Terms and Conditions of Sale

Om inget annat är avtalat gäller Festos Leverans- och betalningsvillkor enligt nedan:

Festo Sverige använder NL 17 / NLT 17
Med nedan angivna avvikelser gäller Teknikföretagen antagna Allmänna Leveransbestämmelser NL 17 / NLT 17.

NL 17 för leveranser
av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

NLT 17 avseende mindre omfattande montage
av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Leverans- och betalningsvillkor
Returbestämmelser