Servo motor EMMB-AS

Naročito povoljan i kompaktni AC sinhroni servomotor za jednostavne zadatke pozicioniranja.
 • Visoka ekonomičnost
 • Sinhroni servomotor bez četkica i sa permanentnom regulacijom
 • Digitalni sistem apsolutnog merenja Single-Turn, Multi-Turn opciono
 • Pouzdano, dinamično, precizno
 • Za jednake zadatke u pozicioniranju, posebno u elektronskoj industriji i montaži sitnih delova kao i u stanicama za testiranje
 • Optimizovana piključna tehnika
 • Vrsta zaštite IP40 (na vratilu motora bez zaptivnog prstena vratila), IP54 (na vratilu motora sa zaptivnim prstenom vratila), IP65 (za kućište motora i priključke vodova)
 • Različite varijante kalemova
 • Opciono sa kočnicom sa držanjem
 • Prednosti proizvoda
 • Proizvodi
 • Preuzimanja
 • Diagrams