Automatizacija sistema CPX-E

Kao sistem automatizacije, CPX-E služi kao centralno upravljanje za vašu tehnologiju rukovanja. CPX-E je dizajniran kao EtherCAT glavno upravljanje i Motion Controller u IP20 ili kao kompaktan i jeftin daljinski I/O.
 • Moderni sistem kontrole visokih performansi
 • Master interfejsi sabirnice polja, EtherCAT Master, Slave interfejsi sabirnice polja, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT digitalni ulazni moduli (16DI), digitalni izlazni moduli (8DO/ 0,5A)
 • Analogni ulazni moduli (struja, napon), analogni izlazni moduli (struja, napon)
 • Moderno programiranje sa CODESYS V3 u skladu sa IEC 61131-3
 • Integracija SoftMotion funkcija (SoftMotion)
 • Velika gustina E/A komponenti
 • Jednostavna montaža upravljačkog sistema
Konfigurišite proizvod
 • Prednosti proizvoda
 • Proizvodi
 • Preuzimanja

Platforma za automatizaciju CPX-E: Interfejs za mnoge funkcije

Kao interfejs između Host upravljanja i modularnog rešenja za automatizaciju, CPX-E je interfejs za pneumatiku i električnu pogonsku tehniku, kao i senzore. Integrisana decentralizovana upravljačka funkcija se u decentralizovanoj mreži realizuje preko EtherCat-Master-a. Direktno priključivanje regulatora servo pogona se takođe odvija preko EtherCat-a. IO-Link obezbeđuje visoku fleksibilnost u komunikaciji od tačke do tačke.

CPX-E Motion licenca
Sa licencom softvera „Kinematika i robotika“ za upravljanje CPX-E-CEC-M1-xx dobijate komforno rešenja sa kojim ćete jednostavno i brzo kreirati aplikacije za rukovanje. Obe licence možete dobiti na Festo AppWorld .

PTP licenca

 • Interpolacija od tačke do tačke
 • Upravljanje jednostavnim kinematikama
 • Grafička vizuelizacija za ručnu upravljačku jedinicu CDSA-D3-RV
 • Funkcija za podučavanje u kombinaciji sa vizuelizacijom
 • Za aplikacije kao što su npr. „odaberi i stavi“, utovar/istovar

CP licenca

 • Kartezijanska linearna i kružna interpolacija
 • Interpolacija orijentacije
 • Aplikacije na traci
 • Grafička vizuelizacija za ručne upravljačke jedinice CDSA-D3-RV
 • Funkcija za podučavanje u kombinaciji sa vizuelizacijom

Festo jezik za podučavanje FTL

Softver FTL je integrisan kod licenci za CPX-E Motion. Time su Vam na raspolaganju veliki broj funkcija za programiranje kretanja i upravljanje I/O. Zahvaljujući njegovoj jednostavnoj strukturi i intuitivnom rukovanju, kretanja možete veoma jednostavno programirati. Obimno programersko znanje ili specijalna obuka nisu neophodni. Na taj način se programer potpuno može koncentrisati na aplikaciju.

Za mobilno puštanje u rad i optimizaciju ručne upravljačke jedinice CDSA

 • Grafički, intuitivni softver za podučavanje
 • Softver koji se lako uči, vođen dijalogom, na ekranu osetljivom na dodir
 • Integrisani sistem izveštavanja
 • Upravljanje korisnicima
 • Ekran osetljiv na dodir od 7"
 • Mogućnost integracije u 2-kanalna sigurnosna kola sa hitnim zaustavljanjem i dugmetom za potvrđivanje
 • Kutija za isključivanje za montažu u razvodni orman
 • Dostupne dužine kablova od 5, 10 i 15 m

Upravljačku jedinicu CDSA kupite ovde