Automatizacija sistema CPX-AP-I

Sa novim I/O sistemom CPX-AP-I u IP65/IP67, snažni ulazno/izlazni moduli i postojeća priključenja ventilskih ostrva mogu da se integrišu u najvažnije host sisteme - uključujući IO-Link Master.
 • Efikasan Remote-I/O sistem, fleksibilnih 80 modula u realnom vremenu umreženi sa 200 Mbaud brzinom prenosa podataka
 • Neprekidno povezivanja zajedno sa proširenim mogućnostima dijagnostike povećavaju dostupnost i produktivnost mašine
 • Jednostavna integracija u sistem upravljanja po vašem izbor: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
 • Reagovanje u realnom vremenu i determinističko ponašanje sistema omogućavaju trajanja ciklusa do 250 µs
 • Dužine kablova do 50 m između svakog modula omogućavaju ogromne dimenzije sistema
 • IO-Link Master i softver za parametrisanje omogućavaju jednostavnu integraciju bilo kog IO-Link uređaja
 • Ethernet Performance do ventilskog ostrva i digitalnih i analognih ulaznih/izlaznih modula
Konfigurišite proizvod
 • Prednosti proizvoda
 • Proizvodi
 • Preuzimanja

Pogledajte kako Rene Nojman, iz sektora električne automatizacije za upravljanje proizvodima, predstavlja svojstva i prednosti decentralizovanog udaljenog I/O sistema CPX-AP-I za 35 sekundi.

Saznajte zašto je CPX-AP-I savršeno rešenje za decentralizovanu automatizaciju, povećanje produktivnosti i poboljšanje ukupne energetske efikasnosti.

CPX-AP-I udaljeni IO sistem

IO-Link sa CPX-AP-I:

Za svaki IO-Link master, do četiri IO-Link uređaja se mogu integrisati u CPX-AP-I sistem a nekoliko IO-Link mastera se može povezati na interfejs sabirnice. Teoretski je moguće do 316 IO-Link uređaja po interfejsu sabirnice.
Na sistem automatizacije CPX-AP-I preko IO-Link mastera i Festo IO-Link alata se mogu povezati svi uređaji kompanije Festo i drugih dobavljača, kao i Festo komponente sa I-port priključkom. A uz pomoć Festo IO-Link alata, podešavanja parametara i glavnog porta se mogu jednostavno obaviti putem grafičkog korisničkog interfejsa. Osim toga, opisi IO uređaja povezanih IO-Link uređaja automatski se učitavaju sa portala IODDfinder, tako da se parametrizacija može sprovesti sa samo nekoliko klikova.

U realnom vremenu, brz i kompatibilan: decentralizovani daljinski I/O sistem CPX-AP-I

Decentralizovani daljinski I/O sistem CPX-AP-I

Topologija sistema

Počev od interfejsa sabirnice, jedna ili dve linije se mogu podesiti na principu „daisy chain“. Topologija zvezda i stabla ubuduće će takođe biti moguća.

Komunikacija sabirnice polja

Interfejs sabirnice koristi se za povezivanje CPX-AP-I na kontroler višeg nivoa putem protokola sabirnice zasnovanih na Ethernetu, kao i EtherCAT ili PROFIBUS.

AP komunikacija sistema

Nova AP komunikaciona tehnologija povezuje glavni PLC sa IO-Link uređajima, digitalnim i analognim ulazima i izlazima kao i prenosom podataka u oblak u jednom jednostavnom paketu. Jedinstvena je direktna integracija postojećih ventilskih grupa Festo u udaljeni IO sistem.

 • Pojednostavljeni inženjering bez dodatnog softvera
 • Komunikacija u realnom vremenu do ventilskih grupa

Koncept napajanja

Sistem automatizacije CPX-AP-I ima odvojene linije za komunikaciju i napajanje kao i dva odvojena strujna kola

 • Napajanje se može prenositi zasebno za svaki pojedinačni modul ili kao centralno napajanje od modula do modula
 • Moguće formiranje naponskih zona
 • stabilan prenos podataka

Moduli CPX-AP-I

Sistem automatizacije CPX-AP-I sastoji se od interfejsa sabirnice i najmanje jednog dodatnog ulazno/izlaznog modula ili IO-Link mastera. U sistemu se do 79 modula može slobodno kombinovati i spojiti na interfejs sabirnice.

 • Interfejs sabirnice
 • IO-Link master
 • Digitalni ulazno/izlazni moduli
 • Analogni ulazni modul

Festo Automation Suite

Integracija u softver za puštanje u rad omogućava ažuriranje firmvera, pametno inženjerstvo i naprednu dijagnostiku.

Industrija digitalizacije 4.0

Povezan sa IoT pristupnikom kompanije Festo, CPX-AP-I komunicira preko standardnih protokola u oblaku kao što su MQTT ili OPC UA do oblaka. To znači da će predvidljivo održavanje i praćenje stanja ubuduće biti lako mogući.

Ventilske grupe integrisane direktno u sistem CPX-AP-I

Komunikacija AP sistema, integrisana u sve buduće ventilske grupe kompanije Festo, veoma pojednostavljuje njihovu integraciju u vašu primenu. Porodice ventilskih grupa koje danas postoje, kao što su VTUG ili MPA-L, mogu jednostavno da se integrišu direktno u sistem putem njihovih AP interfejsa. Dodatno opremljen novim funkcijama, kao npr. brojačem uklopnih ciklusa ili praćenjem napona opterećenja. Takođe se omogućava njihovo povezivanje sa oblakom. To ubuduće omogućava korišćenje inteligentnih alata kao što su npr. nadzorne ploče za preventivno održavanje i nadzor stanja.