Standardizirana avtomatizacija podjetja Festo poenostavlja namestitev in vzdrževanje v novem velikem sistemu podjetja Biotest AG

Učinkovita uporaba krvne plazme

Krvna plazma je nepogrešljiva surovina za proizvodnjo življenjsko pomembnih zdravil. Povpraševanje na svetovnih trgih je veliko. Da bi lahko to dragoceno surovino uporabljali še učinkoviteje, je podjetje Biotest AG razvilo nov velik sistem za frakcioniranje plazme, ki bo iz enega litra plazme omogočila pridobivanje petih izdelkov namesto dosedanjih treh. Standardizirane komponente Festo poenostavljajo namestitev in vzdrževanje.

Krvna plazma vsebuje več kot 120 dragocenih beljakovin. To so koagulacijski faktorji, krvni nadomestki in imunoglobulini, ki na primer krepijo oslabljen imunski sistem bolnikov po presaditvi organov. Da bi lahko dragocene surovine čim bolje izkoristili, podjetja, kot je Biotest AG, vlagajo v raziskave in inovativne proizvodne metode. To se izplača, saj se število medicinskih izdelkov, ki jih je mogoče pridobiti iz enega litra krvne plazme, poveča s treh na pet. To trajnostno povečuje produktivnost, saj več kot 50 odstotkov proizvodnih stroškov predstavlja nabava plazme. Učinkovitejši postopki zagotavljajo optimalno pripravo različnih izdelkov iz krvne plazme. V novem proizvodnem obratu podjetja Biotest 6.000 ventilov in 250 standardiziranih stikalnih omar poenostavlja namestitev sistemov in poznejše vzdrževanje ter trajno zmanjšuje vzdrževalna dela.

Standardizacija ima trajen učinek

Standardizacija pri novogradnji sistema podjetja Biotest za frakcioniranje krvne plazme podjetja prinaša prednosti tako podjetju kot graditeljem obrata. Medtem ko lahko proizvajalci sistema hitro in enostavno kupijo vnaprej določene komponente in dostopajo do ugodnih pogojev prek določenega nabora komponent, je za podjetje Biotest zmanjšan celoten strošek v zvezi z dobavo rezervnih delov. Poleg tega se zmanjša potreba po usposabljanju vzdrževalnega in servisnega osebja, skrajšajo se časi izpada in zmanjša se obseg popravil v primeru okvare. Poleg tega se zmanjša napor za upravljanje dokumentacije in dobave.

Stikalne omare podjetja Festo v velikem sistemu za frakcioniranje plazme

Poenostavljeno vzdrževanje: stikalne omare podjetja Festo so bile že v fazi načrtovanja določene kot standard.

Večja zmogljivost in učinkovitost

"Pri gradnji nove stavbe s sodobnim velikim sistemom za frakcioniranje krvne plazme sta bila dva glavna vidika," pojasnjuje Matthias Mahle, vodja tehničnega upravljanja projektov BNL iz podjetja Biotest. "Na eni strani širitev zmogljivosti, ki presega omejitve zmogljivosti obstoječih sistemov, na drugi strani pa vprašanje ekonomske učinkovitosti. Kot farmacevtsko podjetje na področju predelave krvne plazme se soočamo s konkurenco, ki se na svetovni ravni krepi. S pridobivanjem več izdelkov iz enake količine plazme krepimo svoj položaj na trgu," pravi Mahle. V novem sistemu lahko podjetje Biotest s sodobnimi postopki proizvaja večje število izdelkov ter povečuje donos in čistost. "Medtem ko je bilo mogoče iz plazme z obstoječimi sistemi, od katerih so bili nekateri zgrajeni leta 1995, pridobiti tri različne izdelke, bodo novi sistemi v prihodnosti lahko proizvajali do šest izdelkov," poudarja Mahle. "Visoka učinkovitost proizvodnje je bistvenega pomena, saj surovina krvna plazma predstavlja več kot 50 odstotkov proizvodnih stroškov." Medtem ko je zmogljivost obstoječega sistema omejena na 800.000 litrov, lahko novi obrat frakcionira do 1,4 milijona litrov krvne plazme.

Vključitev v inženirstvo v zgodnji fazi

Načrtovanje novega sistema se je začelo leta 2013, v celoti pa naj bi začel obratovati leta 2021. Čeprav je večina opreme že nameščena na kraju samem, je pred dejansko proizvodnjo potreben dolg postopek potrjevanja in kvalificiranja. Po osnovnem inženiringu je bilo podjetje Festo že zelo zgodaj vključeno tudi v proces podrobnega inženiringa. Werner Gödel, vodja tehnološkega oddelka EMSR v podjetju Biotest, meni, da je bilo pomembno opredeliti standarde za nekatere skupine izdelkov za avtomatizacijo, da bi dosegli največjo možno dolgoročno učinkovitost sistema. "Eno od osrednjih vprašanj je bilo: v kolikšni meri lahko poenotimo in standardiziramo, da bi na primer zmanjšali porabo pri vzdrževanju. Pomemben korak je bila uporaba standardnih škatel za ventile. Če je število standardov čim manjše, je pozneje potrebno čim manj vzdrževanja," pojasnjuje Werner Gödel.


Opredeljeno do najmanjše podrobnosti

Jürgen Weber, nekdanji vodja segmenta Pharma v Nemčiji pri podjetju Festo, zdaj odgovoren za področje procesne industrije v južni Nemčiji, je aktivno sodeloval v fazi opredelitve novega sistema. V nekaterih primerih so bila obravnavana zelo podrobna vprašanja, vključno z uporabo vijačnih povezav iz nerjavnega jekla ali ponikljane medenine. Ko je bilo podjetje Festo določeno kot standard, je lahko sedem dobaviteljev ciljno dostopalo do ustreznih izdelkov ali sestavnih delov, kot so standardizirane škatle za ventile, z uporabo kataloga naročil za posamezni projekt in jih naročalo prek elektronske platforme.


Tesno usklajevanje od samega začetka

Za Wernerja Gödela iz podjetja Biotest je bilo tesno usklajevanje z Jürgenom Webrom iz podjetja Festo in tudi z lastnim oddelkom za vzdrževanje še posebej pomembno v zgodnji fazi načrtovanja. "Na koncu mora vzdrževanje delovati z uporabljenimi izdelki. To je bilo jasno priporočilo za vzdrževanje podjetja Festo. Prednosti so bile prijaznost do uporabnika, dobra podpora in dolga življenjska doba," pojasnjuje Gödel. "Med pripravami smo se pogovarjali tudi s proizvajalci sistema in zbirali mnenja v iskanju komponent za bazen. Tudi tu se je pokazal jasen "da" za komponente podjetja Festo."

Biotest AG
Landsteinerstrasse 5
63303 Dreieich
Nemčija

www.biotest.com

Zanimivi članki

Pregled