Proizvodnja električne energije, prenos, distribucija in zaščita