programiranje

Grafičko programiranje

Robotino® View je interaktivno grafičko okruženje za programiranje i učenje za Robotino®. Komunicira direktno sa robotskim sistemom putem bežičnog LAN-a i može se izvesti lokalno na Robotinu®. Sistem za programiranje kombinuje savremene operativne koncepte za jednostavan uvod u programiranje robota bez izvornog koda. Korišćenjem raznih montažnih funkcionalnih komponenti, osim pristupa senzorima i podacima o bateriji, jednim klikom se mogu dodati neutralne komponente poput generatora funkcija ili logičkih operatora. Priču zaokružuje pristup autonomnim funkcijama dostupnim u bilo kom trenutku za navigaciju u prethodno istraženim okruženjima. Aplikacije, koje se mogu izvršiti za nekoliko minuta, mogu se brzo nadograditi zahvaljujući intuitivnom radu, a po želji se mogu izvršiti direktno na robotu i dalje razvijati. Uz ovaj interfejs za programe bazirane na procesima nudimo besplatan alat Robotino® Factory koji upravlja mapiranjem i navigacijom za autonomne funkcije. U laboratorijskom okruženju, putanje i ciljne pozicije se mogu registrovati za samo nekoliko minuta i učiniti dostupnim za programiranje.

Sistemi-obuke-Robotino-SIM

Robotino ® SIM Professional – virtuelna laboratorija za rad sa Robotinom ®

Ovaj softverski paket nudi vam različite pripremljene modele sa tipičnim konfiguracijama.

Bez obzira na hardver, stičete početna znanja i možete da optimizujete programe. Svoje aplikacije izrađujete u bezbednom okruženju i bez poteškoća nastavljate da radite sa pravim Robotinom ® .

Robotino® SIM Professional

Radna-knjižica-materijali-za-obuku

Radna knjižica za Robotino ®

Svet mobilne robotike otvara vam se sa jedanaest projekata koji se nadovezuju jedan na drugi. Svaki projektni zadatak povezan je sa praktičnim problemom.

Radite u oblasti sledećih tema:

  • Senzori
  • Električna pogonska tehnika
  • Regulaciona tehnika
  • Lokalizacija
  • Obrada slike
  • i više

Više informacija o radnoj knjižici

Otvoreno programsko okruženje

Programski interfejs (API) sistema Robotino® obezbeđuje preduslov za korišćenje različitih programskih jezika i sistema za razvoj upravljačkog programa. API podržava sledeće jezike i sisteme:

  • C/C++, JAVA, .Net
  • LabVIEW i MATLAB\Simulink sa pripremljenim alatima
  • Robot Operating System (ROSV1)
  • RESTful API: interfejs baziran na HTTP-u je dostupan za akviziciju i prenos informacija tokom izvođenja

Scenario hardvera u petlji

Sa našim softverskim kontrolerom možete direktno da pristupate motorima sistema Robotino®. Napravite sopstveni kontroler motora, npr. u MATLAB-u, i prilagodite njegovu regulacionu petlju.

Prilagođeno vašim željama

Robotino isporučujemo sa vašim željenim opsegom isporuke. Uz osnovnu opremu koja se sastoji od 2 optička senzora, jednog analognog senzora i uređaja za podizanje za izvođenje eksperimenata na stolu, broj baterija (preporučuje se 2 ili više), napajanja, tornjevi za nadogradnju i segmenti se mogu slobodno birati i tako prilagođavati vašim potrebama učenja


Istražite druge sisteme obuke iz oblasti mobilne robotike

Sistemi-učenja-CPFactory-Robotino

CP Factory

Univerzalna platforma za istraživanje i učenje industrije 4.0

Robotino ® je dostupan u industrijskoj upotrebi u CP Factory.

Na osnovu Middleware Smartsoft-a, jedan ili više sistema Robotino ® MES 4 se koriste kao AGV preko rukovodioca voznog parka.

➔ wiki.openrobotino.org

Integracijom CNC mašina u sisteme kao što je CP Factory, obuka se odvija na složenim sistemima. Ovde su povezane sve podoblasti savremenih proizvodnih pogona.

Uz pomoć mobilnih robota moguće je i prostorno odvajanje pojedinačnih sistema.

Ovo moram videti: fabrika za učenje CP Factory

Zanimljiv članak