• Prednosti proizvoda
  • Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Simplified Motion Series – jednostavno kretanje

Prvi put kombinuje jednostavnost pneumatike sa prednostima električne automatizacije: Simplified Motion Series. Ovi integrisani pogoni su savršeno rešenje za korisnike koji traže električnu alternativu za najjednostavnije zadatke kretanja, ali koji izbegavaju dugotrajno puštanje u rad klasičnih električnih pogonskih sistema. Rad se odvija bez ikakvog softvera, jednostavno po principu „plug and work“ (priključi i radi). Digitalni I/O (DIO) i IO-Link su automatski uvek integrisani – proizvod sa dvema vrstama kontrola kao standard.

Primeri primene

Razvrstavanje i pakovanje sa električnim cilindrom EPCE

Testiranje sa električnim cilindrom EPCE

Premeštanje električnom energijom – jednostavnije nego ikad!