Servo motor EMMT-AS

EMMT-AS servo-motor za zahtevne i dinamične aplikacije karakteriše veoma dobra upravljivost i preciznost putanje za zadatke pozicioniranja, a rešenje sa jednim kablom koje štedi prostor značajno smanjuje rad na instalaciji.
  • Sinhroni servomotor bez četkica i sa permanentnom regulacijom
  • Digitalni sistem apsolutnog merenja Single-Turn ili Multi-Turn
  • Ekstremno mali zaustavni momenat - podržava ravnomerni hod i pri niskim brojevima obrtaja
  • Jednostavna tehnika priključivanja (OCP: One cable plug) - priključni vod za napajanje i enkoder
  • Obrtni priključak sa podesivim uglom (310°)
  • Opciono sa kočnicom sa držanjem
Konfigurišite proizvod
  • Prednosti proizvoda
  • Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams
Servo motor EMMT-AS

EMMT-AS servo motor: Maksimalna ekonomičnost sa maksimalnim performansama

Sinhroni servo motor na naizmeničnu struju za zahtevne i dinamične primene karakteriše izuzetno mali obrtni moment. Ovo omogućava dobru upravljivost i preciznost praćenja za zadatke pozicioniranja. Brzo i sigurno puštanje u rad: Svi važni podaci o motoru se čuvaju u motoru sa „elektronskom natpisnom pločicom“. CMMT-AS regulator servo pogona može ovo da pročita i tako automatski parametarizuje servo motor.

Servo motor EMMT-AS

Ušteda prostora: rešenje sa jednim kablom sa EMMT-AS

Rešenje sa jednim kablom koje štedi prostor (OCP = One-Cable-Plug) zahteva znatno manje napora za instalaciju. Servo motor je povezan sa samo 1 kablom – za napajanje, signal enkodera i kočnicu za zadržavanje. Ovo vam omogućava da postignete preglednije kablove i lakšu zamenu.