Terminal CPX

Lako se menja i otvara u vezi: Modularni električni terminal CPX pokriva sve standardne funkcije procesne i fabričke automatizacije i predstavlja osnovu visoko efikasnih procesa za industriju 4.0.
  • Platforma za automatizaciju
  • Otvoreno za sve uobičajene fieldbus protokole i eternet
  • Integrisana dijagnostika i funkcije održavanja
  • Primenjuje se kao Stand-alone Remote-I/O ili sa ventilskim ostrvima MPA-S, MPA-L, VTSA/VTSA-F
  • Međublok pored izbor od plastike ili metala sa pojedinačnim lancem
  • Analogni ulazi i izlazi 2/4-struki sa HART protokolom
  • Istaknuti proizvodi
  • Proizvodi
  • Podrška / Preuzimanja