Senzor pritiska SPAN

Izuzetno kompaktan i svestran: Senzor pritiska SPAN po atraktivnoj ceni impresionira maksimalnom fleksibilnošću zahvaljujući promenljivim električnim izlazima i najširem spektru opsega merenja pritiska i pneumatskih priključaka.
 • Za nadzor komprimovanog vazduha i nekorozivnih gasova
 • Za nadzor mreže, nadzor regulacije, proveru zaptivenosti, registrovanje objekata
 • Relativni merni postupak na bazi piezo merno ćelije
 • Serijska komunikacija integrisana preko IO-linka 1.1
 • Kompaktna konstrukcija 30x30 mm
 • Plavo osvetljeni displej sa kontrastima
Konfigurišite proizvod
 • Prednosti proizvoda
 • Proizvodi
 • Preuzimanja

Svestran!

Senzor pritiska SPAN atraktivne cene impresionira maksimalnom fleksibilnošću zahvaljujući prebacivanju električnih izlaza, velikom broju opcija za merenje pritiska i pneumatskim priključcima. Zbog kompaktnog dizajna 30 x 30 mm, brojnih varijanti i navigacije menija koja je jednostavna za korisnika, senzor je pogodan za širok spektar primena.

Fleksibilan i svestran

Zahvaljujući intuitivnim opcijama prebacivanja za električne izlaze:

 • PNP/NPN
 • Uklopni/isklopni kontakt
 • Strujni/naponski izlaz

Apsolutno jednostavno puštanje u rad

Zahvaljujući jednostavnoj navigaciji menija SPAN-a, puštanje u rad je apsolutno brzo i lako. Dodatni SPAN senzori pritiska mogu se još lakše pustiti u rad zahvaljujući funkciji replikacije.

Najbolje se vidi

Slova bele boje na plavom displeju visokog kontrasta su jasno vidljiva:

 • Dvoredni alfanumerički displej
 • Povratna informacija o statusu velike površine prebacivanjem celog ekrana na crveni prikaz

Produktivniji zahvaljujući optimalnom merenju pritiska

SPAN meri pritisak za gasovite medije. Moguće su sledeće funkcije:

 • Nadzor mreže (pritisak postoji)
 • Praćenje pritiska na regulatoru pritiska (pritisak u zadatom opsegu)
 • Vakuum (usisan deo)
 • Testovi nepropusnosti (pad pritiska tokom vremena)
 • Detekcija objekata (dostupan povratni pritisak)

Animacija proizvoda

Tehničke detalje za SPAN-B predstavlja menadžer proizvoda