Popolnoma avtomatizirana ekstrakcija DNK

Priprava laboratorijskih vzorcev z robotom

Pri žlahtnjenju rastlin se v laboratoriju vsak dan pregledajo številni vzorci DNK. Gojitelji se soočajo s tehničnim izzivom hitrega in brezhibnega testiranja DNK. Avtomatizirana naprava pomaga pri pripravi vzorcev za analizo v laboratoriju.

V programih gojenja rastlin se DNK listnega in semenskega tkiva mikrobiološko preučuje, da se določijo lastnosti, kot sta odpornost proti boleznim ali vsebnost vitaminov. Analizo je treba opraviti hitro in zelo natančno. Izjemno pomembno je, da so rezultati brez napak in da jih je mogoče ponoviti. V ta namen laboratoriji večkrat zaporedoma izvedejo popolnoma enake teste. Prav tako mora biti razumljivo, katere analize so bile že opravljene. Drugo ključno merilo je sledljivost vzorcev: vedno mora biti jasno, za kateri vzorec gre, da bi se izognili zamenjavi.

Avtomatizirana priprava vzorcev DNK

Avtomatizirani sistemi lahko zdaj podpirajo skoraj celoten postopek analize – od identifikacije in zbiranja vzorcev do njihove priprave in dejanskih testov. S tem se laboratorijsko osebje razbremeni monotonih, ponavljajočih se opravil in ima več časa za zahtevnejše naloge. Hkrati je analiza hitrejša, kakovost rezultatov pa večja.

Pomemben korak v postopku analize je odstranitev nečistoč iz DNK. V avtomatiziranem laboratoriju to nalogo prevzame robot za ekstrakcijo DNK. Pri tem uporablja posebno kemikalijo za ekstrakcijo, ki vsebuje magnetne delce. Ti delci vežejo nukleinske kisline, ki sestavljajo DNK. Primesi nato odstranimo z vodo in DNK je pripravljena za naslednje molekularno-biološke analize.

Uporaba robota za ekstrakcijo

Pri postopku čiščenja so vzorci DNK v tako imenovanih ploščah deepwell, ki so posebej zasnovane za shranjevanje laboratorijskih vzorcev. Pod ploščami je osem trajnih magnetov. Robot za ekstrakcijo vnaša kemikalijo za ekstrakcijo v plošče z uporabo 96-kratne pipetne glave – naprave s posameznimi pipetami, ki hkrati oddajajo tekočino. Magnetni bloki vežejo magnetne delce v tekočini na dnu plošč deepwell. Tako jih je mogoče zlahka ločiti od DNK. Nato se očistijo z vodo in so na voljo za nadaljnje teste.

Med postopkom ekstrakcije mora robot delovati zelo natančno. Pipetno glavo mora zanesljivo namestiti tako, da tekočino natančno napolni v plošče. Krmilniki, motorji in električne osi podjetja Festo zagotavljajo, da pipetna glava deluje hitro in z milimetrsko natančnostjo. Takšne rešitve za avtomatizacijo laboratorijev se bodo v prihodnosti vse pogosteje uporabljale v laboratorijih, da bi ohranili konkurenčnost pri vzgoji rastlin.

Pregled